Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1991, Tom 36, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Erudycja jako typ poznania : lata rozkwitu (XVII-pierwsza połowa XVIII w.) i lata upadku (druga połowa XVIII w.) : stan badań i horyzonty poznawcze Jan Kozłowski s. 3-20
Nauki pedagogiczne w polskich uniwersytetach na przełomie XIX i XX w. Janina Chodakowska s. 21-38
Heurystyczna rola filozofii w odkryciu szczególnej teorii względności Jan Czerniawski s. 39-50
Wkład Antoniego Rehmana (1840-1917) w rozwój polskiej geografii roślin Bogdan Zemanek Alicja Zemanek s. 51-66
Poglądy Adama Wodiczki na tle nauki o ochronie przyrody czasów międzywojennych Wanda Grębecka s. 67-78
Prace chemiczne Berniarda : zapomnianego chemika margrabiostwa Wielkopolskich Ignacy Zenon Siemion s. 79-88
Jana Fryderyka Wolfganga publikacje w "Dzienniku Medycyny, Chirurgii i Farmacyi" Beata Wysakowska s. 89-96
Nabytki Archiwum PAN w 1990 r. Jan Andrzej Igielski s. 97-102
Wspomnienie o Jerzym Pniewskim Janusz Zakrzewski s. 103-119
Jan Józef Cząstka (1899-1990) Stanisław Brzozowski s. 120-124
Stanisław Chankowski (28 X 1928-5 IX 1990) Jan Andrzej Igielski s. 125-126
"Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga. Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru", Jürgen Thorwald, Wrocław 1990 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jürgen Thorwald (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Jan Marek Marci z Kronlandu", Zdeněk Servit, Bratislava-Praha 1989 : [recenzja] Adam Matuszewski Zdeněk Servit (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Eighteenth-Century Chemistry as an Investigative Enterprise. Five Lectures delivered at the International Summer School in History of Science Bologna, August 1988", Frederic Lawrence Holmes, Berkeley 1989 : [recenzja] Stefan Zamecki Frederic Lawrence Holmes (aut. dzieła rec.) s. 130-136
"Wśród buszu i czarowników, antologia polskich relacji o ludach Afryki", wybór i komentarze Antoni Kuczyński, Wrocław 1990 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Věcká revoluce 17. stoleti. Věda v prumyslove revoluci", pod red. Jana Janko, Jaroslava Folty, Praha 1986 : [recenzja] Roman Mierzecki Jaroslav Folta (aut. dzieła rec.) Jan Janko (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914", Witold Molik, Poznań 1989 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Historiografia i kultura historyczna. Studia i szkice", T. 1-2, Jerzy Maternicki, Warszawa 1990 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"Bibliografia zawartości czasopisma Krytyka Lekarska 1897-1907", Bożena Urbanek, Krzysztof G. Jeziorski, Jerzy Malecki, Warszawa 1990 : [recenzja] Teresa Ostrowska Krzysztof G. Jeziorski (aut. dzieła rec.) Jerzy Malecki (aut. dzieła rec.) Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Mały słownik historii medycyny weterynaryjnej", Grzegorz Staśkiewicz, Lublin 1981; "Zarys historii polskiej weterynarii z podstawami deontologii", Warszawa 1990 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Grzegorz Staśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 148-150
Posiedzenie Komisji ds. Nauczania Historii Nauk Ścisłych przy Komitecie Historii Nauki i Techniki PAN Wrócisława Bergandy s. 151-153
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN. s. 151
Badania językoznawcze nad terminologią botaniczną (z dyskusji na seminarium etnofarmaceutycznym) Beata Wysakowska s. 153-154
Sprawozdanie z pobytu w Belgii w grudniu 1990 r. Bohdan Jaczewski s. 155-156
Societas Scientiarum Warsaviensis - Rediviva! Zdzisław Mikulski s. 156-158
Polsko-Skandynawski Instytut Badawczy Marek Hetmański Andrzej Wąsek s. 159-162
Konferencja "Aktualne problemy i przyszłość archeoastronomii" Stanisław Iwaniszewski s. 159
Słownik Biograficzny Techników Polskich Zdzisław Mikulski s. 163
Nowy periodyk. s. 164
II Międzynarodowe Seminarium Historii, Antropologii i Epistemologii Medycyny - 10-11 listopada 1990. Senigalla k. Ancony (Włochy) Jaromir Jeszke s. 165-166
III Międzynarodowa Oksfordzka Konferencja Archeoastronomiczna w St. Andrews Stanisław Iwaniszewski s. 166-169
Rhein-Museum Koblenz (Muzeum Renu w Koblencji) Zdzisław Mikulski s. 169-170