Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1972, Tom 17, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodowód i narodziny towarzystw naukowych Waldemar Rolbiecki s. 449-481
Badania dziejów matematyki na Ukrainie od czasów najdawniejszych po wiek XVIII Jarosław Matwijszin s. 483-489
O zainteresowaniach naukowych i technicznych generała Jana Konarzewskiego Kazimierz Sawicki s. 491-503
Polacy w Leningradzkim Instytucie Górniczym Jerzy Jaros s. 505-510
Polskie Towarzystwo Filologiczne Gabriela Pianko s. 511-525
Organizacja historii medycyny w Czechosłowacji Teresa Ostrowska s. 527-533
Janusz Jankowski (1889-1971) Jerzy Kubiatowski s. 535-538
"Encyklopedia wiedzy o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Ksawery Świerkowski s. 539-544
"Science and Civilisation in China", Vol. 4: "Physics and Physical Technology", Part 3: "Civil Engineering and Nautics", Joseph Needham, Wang Ling, Lu Gwei-Djen, Cambridge 1971 : [recenzja] Bolesław Orłowski Lu Gwei-Djen (aut. dzieła rec.) Wang Ling (aut. dzieła rec.) Joseph Needham (aut. dzieła rec.) s. 544-551
"Technology in the Ancient World", Henry Hodges, London 1970 : [recenzja] Bolesław Orłowski Henry Hodges (aut. dzieła rec.) s. 551-552
"Stosunki społeczno-gospodarcze i polityczne na południowych ziemiach polskich w pierwszej połowie I tysiąclecia naszej ery w świetle rozwoju metalurgii żelaznej", Irena Kramarkowa, Opole 1969 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Irena Kramarkowa (aut. dzieła rec.) s. 552-556
"Podstawowe prawa chemii - ewolucja poglądów", Wladimir Iwanowicz Kuzniecow, Warszawa 1970 : [recenzja] Stefan Zamecki Wladimir Iwanowicz Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 556-560
"Nowe materiały do działalności publicznej Mikołaja Kopernika z lat 1512-1537", Marian Biskup, Warszawa 1971 : [recenzja] Jerzy Drewnowski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 561-562
O utopii i wyobraźni intelektualnej u progu oświecenia Waldemar Voisé Madeleine Alcover (aut. dzieła rec.) Erica Harth (aut. dzieła rec.) Charles Rihs (aut. dzieła rec.) s. 562-567
"Podróżnicy po przeszłości. Szkice z dziejów archeologii", Andrzej Abramowicz, Łódź 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Andrzej Abramowicz (aut. dzieła rec.) s. 568-569
"Jubileusz 150-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego 1820-1970", Płock 1972 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki s. 569-570
"Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializu", Tadeusz Kowalik, Wrocław 1971 : [recenzja] Barbara Poreda Tadeusz Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 570-574
"Ambasador książki polskiej w Paryżu Władysław Mickiewicz", Andrzej Kłossowski, Wrocław 1971 : [recenzja] Ryszard Torchalski Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 574-577
"Rozwój i metodyka powszechnych i narodowych bibliografii bibliografii", Henryk Sawoniak, Warszawa 1971 : [recenzja] Henryk Sawoniak (aut. dzieła rec.) s. 577
"Problemy edytorskie. Materiały seminarium zorganizowanego przez PWN w październiku 1970 r.", Warszawa 1971 : [recenzja] s. 577-578
"Narody i języki uralskie", Péter Hajdú, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Brocki Péter Hajdú (aut. dzieła rec.) s. 578
"W trzydziestolecie śmierci Aleksandra Brücknera. (Sesja rocznicowa w auli Collegium Novum UJ w Krakowie, dnia 31 maja 1969 r.)", Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 578-579
"Bolesław Kasprowicz", Andrzej Piskozub, Zygmunt Sójka, Gdańsk 1971 : [recenzja] Andrzej Piskozub (aut. dzieła rec.) Zygmunt Sójka (aut. dzieła rec.) s. 580
"<< Język Polski >>. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Zeszyt jubileuszowy. Bibliografia zawartości roczników 1-50", Wacław Fedorowicz, Wacław Twardzik, Józef Reczek, Krystyna Kalicka, Kraków 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Wacław Fedorowicz (aut. dzieła rec.) Krystyna Kalicka (aut. dzieła rec.) Józef Reczek (aut. dzieła rec.) Wacław Twardzik (aut. dzieła rec.) s. 580
"Technology and Culture" - roczniki 1970 i 1971 Bolesław Orłowski s. 581-584
"Prognostyka", Kazimierz Secomski, Warszawa 1971 : [recenzja] Kazimierz Secomski (aut. dzieła rec.) s. 581
Nowe czasopismo - "Pamiętnikarstwo Polskie" s. 584-585
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia s. 587-588
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Małgorzata Trzcińska s. 588-589
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki s. 589-591
Posiedzenie Konwersatorium Naukoznawczego s. 591-596
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Medycznych Teresa Ostrowska s. 596-598
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Leśnych Zofia Szymanowska s. 598
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Rozwoju Konstrukcji Technicznych Bolesław Orłowski s. 599-600
Sesja naukowa na temat historii techniki hutniczej Stanisław Miczulski s. 601-604
Zebrania Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Lech Zacher s. 605-612
Przed obchodami kopernikowskimi Joanna Kowalska s. 612-616
50 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Eugeniusz Berezowski s. 616
Setna rocznica urodzin Władysława Kotwicza s. 616-617
Z historii stosunków naukowych polsko-radzieckich s. 617-618
Tydzień w redakcji "Woprosów Jestiestwoznanija i Tiechniki" Jerzy Róziewicz s. 618-619
Polski numer "Woprosów Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" s. 619-620
Encyklopedia historii nauki i techniki s. 619
Prace XIII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki s. 619
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w roku 1971 Zofia Skubała-Tokarska s. 621-624
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1971 Zdzisław Kowalewski s. 624-632