Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1976, Tom 21, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W 75-lecie wielkiego odkrycia Maxa Plancka : fundamentalna stała przyrody "h." Zbigniew Strugalski s. 393-407
Polacy w laboratoriach Iwana Pawłowa Jerzy Róziewicz s. 409-429
Historia nauki i naukoznawstwo w nowym programie studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Anna Czekajewska-Jędrusik s. 431-437
Historia nauki i techniki w programach nauczania szkół podstawowych i średnich Czesław Majorek s. 439-448
Dlaczego i jak staramy się w "Młodym Techniku" popularyzować historię nauki i techniki? Zbigniew Przyrowski s. 449-454
Stan i ocena dotychczasowych prac nad historią hutnictwa na ziemiach polskich Jerzy Piaskowski s. 455-473
O zawodzie inżyniera wojskowego w Polsce XVII w. Tadeusz Nowak s. 475-479
Nabytki Archiwum PAN Stanisław Chankowski s. 481-484
Nieznane materiały do dziejów rodziny Marii Skłodowskiej-Curie Maria Burdowicz-Nowicka s. 485-496
Metodologiczne problemy historii nauki i rewolucji naukowych w fizyce: na marginesie pracy Elie Zahara "Why did Einstein's Programme Supersede Lorentz's?" Irena Szumilewicz s. 497-507
O tomie biograficznym Historii nauki polskiej i kilku osobliwościach krytyki naukowej : J. Róziewiczowi i Z. Wójcikowii w odpowiedzi Leszek Hajdukiewicz s. 509-534
W odpowiedzi profesorowi Leszkowi Hajdukiewiczowi Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik s. 535-544
Mieczysław Wolfke (1883-1947) Witold Łaniecki s. 545-553
Marian Henryk Serejski (1897-1975) Franciszek Bronowski s. 555-561
Andrzej Wojtkowski (1891-1975) Jerzy Starnawski s. 563-567
Dwie historie farmacji Kazimiera Calińska Guillermo Folch (aut. dzieła rec.) Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 569-575
Problematyka medyczna a obyczajowość staropolska Romuald Wiesław Gutt Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 575-578
"Die chemischen Zeitschriften des Lorenz von Crell", Dietrich von Engelhardt, Stuttgart 1974 : [recenzja] Witold Włodzimierz Głowacki Dietrich von Engelhardt (aut. dzieła rec.) s. 578-579
"Studies in Chemistry", Noel G. Coley, Gateshead 1972 : [recenzja] Małgorzata Śrudka Noel G. Coley (aut. dzieła rec.) s. 579-580
"Opowieści z dziejów liczb", Stefan Kulczycki, Warszawa 1975 : [recenzja] Stefan Kulczycki (aut. dzieła rec.) s. 580-581
"Chronology of the history of archeology in the Netherlands up till 1922", J. A. Brongers, Amersfoort 1975 : [recenzja] Andrzej Abramowicz J. A. Brongers (aut. dzieła rec.) s. 582-583
"Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. Nauki humanistyczne i społeczne", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 583-585
"Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komisji Edukacji Narodowej", Jan Poplatek, Kraków 1973 : [recenzja] Zbigniew Mikołejko Jan Poplatek (aut. dzieła rec.) s. 585-587
"Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji", Philip Bagby, Warszawa 1975 : [recenzja] Józef Piłatowicz Philip Bagby (aut. dzieła rec.) s. 587-589
"In memoriam Casimiri Nitsch. Księga w stulecie urodzin", pod red. Mieczysława Karasia, Wrocław 1975 : [recenzja] Zygmunt Brocki Mieczysław Karaś (aut. dzieła rec.) s. 589-590
"Universitas rediviva. W 30 rocznicę pierwszej powojennej inauguracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 19 III 1945", Kraków 1975 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 590
"Rola prasy technicznej w gospodarce morskiej", Gdańsk 1975 : [recenzja] s. 591-592
"Oczerki toponimiki", Eduard Makarowicz Murzajew, Moskwa 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki Eduard Makarowicz Murzajew (aut. dzieła rec.) s. 591
"Transactions of the 2 International Symposium on Molinology", Danmark 1969 : [recenzja] Henryk Jost s. 592
Działalność Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1975 Agnieszka Dziurlikowska s. 593-596
Posiedzenie Pracowni Historii Nauk Społecznych poświęcone Stanisławowi Staszicowi Helena Ostromęcka s. 596-597
XIX Posiedzenie Zespołu Badań Nautologicznych s. 598-599
Zebranie Zespołu Historii Nauk Medycznych Zofia Podgórska-Klawe s. 598
Zebranie Zespołu Historii Nauk Leśnych Wanda Grębecka s. 598
Zebranie Pracowni Historii Organizacji Nauki s. 599-601
Z działalności Rady Naukowej s. 601
Działalność Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1975 Bohdan Jaczewski s. 602-604
Posiedzenie Grupy ds. Nauczania Historii Nauk Medycznych R. W. Gutt s. 604
Posiedzenie Komisji do Spraw Upowszechniania i Nauczania Historii Nauki i Techniki Stefan Zamecki s. 604-607
Ogólnopolska sesja staszicowska Jerzy Róziewicz s. 607-611
Wystawa poświęcona historii archeologii Andrzej Abramowicz s. 607
Sesja naukowa w stulecie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Wanda Grębecka s. 611-613
Historia botaniki na XLIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego Wanda Grębecka s. 613-614
Wykłady z historii techniki na Politechnice Warszawskiej Alfred Wiślicki s. 614
Międzynarodowe konferencje historyków nauk o Ziemi Józef Babicz s. 615-616
Uroczyste kolokwium w 75 rocznicę powstania teorii kwantów Zbigniew Strugalski s. 615
XV Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. Edinburg 10-19 VIII 1977 s. 617