Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1987, Tom 32, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U źródeł autobiografii naukowej Stefania Skwarczyńska s. 279-312
Fizyka teoretyczna w Polsce do 1939 r. : geneza i rozwój Zofia Ziółkowska s. 313-342
Metody badań nad wprowadzeniem innowacji technicznych w górnictwie kruszcowym Europy w XIV-XVII w. Danuta Molenda s. 343-362
O kontaktach Maurycego Komorowicza z Gabinetem Geologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Czarnecki Wojciech Narębski s. 363-368
Piotr Kruger (1580-1639), nauczyciel i współpracownik naukowy Jana Heweliusza Małgorzata Czerniakowska s. 369-386
Osiągnięcia S. A. "Pionier" w rozpoznaniu złóż bitumów w Polsce w okresie międzywojennym Afrikan Kisłow Wincenty Pawłowski s. 387-413
Polacy na londyńskich wystawach powszechnych 1851 i 1862 Bolesław Orłowski s. 415-440
Najstarszy polski zodiak Jerzy Dobrzycki s. 441-444
Na marginesie książki Ewolucija idiej D. I. Mendelejewa w sowriemiennoj chimii. Leningrad 1984 Stefan Zamecki L. S. Ilicz (aut. dzieła rec.) B. P. Nikolski (aut. dzieła rec.) s. 445-457
Julian Sulima Samujłło (1907-1985) Ryszard Czekajowski s. 459-462
"Słownik polskich pionierów techniki", pod red. Bolesława Orłowskiego, Katowice 1984 : [recenzja] Józef Piłatowicz Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 463-468
"Nie tylko szablą i piórem...", Bolesław Orłowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 468-471
"Istorija chimii w Rossii", J. I. Sołowiow, Moskwa 1985 : [recenzja] Włodzimierz Ługowski J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 472-474
"Rozwój podstawowych pojęć chemicznych", Rajmund Sołoniewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Józef Hurwic Rajmund Sołoniewicz (aut. dzieła rec.) s. 474-477
"Oczerki po istorii gieograficzeskich otkrytij IV. Geograficzeskije otkrytija i issledowanija nowogo wriemieni (XIX - naczało XX w.)", I. P. Magidowicz, W. I. Magidowicz, Moskwa 1985 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) W. I. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 477-481
"Nowe Roździeńsciana. Studia o Walentym Roździeńskim i jego dziele Officina Ferraria z roku 1926", pod red. A. Jarosza, Wrocław 1985 : [recenzja] Jerzy Piaskowski A. Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 481-483
"Nasze Puławy. Kolekcja wspomnień", Michał Strzemski, Lublin 1986 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Michał Strzemski (aut. dzieła rec.) s. 483-485
"Słownik biograficzny zasłużonych pediatrów", pod red. Edwarda Wilkoszewskiego, Warszawa 1985 : [recenzja] Teresa Ostrowska Edward Wilkoszewski (aut. dzieła rec.) s. 487
"Nie uzbrojonym okiem lekarza...", Andrzej Skrobacki, Olsztyn 1986 : [recenzja] Teresa Ostrowska Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 487-488
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1985 Stefan Zamecki s. 488-493
"Przegląd Geograficzny. Kwartalnik. Rocznik XXIX-XXXI z 1984-1986", Warszawa-Łódź : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 493-496
Uroczystość dedykowana profesorowi Tadeuszowi Krwawiczowi Paweł Komorowski s. 497-498
Zebranie Grupy roboczej do spraw nauczania historii nauk ścisłych Wrócisława Bergandy s. 498-500
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych IHNOiT Krzysztof Górski Adam Matuszewski s. 501-503
Posiedzenie krakowskiej filii Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN Stanisław Sroka s. 503-505
Zebranie naukowe Zespołu Badań nad Początkami Myśli Społecznej Anna Nawarecka s. 503
Uroczystość nadania auli Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Władysława Kowalenki, Sesja Naukowa nt. 40-lecia Instytutu Morskiego przy Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich Władysław A. Drapella s. 505-511
Działalność Krakowskiego Zespołu Kopernikowskiego w latach 1984-1986 Bolesław Gomółka s. 512-515
Kolejny etap badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim Jolanta Drążyk s. 515-520
130 lat Huty Bobrek w Bytomiu Marian Sadłowski s. 520-521
150 lat Huty "Jedność" w Siemianowicach Śląskich Marian Sadłowski s. 520
II Międzynarodowy Kongres Historii Tureckiej i Islamskiej Nauki i Techniki w Stambule (28 kwietnia - 2 maja 1986 r.) Jerzy Piaskowski s. 521-522
4 Sympozjum Grupy Roboczej Historii Chemii Towarzystwa Chemicznego NRD, Garzau, 23-25 wrzesień 1986 Roman Mierzecki s. 523-525
O Michale Boymie na Międzynarodowych Spotkaniach Sinologów s. 525
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1986 Jerzy Róziewicz s. 527-537