Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2002, Tom 47, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Zbigniew R. Grabowski Joanna Taraszewska s. 7-8
Życie i dzieło Wiktora Kemuli (w stulecie urodzin) Zbigniew R. Grabowski Joanna Taraszewska s. 9-32
Profesor Wiktor Kemula i jego rola w chemii analitycznej i elektroanalizie Zbigniew Galus Adam Hulanicki s. 33-46
Wiktor Kemula wśród pionierów chemii supermolekularnej Janusz Lipkowski Danuta Sybilska s. 47-54
Złote ręce i nieprzeciętny umysł Józef Hurwic s. 55-62
Wspomnienie o profesorze Kemuli Bogusław Bobrański s. 63-64
Profesor Kemula jako analityk Jerzy Minczewski s. 65-70
Wiktor Kemula eminent personality Giulio Milazzo s. 71-72
Wiktor Kemula in Prague Iwan Smoler s. 73-74
Prof. Wiktor Kemula jako człowiek i uczony Jerzy Strojek s. 75-78
Profesor W. Kemula-niezwykły profesor trudnych czasów Zbigniew Paweł Zagórski s. 79-82
Prof. dr W. Kemula a catalyst of electrochemical resaerch and a friend Petr Zuman s. 83-88
Kalendarium życia prof. Wiktora Kemuli (1902-1985) Zbigniew R. Grabowski s. 89-92
Wykaz publikacji prof. Wiktora Kemuli Jerzy Chodkowski s. 93-130
Bibliografia artykułów o prof.. Wiktorze Kemuli Zbigniew R. Grabowski s. 131-134
Historia Radioastronomii w Toruniu. Cz. 2, Lata 1983-2000 Bernard Krygier s. 135-160
Spory o kształtowanie się standardu nowoczesnej psychiatrii w XIX stuleciu Bożena Płonka Syroka s. 161-184
O potrzebie rozwijania nowej jurysprudencji Roman Tokarczyk s. 185-206
Adam Stanisław Synowiecki (1929-2000) Stefan Zamecki s. 207-226
"Zarys historii historiografii polskiej", Andrzej F. Grabski, Poznań 2000 : [recenzja] Antoni Krawczyk Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.) s. 227-238
"The Sun in the Church: Cathedrals as Solar Observatories", John L. Heilbron, Cambridge, Mass. 1999 : [recenzja] Jarosław Włodarczyk John L. Heilbron (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"The Cambridge Illustrated History of Astronomy", pod red. Michaela Hoskina, Cambridge 1997; "The Cambridge Concise History of Astronomy", pod red. Michaela Hoskina, Cambridge 1999 : [recenzja] Jarosław Włodarczyk Michael Hoskin (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Encyclopedia of the Scientific Revolution From Copernicus to Newton", Wilbur Applebaum, New York-London 2000 : [recenzja] Michał Kokowski Wilbur Applebaum (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Historia Filozofii Przyrody i Fizyki w Uniwersytecie Jagiellońskim", Tom 12, Bronisław Średniawa, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Strzałkowski Bronisław Średniawa (aut. dzieła rec.) s. 246-251
"Wokół Staropolskiej nauki i oświaty", Lech Mokrzecki, Gdańsk 2001 : [recenzja] Wiesława Leżańska Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Ksiądz kanonik Michał Sołtyk (1742-1815) i jego testament. Zbiory sztuki, archeologiczne, numizmaty, minerały i osobliwości", Józef Śmiałowski, [w:] "Acta Archaeologica Lodziensia", Nr 45 i 46, Łódź 2000 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Józef Śmiałowski (aut. dzieła rec.) s. 256-264
"Księga Jubileuszowa 10-lecia Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie", pod red. Jana Związka, Częstochowa 2001 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Jan Związek (aut. dzieła rec.) s. 264-266
"Bibliografia polskiego muzealnictwa przyrodniczego (XVIII-XX wiek)", Zbigniew Wójcik, Warszawa 2001 : [recenzja] Wojciech Narębski Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 266-268
"Historia leśnictwa w Polsce", Józef Broda, Poznań 2000 : [recenzja] Andrzej Gembarzewski Józef Broda (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"Instytut Leków 1951-2001. Dzieje - ludzie - dokonania", Wanda Parnawska, Warszawa 2001 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Wanda Parnawska (aut. dzieła rec.) s. 270-271
Konferencja naukowa Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XIX wieku, Świeradów Zdrój 27-29 września 2001 r. Bożena Płonka-Syroka s. 273-280
XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów Tadeusz Słabczyński s. 280-283
Historia botaniki w obradach 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Piotr Köhler s. 284-285
Kongres historii farmacji w Lucernie Jadwiga Brzezińska s. 286-288
Konferencja robocza Historia nauki i dyscypliny pokrewne na progu nowego milenium (20 października 2001 r., Kraków) Michał Kokowski s. 289