Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1988, Tom 33, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienia autobiograficzne Jerzy Pniewski s. 256-344
Życie i dzieło Jana Ewangelisty Purkynego w piśmiennictwie polskim (1841-1987) Jerzy Róziewicz s. 345-366
Ignacy Radliński, asyriolog Magdalena Kapełuś s. 367-380
Do biografii Kazimierza Fajansa Jerzy Hurwic s. 381-404
Nauki mineralogiczne w Polsce po II wojnie światowej Andrzej Bolewski s. 405-438
Z nowszych prac o wiedzy geograficznej w średniowieczu Jerzy Strzelczyk s. 439-484
Portret i pochodzenie Waleriana Magniego (1586-1661) Mieczysław Subotowicz s. 485-494
Jan Chrzciciel Komarzewski : przyczynki do biografii Jerzy Dobrzycki s. 495-508
Z zachowanej w Czechosłowacji korespondencji Marii Skłodowskiej-Curie Emilie Těšínská s. 509-522
O syntezie dziejów polskiej historii chemii Halina Lichocka s. 523-530
"Historiografia i świadomość historyczna w średniowieczu", Hans Patze, Sigmaringen 1987 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Hans Patze (aut. dzieła rec.) s. 531-539
"Onufry Kopczyński - współpracownik Komisji Edukacji Narodowej. Studium o społecznej roli uczonego w Polsce stanisławowskiej", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław [etc.] 1987 : [recenzja] Janina Rosicka Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 539-542
"Geschichte der Chemie, Ein Überblick von den Anfängen bis zur Gegenwart", Irene Strube, Rüdiger Stolz, Horst Remane, Berlin 1986 : [recenzja] Roman Mierzecki Horst Remane (aut. dzieła rec.) Rüdiger Stolz (aut. dzieła rec.) Irene Strube (aut. dzieła rec.) s. 542-547
"Polonistyka Radziecka. Literaturoznawstwo", wybór, wstęp i oprac. B. Białokozowicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Franciszek Sielicki Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 547-550
"Jan Gebauer na Pražské Univerzitě", Theodor Syllaba, Praha 1983 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Theodor Syllaba (aut. dzieła rec.) s. 550-554
"Odlewnia Żeliwa Ciągliwego i Wytwórnia Łączników w Zawierciu (1886-1986)", Longin Rosikoń, Zawiercie 1986 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Longin Rosikoń (aut. dzieła rec.) s. 554-556
"Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów: Książka o książce", Kazimiera Maleczyńska, Wrocław 1987 : [recenzja] Dorota Majewska Kazimiera Maleczyńska (aut. dzieła rec.) s. 557-559
"Oczerki po istorii gieograficzeskich otkrytij V. Nowiejszije gieograficzeskije otkrytija i issledowanija (1917-1985)", I. P. Magidowicz, W. I. Magidowicz, Moskwa 1986 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) W. I. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 559-560
"Nekropol farmaceutyczny Cmentarz Powązkowski w Warszawie", Teodor Kikta, Warszawa 1985 : [recenzja] Teresa Ostrowska Teodor Kikta (aut. dzieła rec.) s. 560-561
"Historia farmacji", Robert Rembieliński, Barbara Kuźnicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Iwona Arabas Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 561-562
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1986 Stefan Zamecki s. 563-571
Trzydziestolecie krakowskiej filii IHNOiT PAN Stanisław Sroka s. 573-574
Seminarium etnofarmaceutyczne : z badań nad lecznictwem ludowym Iwona Arabas s. 575-576
Sprawozdania z sesji naukowej poświęconej życiu i działalności Henryka Hoyera seniora, twórcy polskiej histologii, z Instytutu Historii nauki, Oświaty i Techniki PAN, Warszawa Krzysztof Jeziorski s. 577-578
Z historii zabytków hutniczych Marian Sadłowski s. 578-579
Sesja witelońska - Toruń 17 września 1987 Jacek Soszyński s. 579-580
III wspólny Zjazd historyków medycyny NRD-PRL (14-16 październik 1987) Zofia Podgórska-Klawe s. 580-582
International Workshop on History, Anthropology and Epistemology of Medicine - Senigallia (27-28 listopada 1987 r.) Jaromir Reszke s. 582-583
5 Sympozjum Grupy Roboczej Historii Chemii Towarzystwa Chemicznego NRD Georgienthal (Turyngia), 18-20 listopada 1987 r. Roman Mierzecki s. 583-584