Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1996, Tom 41, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
René Descartes (1596-1650) jako biolog i jego siedemnastowieczni krytycy : w czterechsetną rocznicę urodzin filzofa-przyrodnika Andrzej Bednarczyk s. 7-52
The "Fifteenth-Century Roots" of modern mathematics = (Matematyka XV wieku a początki matematyki nowożytnej) Grażyna Rosińska s. 53-70
Kartezjański model naukowości a nowe idee w matematyce XIX wieku Wiesław Wójcik s. 71-96
Epistemologia Immanuela Kanta a jedność przedmiotu geografii Witold Wilczyński s. 97-108
Związki Aleksandra von Humboldta z Karolem Forsterem - emisariuszem Hotelu Lambert Roman Jaskuła s. 109-130
Wielcy twórcy techniki i ich wpływ na rozwój techniki i nauk technicznych w pracach Feliksa Kucharzewskiego Konrad Pylak Krystyna Schabowska s. 131-156
Studia nad Zielnikiem (1613) Syreniusza Alicja Zemanek s. 157-158
"Habent sua fata Libelli" czyli uwagi o egzemplarzach Zielnika (1613) Syreniusza zachowanych w Polsce Krzysztof Rostański Alicja Zemanek s. 159-188
Rękopisy rosyjskich przekładów Zielnika (1613) Syreniusza w Petersburgu Władimir Briuchin Alicja Zemanek s. 189-196
Odnalezienie prawdopodobnych śladów pierwszego polskiego zielnika królewny Anny Wazówny Alicja Zemanek s. 197-206
Przyczynek do recepcji Zielnika Szymona Syreniusza. Wileński rękopis Jerzego Pabreża z 1814 r. Wanda Grębecka s. 207-216
Nabytki archiwum PAN w latach 1994-1995 Alicja Kulecka s. 217-224
Broniąc historii nauki: w poszukiwaniu historycznie realistycznej koncepcji "zasady granicznej" : uwagi na marginesie referatu Wiesława Wójcika pt. Nowe prądy w matematyce XIX wieku Michał Kokowski Wiesław Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 225-244
Na marginesie książki: "Scietifics methods. Conceptual and historical problems", Peter Achistein, Laura J. Snyder, Florida 1994 Wiesław Wójcik Peter Achistein (aut. dzieła rec.) Laura J. Snyder (aut. dzieła rec.) s. 245-260
Stanisław Marian Brzozowski (1917-1996) Andrzej Biernacki s. 261-264
"Ideas in Chemistry. A History of the Science", David Knight, London 1992 : [recenzja] Stefan Zamecki David Knight (aut. dzieła rec.) s. 265-271
"History, Prophecy and the Stars. The Christian Astrology of Pierre d'Ailly. 1350-1420", Laura Ackerman-Smoler, Princeton 1994 : [recenzja] Jacek Soszyński Laura Ackerman-Smoler (aut. dzieła rec.) s. 271-275
"Baubetrieb im Mittelalter", Günter Binding, Darmstad 1993 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Günter Binding (aut. dzieła rec.) s. 276-277
"Materialen zur Pharmaziegeschichte. Akten de 31. Kongresses für Geschichte der Pharmazie. Heidelberg 3-7 Mai 1993", Wolf Dieter Müller-Jahnke, Anna Maria Carmona-Cornet, François Ledermann, Stuttgart 1995 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Anna Maria Carmona-Cornet (aut. dzieła rec.) Wolf Dieter Müller-Jahnke Wolf Dieter (aut. dzieła rec.) François Ledermann (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Zielnik Józefa Jundziłła", Piotr Köhler, Kraków 1995 : [recenzja] Tomasz Majewski Piotr Köhler (aut. dzieła rec.) s. 280-281
"Istorija polakow w Sibiri (XVII-XIX ww.). Uczebnoje posobie", Bolesław S. Szostakowicz, Irkutsk 1995 : [recenzja] Jan Trynkowski Zbigniew J. Wójcik Bolesław S. Szostakowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-284
"The Emergence of Economic Ideas. Essays in the History of Economics", Nathan Rosenberg, Adlershot Hants-Brookfield 1994 : [recenzja] Janina Rosicka Nathan Rosenberg (aut. dzieła rec.) s. 284-287
"Die Ätiologie der Milzbrand-Krankheit (1876). Etiologia zachorowań na wąglik (1876)", Robert Koch, Poznań-Wolsztyn 1996 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Robert Koch (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku", pod red. Stefana K. Kozłowskiego, Jacka Lecha, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Stefan K. Kozłowski (aut. dzieła rec.) Jacek Lech (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Uniwersytet Wrocławski. 1945-1995", Wojciech Wrzesiński, Wrocław 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Jubileusz 40-lecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1955-1995)", pod red. Zbigniewa Wielogórskiego, Warszawa 1995 : [recenzja] Stefan Zamecki Zbigniew Wielogórski (aut. dzieła rec.) s. 296-302
VI Sympozjum Historii Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 303-305
Sesja naukowa: Ksiądz i badacz ojczystej przyrody. Ciechanowiec 30 czerwca - 2 lipca 1996 s. 305-308
Sympozjum Życie i dzieło Antoniego Bolesława Dobrowolskiego 1872-1954 Zbigniew Wójcik s. 309-311
Konferencja naukowa pt. Medycyna i człowiek chory w literaturze i sztuce. Wrocław 30 maja 1996 roku Bożena Płonka-Syroka s. 311-312
Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki PAN w kadencji 1996-1998 Halina Lichocka s. 313-317