Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 64
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1964, Tom 9, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lokalizacja obserwatorium Kopernika we Fromborku na podstawie XVI-wiecznego dokumentu Janusz Pagaczewski s. 3-10
Pierwowzór pierwszej drukowanej polskiej mapy nieba z 1585 r. Tadeusz Przypkowski s. 11-13
System dziejów Ziemi i aktualizm geologiczny Hugona Kołłątaja Józef Staszewski s. 15-41
Geolog Aleksander Michalski (1855-1904) Jurij Anisimow s. 43-51
Materiały do biografii Jakuba Malinowskiego Barbara Konarska s. 53-73
Bolesław Hryniewiecki 1875-1963 Władyslaw Szafer s. 75-83
"Histoire générale des techniques", t. I: "Les origines de la civilisation tehcnique", pod red. Maurice Daumasa, Paris 1962 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Waldemar Voisé Maurice Daumas (aut. dzieła rec.) s. 85-88
"A History of Science and Technology", R. J. Forbes, E. J. Dijksterhuis, Middlesex 1963 : [recenzja] Bolesław Orłowski E. J. Dijksterhuis (aut. dzieła rec.) R. J. Forbes (aut. dzieła rec.) s. 88-89
"Tysiąc lat polskiej techniki", Bolesław Orłowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 90-92
"Din istoria medicinei rominesti si universale", pod red. V. L. Bologi, Bucuresti 1962 : [recenzja] Stanisław Schwann V. L. Bologa (aut. dzieła rec.) s. 92-97
"Historia telekomunikacji", Stanisław Dębicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Roman Wajdowicz Stanisław Dębicki (aut. dzieła rec.) s. 97-100
"Oczerki po istorii chimii", Moskwa 1963 : [recenzja] Edmund Trepka s. 100-102
"Dawne żaglowce", Przemysław Smolarek, Gdynia 1963; "The Ship", Björn Landström, London 1961 : [recenzja] Mieczysław Boczar Björn Landström (aut. dzieła rec.) s. 102-106
"Młodość uniwersytetu", Jan Baszkiewicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Les savants de la Renaissance et les prémisses de la sociologie", Waldemar Voisé, Paris 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 108
"Officina ferraria abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego", Walenty Roździeński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Walenty Roździeński (aut. dzieła rec.) s. 109-112
"Tierminołogiczeskije słowari - bibliografija", I. M. Kaufman, Moskwa 1961 : [recenzja] Zygmunt Brocki I. M. Kaufman (aut. dzieła rec.) s. 112-116
"Chimiczeskaja łaboratorija M. W. Łomonosowa. Chimija w Pietierbugskoj Akadiemii Nauk wo 2-j połowinie XVII w.", N. M. Raskin, Moskwa-Leningrad 1962 : [recenzja] Igor Znaczko-Jaworski N. M. Raskin (aut. dzieła rec.) s. 116-121
"Wydział Prawa w Uniwersytecie Warszawskim (1816-1831) i w Szkole Głównej (1862-1869)", Władysław Sobociński, "Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego", Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Michalski Władysław Sobociński (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Nauka o ludziach Fryderyka Ratzla", Józef Babicz, Wrocław 1962 : [recenzja] Joachim Dietze Józef Babicz (aut. dzieła rec.) s. 123-125
"Strajk studencki w Warszawie w 1917 roku", Wojciech Bułat, Warszawa 1960 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Wojciech Bułat (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Archimiedowo leto", t. II, Siergiej Bobrow, Moskwa 1962 : [recenzja] Siergiej Bobrow (aut. dzieła rec.) s. 126
"Oczerki istorii wiażuszczich wieszczestw ot driewniejszich wriemien do sieriediny XIX w.", I. L. Znaczko-Jaworski, Leningrad 1963 : [recenzja] Igor Znaczko-Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 126-127
"Od Wielkiej Karaweli do 19-tysięczników", Jerzy Pertek, Gdynia 1963 : [recenzja] Jerzy Pertek (aut. dzieła rec.) s. 127
"La révolution astronomique. Copernic - Kepler - Borelli", Alexandre Koyré, Paris 1961 : [recenzja] Alexandre Koyré (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Migrations of an American Boat Type", Howard I. Chapelle, Washington 1961 : [recenzja] Howard I. Chapelle (aut. dzieła rec.) s. 129
"Istorija mietałłurgii w Rossii XVIII wieka", N. I. Pawlenko, Moskwa 1962 : [recenzja] N. I. Pawlenko (aut. dzieła rec.) s. 129
"The Old Royal Observatory", P. S. Laurie, Greenwich 1961 : [recenzja] P. S. Laurie (aut. dzieła rec.) s. 129
"The Geometrical Seaman. A Book of Early Nautical Instruments", E. G. R. Taylor, M. W. Richey, 1962 : [recenzja] M. W. Richey (aut. dzieła rec.) E. G. R. Taylor (aut. dzieła rec.) s. 129
Z dziejów polskiego piśmiennictwa chemicznego s. 130-131
"Schepen op de Schelde, Binnevaartuigen en visserschepen op de Schelde Omstreecks", R. de Bock, Antwerpen 1962 : [recenzja] R. de Bock (aut. dzieła rec.) s. 130
O J. Łęgowskim - badaczu dialektu i folkloru kaszubskiego s. 130
Z fabrycznych kronik s. 131
W sprawie popularyzacji historii nauk o ziemi Stanisław Czarniecki s. 131-133
Z historii geodezji s. 133
Z historii przemysłu naftowego s. 133-134
Z historii hutnictwa s. 134
Jubileusz Zakładów Koksochemicznych "Hajduki" s. 134
Z historii przemysłu spożywczego s. 135
Prace polskich uczonych nad rakietą V-2 s. 135
Z historii papiernictwa s. 135
Ruch okrętowy w porcie gdańskim w 1688 r. Zygmunt Brocki s. 135-136
O sprawach dawnej techniki nawigacji Zygmunt Brocki s. 136-137
Studia nad dziejami stoczni s. 137-138
Figury galionowe z muzeum w Bergen s. 138
Historia medycyny morskiej w Polsce s. 138-139
Dzieje budowy kontrtorpedowca "Burza" s. 138
Archives Internationales d'Histoire des Sciences lata 1961-1963 s. 139-141
O Merkatorze w miesięczniku "Seeverkehr" s. 139
Z historii szkolenia nawigatorów w Anglii s. 139
Polskie materiały w czeskim biuletynie Komisji Historii Nauk s. 141
Sympozjum w Jabłonnie poświęcone ogólnym zagadnieniom historii nauki i techniki Bogdan Suchodolski s. 143-151
Kongres Historii Nauki. s. 143
Powołanie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN s. 151
Nowa siedziba Zakładu Historii Nauki i Techniki. s. 151-152
Samokształceniowe zebrania warszawskich pracowników Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Czartoryski Bohdan Jaczewski s. 152-154
Nazwy statków morskich wywodzące się od nazwisk uczonych i techników Zygmunt Brocki s. 154-158
Nauczanie historii nauki na uniwersytecie w Leeds Jerome R. Ravetz s. 158-160
Dalsze próbne wytopy żelaza w dymarkach typu świętokrzyskiego s. 158
Seminarium na temat rewolucji przemysłowej w czeskim i słowackim hutnictwie Jerzy Jasiuk s. 160-161
Archiwum Praskiej Politechniki s. 161-162
Prace dyplomowe z dziejów nauki s. 162
Publikacje Paryskiego Ośrodka Badań nad Historią Nauki i Techniki s. 162
[W sprawozdaniu z konferencji] Jerzy Piaskowski s. 163