Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 52
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1961, Tom 6, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globus Bylicy i pierwsze nowoczesne mapy nieba : na marginesie rozprawy Zofii Ameisenowej o globusie Bylicy i mapach nieba Tadeusz Przypkowski Zofia Ameisenowa (aut. dzieła rec.) s. 553-567
Akademie i Salony we Francji epoki Oświecenia Suzanne Delorme s. 569-582
Antoine Raucourt de Charleville - kontynuator prac L. J. Vicata w Rosji. Z historii rosyjsko-francuskich kontaktów naukowych Igor Znaczko-Jaworski s. 583-605
Poprzednicy Darwina w latach 1550-1859. Część II Franck Bourdier s. 607-643
Nieznany polski podręcznik technologii rolnej z poł. XIX w. Stanisław Miczulski s. 645-661
Historia nauki i techniki w makiecie I części III tomu "Historii Polski" Eugeniusz Olszewski Żanna Kormanowa (aut. dzieła rec.) Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 663-666
"Mały słownik historii Polski", Warszawa 1961 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 666-668
Refleksje na temat historiografii Waldemar Voisé Pieter Geyl (aut. dzieła rec.) s. 668-671
"Historia medycyny", Władysław Szumowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Władysław Szymowski (aut. dzieła rec.) s. 671-675
"A mérnöki alkotás története", Pál Andai, Budapest 1959 : [recenzja] Tibor Csorba Pál Andai (aut. dzieła rec.) s. 675-676
"Od ścieżek do przestworzy", Jerzy Müller, Warszawa 1961 : [recenzja] Jerzy Jasiuk Jerzy Müller (aut. dzieła rec.) s. 676-678
"Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich", t. I, pod red. Jana Pazdura, Katowice 1960 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 678-682
"Uczeni wstrząsają światem", Werner Braunbek, Warszawa 1960; "Spotkania z prapradziadkiem", Wanda Stęślicka, Warszawa 1960; "Dziennik pokładowy Pyteasza", F. Lallemand, Warszawa 1960; "Thomas Alva Edison", Anna Sosińska, Warszawa 1961 : [recenzja] Stanisław Furman Bolesław Orłowski Werner Braunbek (aut. dzieła rec.) F. Lallemand (aut. dzieła rec.) Anna Sosińska (aut. dzieła rec.) Wanda Stęślicka (aut. dzieła rec.) s. 682-684
"Idea wychowania społecznego w dziejach myśli pedagogicznej. Szkice z historii wychowania", Stefan Rudniański, Warszawa 1961 : [recenzja] Maria Burdowicz-Nowicka Stefan Rudniański (aut. dzieła rec.) s. 685-686
"Pięć wieków geodezji polskiej. Szkice historyczne od XV do XIX wieku", Kazimierz Sawicki, Warszawa 1960 : [recenzja] Henryk Skolimowski Kazimierz Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 686-689
"The Renaissance Idea of Wisdom", Eugene F. Rice Jr., Cambridge 1958 : [recenzja] Waldemar Voisé Eugene F. Rice Jr. (aut. dzieła rec.) s. 689-690
"A magyarországi fizika törtémete 1711-ig", Jolàn M. Zemplén, Budapest 1961 : [recenzja] Tibor Csorba Jolàn M. Zemplén (aut. dzieła rec.) s. 690-692
"Herder and After. A Study in the Development of Sociology", G. A. Wells, Gravenhage 1959 : [recenzja] Aleksander Gella G. A. Wells (aut. dzieła rec.) s. 692-694
"The Idea of the University", Karl Jaspers, Boston 1959 : [recenzja] Waldemar Voisé Karl Jaspers (aut. dzieła rec.) s. 694-695
"Uniwersytety w Wielkiej Brytanii", James Duff, Londyn 1960 : [recenzja] Waldemar Voisé James Duff (aut. dzieła rec.) s. 695-696
"Studia i materiały z dziejów nauki polskiej", Seria D: "Historia techniki i nauk technicznych", Warszawa 1960 : [recenzja] Stanisław Furman s. 696-698
"Osnowy istorii tiechniki. Opyt razrabotki tieorieticzeskich i mietodołogiczeskich problem", S. W. Szuchardin, Moskwa 1961 : [recenzja] S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) s. 698-699
"Die Humboldt-Universität. Gestern - heute - morgen. Zum einhundertfünfzigjährigen Bestehen der Humboldt-Universität zu Berlin und zum zweihundertfünfzigjährigen Bestehen der Charité Berlin", Berlin 1960; "Probleme der deutschen Universität. Bericht über eine Erhebung unter Professoren und Dozenten", Hans Anger, Tübingen 1960 : [recenzja] Hans Anger (aut. dzieła rec.) s. 699-700
"Bergbau, Wald, Flüsse", Helmut Wilsdorf, Walther Herrmann, Kurt Löffler, Berlin 1960 : [recenzja] Walther Herrmann (aut. dzieła rec.) Kurt Löffler (aut. dzieła rec.) Helmut Wilsdorf (aut. dzieła rec.) s. 699
Z historii geodezji s. 700-701
"Benedykt Dybowski. Materiały biograficzno-bibliograficzne", Część I, Krystyna Kowalska, Anna Mikłaszewska-Mroczkowska, Wrocław-Warszawa 1960 : [recenzja] Krystyna Kowalska (aut. dzieła rec.) Anna Mikłaszewska-Mroczkowska (aut. dzieła rec.) s. 700
Początki wyższego szkolnictwa chemicznego w Polsce s. 701
Historia papiernictwa s. 701-702
Historia techniki w "Mechaniku" s. 702
Z historii przemysłu spożywczego s. 702
100 lat przemysłu cynku i ołowiu na Śląsku s. 702
"Journal of the History of Ideas" Aleksander Gella s. 703-706
Historia kopalni ropy naftowej w Lipinkach s. 703
O pierwszym polskim czasopiśmie technicznym s. 703
Muzea techniki w Zagłębiu Staropolskim s. 703
"Świat Nauki" o historii nauki s. 706-707
Historia nauki w krajach demokracji ludowej s. 707
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Paweł Czartoryski Irena Stasiewicz-Jasiukowa Maria Władyczanka s. 709-713
Z prac Zespołu Historii Polskiej Techniki Filmowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Władysław Jewsiewicki s. 713-716
Wizyta w Polsce niemieckich pracowników naukowych Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 717-718
II konferencja naukowa Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej Stanisław Furman s. 718-719
Placówka muzealna w zabytkowej kuźni s. 719
Kopalnia i huta na freskach z XVII wieku w Rzeszowie Barbara Olszewska s. 719-720
Czynniki postępu naukowego - międzynarodowe sympozjum w Oxfordzie Eugeniusz Olszewski s. 721-725
Rocznice wielkich geografów: Aleksandra Humboldta, Albrechta Pencka i Alfreda Hettnera s. 726-727
Udział czołowych uczonych radzieckich w pracach popularyzacyjno-naukowych s. 727
140-lecie urodzin Fryderyka Engelsa s. 727
200-lecie urodzin Babeufa i Saint-Simona s. 727
Biblioteka z zakresu historii nauki s. 728
O zagadnieniach przyrodoznawstwa i techniki radzieckich republik nadbałtyckich s. 728
Uniwersytet w Leeds korzysta z materiałów "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" s. 728
Nowe czasopismu z zakresu historii nauki s. 729