Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1995, Tom 40, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów idei życia we Wszechświecie : epoka Oświecenia (Fontenelle, Huygens, Kant) : w trzechsetną rocznicę śmierci Chrystiana Huygensa (1629-1695) Andrzej Bednarczyk s. 7-48
Mikołaj Kopernik jednym z Trzech filozofów Gorgiona? Karolina Targosz s. 49-88
Kaspar Schwenckfeldt - śląski lekarz, renesansowy badacz przyrody i bibliofil Adolf Andrejew s. 89-104
Zagadnienia prawa karnego w kodeksie Stanisława Augusta i Kodeksie Karzącym Królestwa Polskiego (1818) Maria Pasztor s. 105-114
Katedra Historii Nauk Ścisłych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i dwaj jej kierownicy: Ludwik Birkenmajer i Aleksander Birkenmajer Bronisław Średniawa s. 115-128
Książka francuska w geografii polskiej (XVII w.-połowa XX w.) Janina E. Piasecka s. 129-144
Z dziejów Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Krakowskie Towarzystwo Botaniczne 1922 r.) Piotr Köhler s. 145-164
Mało znane dokumenty dotyczące historii botaniki polskiej Piotr Daszkiewicz s. 165-168
Przemysław Rybka (1923-1995) Jerzy Bem s. 169-170
Anna Kaupuż (1924-1994) Ryszard W. Wołoszyński s. 171-174
"Styles of Scientific Thinking in the European Tradition. The history of argument and explanation especially in the mathematical and biomedical sciences and arts", T. 1-3, Alistair Cameron Crombie, London 1994 : [recenzja] Michał Kokowski Alistair Cameron Crombie (aut. dzieła rec.) s. 175-183
"Słownik polskich towarzystw naukowych", Tom II: "Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę działające w przeszłości na ziemiach polskich", pod red. Barbary Sordylowej, Warszawa 1994 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Barbara Sordylowa (aut. dzieła rec.) s. 183-187
"Rozwój techniki rakietowej w świetle europejskich traktatów XIII-XVI wieku", Tadeusz Marian Nowak, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Tadeusz Marian Nowak (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych", Tom I: "Azja i Afryka", Antoni Kuczyński, Wrocław 1994 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Historia polskiego przemysłu chemicznego w latach 1815-1918", Stanisław Bonawentura Książkiewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Roman Mierzecki Stanisław Bonawentura Książkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"Zygmunt Zawirski: His Life and Work. With Selected Writings on Time, Logic and Methodology of Science", Irena Szumilewicz-Lachman, Dordrecht-Boston-London 1994 : [recenzja] Zdzisława Ignatowicz Irena Szumilewicz-Lachman (aut. dzieła rec.) s. 199-204
"Alfred Lityński twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci", Gabriel Brzęk, Suwałki 1994 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Ekologia człowieka - historia i współczesność", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1995 : [recenzja] Wanda Grębecka Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 208-217
"Chemie im Spiegel", red. Wolfgang Sawodny, Ulm 1992 : [recenzja] Roman Mierzecki Wolfgang Sawodny (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Bursztyn w archeologii (1874-1993)", Małgorzata Gula, Katarzyna Kwiatkowska, Warszawa 1994; "Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne. Piśmiennictwo polskie oraz prace autorów polskich w literaturze światowej. Bibliografia komentowana 1534-1993", Część 2, pod red. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Małgorzata Gula (aut. dzieła rec.) Barbara Kosmowska-Ceranowicz (aut. dzieła rec.) Katarzyna Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 218
Recepcja myśli europejskiej XVIII/XIX wieku w polskiej XIX-wiecznej medycynie Bożena Urbanek s. 219-221
Spotkanie w rocznicę śmierci profesora Eugeniusza Olszewskiego Jerzy Róziewicz s. 222-223
Zebranie Sekcji Historii Botaniki podczas 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kraków, 26.06.-1.07.1995 r. Piotr Köhler s. 223-225
Sprawozdanie z konferencji historyków subdziedziny chemii w Delfach Stefan Zamecki s. 225-226
Maria Skłodowska-Curie w Panteonie Jan Piskurewicz s. 226-227
Wystawa fotogramów Leona Barszczewskiego Władysław Jewsiewicki s. 227-228
Nagroda "Przeglądu Wschodniego" 1994 Jerzy Róziewicz s. 228-229