Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2006, Tom 51, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkic do portretu Witolda Rubczyńskiego (1864-1938) Henryk Popowski s. 7-37
Droga kariery akademickiej Józefa Feldmana na Uniwersytecie Jagiellońskim Piotr Biliński s. 39-56
Tadeusza Zielińskiego koncepcja reformy rosyjskich uniwersytetów Joanna Schiller s. 57-89
Alexander von Humboldt i ogólne metody poznania naukowego Andrzej Bednarczyk s. 91-121
Udział Bogdana Suchodolskiego w pracach Koła Naukoznawczego Kasy im. Mianowskiego w latach 1928-1938 Natalia Lietz s. 123-149
Konstanty Tyzenhauz (1786-1853): twórca i mecenas polskiej ornitologii Józef Ziemczonok s. 151-168
Geometria starożytna i filozofia Platona na podstawie komentarza Pappusa do X Księgi "Elementów" Euklidesa Zbigniew Król s. 169-203
Półtora wieku tradycji budowy maszyn papierniczych w Jeleniej Górze-Cieplicach Maciej Szymczyk s. 205-228
Białowieskie Muzeum z 1914 roku w relacji Mitrofana Golenki, ostatniego carskiego zarządcy puszczy Piotr Daszkiewicz Bogumiła Jędrzejewska Tomasz Samojlik s. 229-237
Nieznany rękopis "Kursu mineralogii" Jerzego Aleksandrowicza (1819-1894) w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 239-241
Enchiridion Ethicum Jana Jonstona a podręczniki Arystotelesa i Bartłomieja Keckermanna - podobieństwa i różnice Adam Matuszewski s. 243-250
Geneza i rozwój lekkich samochodów ciężarowych typu pickup w okresie do 1939 roku Andrzej Zieliński s. 251-272
Omówienie bestsellera "Książka, której nikt nie przeczytał" Owena Gingericha Michał Kokowski Owen Gingerich (aut. dzieła rec.) s. 273-298
Postawy ludzi nauki w okresie terroru : na marginesie książki Simona Sznola: "Herosi, gangsterzy i konformiści" Tadeusz Srogosz Simon Sznol (aut. dzieła rec.) s. 299-312
Profesor Janina Świętosławska-Żółkiewska (1910-2003) Adam Hulanicki s. 313-327
Wspomnienie o profesorze Ferencu Szabadváry (1.IX.1923-4.VI.2006) Halina Lichocka s. 329-333
"Fenomenologia ludzkiej świętości. O sakralnych możliwościach człowieka", H. Romanowska-Łakomy, Warszawa 2003 : [recenzja] Ryszard Kozłowski H. Romanowska-Łakomy (aut. dzieła rec.) s. 335-344
"Autonomia pacjenta jako problem moralny", Maria Nowacka, Białystok 2005 : [recenzja] Teresa Ostrowska Maria Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Mumifikacja ciała ludzkiego w świetle historii obyczajów i nauk medycznych", Ryszard Witold Gryglewski, Kraków 2005 : [recenzja] Teresa Ostrowska Ryszard Witold Gryglewski (aut. dzieła rec.) s. 346-348
"Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa-Katowice 2006 : [recenzja] Teresa Ostrowska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 348-350
"Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce", Jan Majewski, Poznań 2006 : [recenzja] Anna Trojanowska Jan Majewski (aut. dzieła rec.) s. 350-352
"Polskie Stowarzyszenia Lekarskie 1805-1951", Krzysztof Brożek, Warszawa 2005 : [recenzja] Teresa Ostrowska Krzysztof Brożek (aut. dzieła rec.) s. 352-353
"Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku", Henryka Ilgiewicz, Toruń 2005 : [recenzja] Dorota Degen Henryka Ilgiewicz (aut. dzieła rec.) s. 353-355
"Wspomnienia o gospodarce w latach 1930-1990", Jerzy Pustoła, Warszawa 2005 : [recenzja] Józef Piłatowicz Jerzy Pustoła (aut. dzieła rec.) s. 356-360
"Święci Kosma i Damian patroni farmacji jako motyw ekslibrisu", Krzysztof Kmieć, Jan Majewski, Poznań 2005 : [recenzja] Stefan Rostafiński Krzysztof Kmieć (aut. dzieła rec.) Jan Majewski (aut. dzieła rec.) s. 360-362
Nowe pisma o zielarstwie Jadwiga Brzezińska s. 362-363
Międzynarodowa konferencja "Koncepcje uniwersytetu w Polsce XIV-XXI w. W hołdzie Stanisławowi Staszicowi" zorganizowana z okazji zakończenia Roku Staszica. (19-20.01.2006 roku w Warszawie i Pułtusku) Natalia Lietz s. 365-371
Sesja z okazji 50-lecia "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" zorganizowana przez Instytut Historii Nauki PAN oraz redakcję "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Natalia Lietz s. 371-385
Jubileusz 95-lecia urodzin i promocja najnowszej autobiografii profesora Józefa Hurwica Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 386-391
Jubileusz 40-lecia Instytutu Historii Farmacji w Marburgu Jadwiga Brzezińska s. 391-395
XVI Naukowa Sesja Wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN - czerwiec 2006 Lesław Gruszczyński s. 395-400