Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1969, Tom 14, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leonardo da Vinci jako prekursor nauk technicznych Eugeniusz Olszewski s. 603-611
Rozwój mechaniki w Rosji w XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku Aszot Grigorjan s. 613-628
Koncepcja nauki w historiografii polskiej doby pozytywizmu Andrzej Feliks Grabski s. 629-647
Prace antropologiczne Ludwika Krzywickiego na tle początków antropologii polskiej Henryka Hołda-Róziewicz s. 649-659
Próby badawcze Bolesława Błażka na tle początków psychologii w Polsce Wanda Bobrowska-Nowak s. 661-677
Przyczynek do pradziejów chirurgii na ziemiach polskich Helena Ostromęcka s. 679-697
Prace badawczo-naukowe Instytutu Historii Medycyny i Przyrodoznawstwa (Instytutu Ernsta Haeckla) Uniwersytetu im. Schillera w Jenie Georg Uschmann s. 699-703
Stanisław Krajewski 1890-1968 Zbigniew Wójcik s. 705-711
W sprawie pierwszego tomu Historii Biblioteki Jagiellońskiej. Replika recenzenta Stanisław Gruczyński s. 713-714
"Esquisse d'une histoire de l'idée de Nature", Robert Lenoble, Paris 1969 : [recenzja] Waldemar Voisé Robert Lenoble (aut. dzieła rec.) s. 715
"Istorija psichołogii", M. G. Jaroszewskij, Moskwa 1966 : [recenzja] Maria Bolechowska M. G. Jaroszewskij (aut. dzieła rec.) s. 716-718
"Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870", Edward Lipiński, Warszawa 1968 : [recenzja] Tadeusz Kowalik Edward Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 718-721
"Wielcy i mali twórcy cywilizacji (od Imhotepa do Leonarda da Vinci)", L. Sprague de Camp, Warszawa 1968 : [recenzja] Eugeniusz Konik Zbigniew Schneigert L. Sprague de Camp (aut. dzieła rec.) s. 721-730
"Sztuczny dmuch w procesach redukcji rud żelaznych", Stefan Knapik, Kraków 1967 : [recenzja] Jerzy Ostrowski Jerzy Piaskowski Stefan Knapik (aut. dzieła rec.) s. 731-734
"Machiavelli", Mieczysław Maneli, Warszawa 1968 : [recenzja] Bogusław Ponikowski Mieczysław Maneli (aut. dzieła rec.) s. 735-738
"Zoologia w Gdańsku w stuleciach: XVII i XVIII", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) s. 738-741
"Dzienniki. 1822-1863", T. 1-2, Eugène Delacroix, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Barbara Olszewska Eugène Delacroix (aut. dzieła rec.) s. 741-743
"Pour connaître la pensée de A. Comte", Pierre Arnaud, Paris 1969 : [recenzja] Waldemar Voisé Pierre Arnaud (aut. dzieła rec.) s. 743-744
"Powstanie i organizacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w świetle źródeł", Jan Malarczyk, Lublin 1968 : [recenzja] Stanisław Szpikowski Jan Malarczyk (aut. dzieła rec.) s. 744-748
"Der Internationale Leibniz-Kongress in Hannover", Rolf Schneider, Wilhelm Totok, Hannover 1968 : [recenzja] Rolf Schneider (aut. dzieła rec.) Wilhelm Totok (aut. dzieła rec.) s. 748
"Tajne nauczanie w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej", Stanisław Michalski, Poznań 1968 : [recenzja] s. 748-749
Szósty tom "Organonu" s. 749-750
Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Eugeniusz Olszewski s. 750-752
Opowieść o dobroczyńcy nauki polskiej s. 750
Skandal - tym razem - w Oliwie Eugeniusz Olszewski s. 752-753
Polskie konstrukcje wagonów-chłodni w latach 1918-1965 s. 753
W sprawie ochrony dawnych znaków granicznych i geodezyjnych s. 753
O czasopiśmie "Baltic Countries" Zygmunt Brocki s. 754
Historia techniki w miesięczniku "Mechanik" s. 754
Z dziejów fizyki współczesnej s. 755-756
Kierunki badawcze Instytutu Historii Przyrodoznawstwa i Techniki AN ZSRR s. 755
Odnalezienie manuskryptów Leonarda da Vinci Eugeniusz Olszewski s. 756-757
Powołanie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na lata 1969-1971. s. 759
Nowe składy komitetów redakcyjnych wydawnictw Zakładu. s. 759-760
Nowi zastępcy kierownika Zakładu. s. 759
Wymienne numery "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" i "Woprosow Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" s. 760-761
Metodologiczne zagadnienia w dziełach Lyella i Lavoisiera Kazimierz Kurzydłowski s. 761-765
Posiedzenia naukowe Zespołu Oświecenia Julian Dybiec Jadwiga Rudnicka s. 765-767
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Nauki Polskiej XIX wieku Tadeusz Alek-Kowalski Emilia Borecka s. 767-772
Posiedzenie naukowe poświęcone historii maszyn do robót ziemnych Bolesław Orłowski s. 772
Prace bibliograficzno-dokumentacyjne i informacyjne Biblioteki PAN w Warszawie Maria Dembowska s. 773-774
Sesja w sprawie hutnictwa podkarpackiego s. 774
Sympozjum Leonardo w nauce i technice Eugeniusz Olszewski s. 775-777
Z przygotowań do setnej rocznicy urodzin Lenina s. 775
Osiemdziesięciolecie prof. Pawła Łukjanowa s. 775
Pierwszy kongres naukowców polskich i polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych Janina Żurawicka s. 777-779
Zbiór wspomnień wybitnych fizyków współczesnych s. 779-780
[Duże zadowolenie sprawił] Kazimierz Sarnecki s. 781-782
Ponownie w sprawie westu Igor Znaczko-Jaworski s. 781
[Niestety, ani artykuł]. s. 782