Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1987, Tom 32, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiografia naukowa Karol Górski s. 3-72
Firmamentum Sobiescianum, najwspanialszy barokowy atlas nieba Karolina Targosz s. 73-98
Do jakiego odbiorcy adresowane były "Acta Litteraria"-XVIII-wieczne "czasopismo uczone"? Jarosław Kurkowski s. 99-126
Jubileusz Heidelberskiego Uniwersytetu w 1886 r. i jego polskie reperkusje Ryszard Ergetowski s. 127-138
Koncepcja retoryki w pismach Jana z Salisbury Mieczysław Boczar s. 139-156
Historia medycyny : kierunki, organizacja, aktualny stan badań i nauczanie Tadeusz Brzeziński s. 157-170
Historia farmacji : organizacja, kierunki badań i perspektywy rozwoju Barbara Kuźnicka s. 171-186
Czy Dante bez zastrzeżeń wysławia Brunetta Latiniego w XV pieśni "Piekła"? : a propos M. Frankowskiej-Terleckiej "Skarbiec wiedzy" B. Latiniego Jan Sulowski Małgorzata Frankowska-Terlecka (aut. dzieła rec.) s. 189-194
[W odpowiedzi Panu Profesorowi Janowi Sulowskiemu] Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 194
Kopernik i kometa roku 1533 Erna Hilfstein s. 195-196
Na marginesie książki B. M. Kiedrowa : Mirowaja nauka i Mendelejew. K istorii storudniczestwa fizikow i chemikow Rossii (SSRR), Wielikobritanii i SSzA. Moskwa 1983 Stefan Zamecki Bonifacij M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) s. 197-208
Stanisław Pietkiewicz (1894-1986) Zbigniew Wójcik s. 209-218
"Panorama der Fridericianischen Zeit. Friedrich der Große und seine Epoche. Ein Handbuch", Jürgen Ziechmann, Bremen 1985 : [recenzja] Joanna Jarzęcka Jürgen Ziechmann (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"O nowy model historii. Jan Rutkowski (1886-1949)", Jerzy Topolski, Warszawa 1986 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Z historii myśli ekonomicznej. Studia i materiały", Janusz Górski, Łódź 1986 : [recenzja] Janina Rosicka Janusz Górski (aut. dzieła rec.) s. 224-227
Średniowieczne korzenie Europy Krzysztof Górski Léo Moulin (aut. dzieła rec.) Walter Ullmann (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Kultura elit w XVIII w.", Łódź 1985 : [recenzja] Lesław Gruszczyński s. 231-233
"Estanislaco Konarski", Adam Siuda, Salamanca 1984 : [recenzja] Paweł Komorowski Adam Siuda (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Poglądy społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego", Edmund Fryckowski, Bydgoszcz 1985 : [recenzja] Lesław Gruszczyński Edmund Fryckowski (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"U źródeł ideologii taternictwa (O wartościach estetycznych przyrody Tatr w << Ziemiorodztwie Karpatów >> Stanisława Staszica)", Andrzej Matuszczyk, Kraków 1985 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Andrzej Matuszczyk (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Z dějin Vysoké skoly báňské v Přibrami", Jiři Majer, Přibram 1984 : [recenzja] Danuta Molenda Jiři Majer (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"Wie finde ich Literatur zur Geschichte der Naturwissenschaften und Technik", Burghard Weiss, Berlin 1985 : [recenzja] Joanna Jarzęcka Burghard Weiss (aut. dzieła rec.) s. 242-243
"Wybrane zagadnienia z historii medycyny", Romuald Wiesław Gutt, Szczecin 1979 : [recenzja] Teresa Ostrowska Romuald Wiesław Gutt (aut. dzieła rec.) s. 243
"Wybrane zagadnienia z historii medycyny", Kazimierz Zajusz, Katowice 1982 : [recenzja] Teresa Ostrowska Kazimierz Zajusz (aut. dzieła rec.) s. 244
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki Paweł Komorowski Jarosław Kurkowski s. 245-247
Memoriał Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w sprawie wprowadzenia wykładów z historii leśnictwa na wydziałach leśnych akademii rolniczych Józef Broda s. 248-250
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Grzegorz Karczmarz Anna Nawarecka s. 250-254
Doroczne posiedzenie Zespołu Historii Farmacji Halina Lichocka s. 254-257
Obchody roku staszicowskiego i 35-lecia muzealnictwa w województwie pilskim Zbigniew J. Wójcik s. 257-260
Międzynarodowa sesja naukowa: Joachim Lelewel - księgoznawca - bibliotekarz - bibliograf - w 200. rocznicę urodzin (1786-1986) Marek Szrenica s. 260-261
I Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki Danuta Hupałowska s. 261-263
II Szkoła Historii Chemii Wrócisława Bergandy s. 264-268
Odnowienie doktoratu profesora Antoniego Gawła Wojciech Narębski Zbigniew J. Wójcik s. 268-270
Sympozjum popularnonaukowe: Hutnictwo miedzi na ziemiach polskich Marian Sadłowski s. 270-271
[Przekonywanie przez prof. Bronisława Średniawę] Eugeniusz Olszewski s. 272