Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1982, Tom 27, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje nad lekturą : o świadomości historycznej Irena Łossowska
Autobiografia naukowa Konrad Górski s. 535-576
U źródeł koncepcji polskiego muzeum ziemi Krzysztof Jakubowski s. 577-597
Wspomnienia z pierwszych lat budowy Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie Tadeusz Kielanowski s. 599-620
Fizyka teoretyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1815-1890 Bronisław Średniawa s. 621-656
Własność - kategoria moralna czy ekonomiczna? : Mably przeciw fizjokratom Janina Rosicka s. 657-672
Nabytki Archiwum PAN w 1981 roku Stanisław Chankowski s. 673-682
Życie i działalność naukowa Stanisława Ruziewicza (1889-1941) Adam Wachułka s. 683-690
"Dzieje kultury polskiej", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1980 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 703-707
"Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia", Kazimierz Bartkiewicz, Poznań 1979 : [recenzja] Franciszek Bronowski Kazimierz Bartkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 707-710
"L'Aventure de l'Encyclopédie 1775-1800. Un best-seller au siècle des Lumières", Robert Darnton, Paris : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Robert Darnton (aut. dzieła rec.) s. 710-714
"Komieński w nauce i tradycji", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław 1980 : [recenzja] Marta Bečková Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 714-719
"Technologia dawnych odlewów artystycznych", Jerzy Piaskowski, Kraków 1982 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 719-720
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Ryszard Ergetowski Małgorzata Kinowska Jan Kozłowski s. 721-723
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Organizacji Nauki Halina Horodyska Jan Piskurewicz s. 724-725
Sesja naukowa Film a świadomość historyczna Franciszek Bronowski s. 725
Przemysł solny na ziemiach polskich - wystawa w Muzeum Techniki w Warszawie Antoni Jodłowski s. 726-728
X Sympozjum ICOHTEC-u. Źródła do historii techniki Jerzy Jasiuk s. 728-730
Konferencja redaktorów naczelnych z historii nauki i techniki krajów socjalistycznych Joanna Jarzęcka s. 730-731