Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1977, Tom 22, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój nauki i techniki w ZSRR 1917-1977 Władimir I. Kuzniecow Anna Grębecka (tłum.) s. 709-718
Współpraca nauki polskiej z nauką radziecką w 30-leciu PRL Waldemar Rolbiecki Jerzy Róziewicz s. 719-734
Rozwój wiedzy o hydrosferze Ziemi Iwan A. Fiedosiejew Roman Karczmarczuk (tłum.) s. 735-744
Rozwój badań nad historią wojskową w Polsce Ludowej Marian Krwawicz s. 745-770
Mechanika Newtona a współczesne przyrodoznawstwo : z okazji 250-rocznicy śmierci Newtona Borys N. Fradlin Aszot T. Grigorian Władimir S. Sotnikow Anna Grudniewska (tłum.) s. 771-782
Badania nad historią mechaniki w ZSRR Aszot Grigorian Bożena Bojar (tłum.) s. 783-790
Z historii metalurgii na Uralu Aleksander S. Fiodorow Bazyli Nazaruk (tłum.) s. 791-798
Rewolucje i kumulacja w rozwoju nauki Władysław Krajewski s. 799-820
Na marginesie książki N. J. Rodnego: "Oczerki po istorii i mietodołogii jestiestwoznanija" Stefan Zamecki N. J. Rodnyj (aut. dzieła rec.) s. 821-832
55 lat Zakładu Botaniki Farmaceutycznej w Warszawie Henryk Bukowiecki s. 833-844
"Radziecko-polska współpraca w dziedzinie nauki i oświaty 1944-1950", Jekatierina W. Piliszek, Wrocław 1977 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jekatierina W. Piliszek (aut. dzieła rec.) s. 845-848
"Istoria gieograficzeskoj mysli w Mołdawii", I. A. Krupiennikow, Kisziniew 1974 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. A. Krupiennikow (aut. dzieła rec.) s. 848-850
"A History of Ancient Mathematical Astronomy", Otto Neugebauer, Berlin-Heidelberg-New York 1975 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Otto Neugebauer (aut. dzieła rec.) s. 850-851
"Pieriodiczekaja sistiema chimiczeskich elemientow D. I. Mendelejewa", W. I. Siemiszin, Moskwa 1972 : [recenzja] Stefan Zamecki W. I. Siemiszin (aut. dzieła rec.) s. 851-852
"Giełogiczeskoje obrazowanie i istoria gieołogii", Moskwa 1976 : [recenzja] Zbigniew Wójcik s. 852-853
"Opisanie Polskich Żelaza Fabryk", Józef Osiński, 1976 : [recenzja] Józef Osiński (aut. dzieła rec.) s. 853
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Janina Rosicka s. 855-856
Zebranie Ośrodka Krakowskiego Karolina Targosz s. 856
Tradycje organizacji nauki polskiej w XXV-lecie Polskiej Akademii Nauk (wystawa w Pałacu Staszica w Warszawie) Zbigniew Wójcik s. 856-857
Jubileuszowa sesja naukowa w Wilanowie Jan III Sobieski - kultura artystyczna i umysłowa jego czasów Karolina Targosz s. 858
Posiedzenie Komisji Wydawnictw Monograficznych Wydziału Nauk Technicznych PAN Bolesław Orłowski s. 859-860
Sympozjum nt. dziejów chęcińskiego górnictwa kruszcowego Zbigniew Wójcik s. 860-863
Geodezja to też obliczenia (wystawa w Muzeum Techniki NOT) Zbigniew Wójcik s. 863-864
Wystawa Foto-Retro Muzeum Techniki w Warszawie Zbigniew Wójcik s. 864-865
Nowy film o kopalni w Wieliczce Zbigniew Wójcik s. 865
Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Geograficznego poświęcone Aleksandrowi Czekanowskiemu Ewa Lewandowska Zbigniew Wójcik s. 866-867
Nowe medale staszicowskie Zbigniew Wójcik s. 867-870
Wystawa o Karolu Bohdanowiczu w Muzeum Ziemi PAN s. 870