Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1989, Tom 34, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys autobiografii naukowej Wincenty Okoń s. 177-216
O wkładzie nauki polskiej w dzieło odzyskani a niepodległości w 1918 r. Tadeusz Nowak s. 217-236
Michał Abraham Troc i bracia Załuscy Aleksandra Iwanowska s. 237-260
Antoni Andrzejewski jako geolog Jadwiga Grabowska s. 261-270
Juliana Tarko-Hryncewicza i Gotfryda Ossowskiego kontakty z Cesarską Komisją Archeologiczna w Petersburga Maria Magdalena Blombergowa s. 271-282
Polskie i niemieckie schrony bojowe dla dział przeciwpancernych 1934-1939 Janusz Miniewicz s. 283-302
Linia południkowa w Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego Jarosław Włodarczyk s. 303-312
W pięćdziesięciolecie śmierci Jana Gwalberta Pawlikowskiego Jacek Kolbuszewski s. 313-330
Metody bibliogiczne w badaniach dziejów nauk Barbara Bieńkowska s. 331-342
"The British Journal for the History of Science" - rocznik 1986 Stefan Zamecki s. 343-356
"Reason and Society in the Middle Ages", Alexander Murray, Oxford 1978 : [recenzja] Jacek Soszyński Alexander Murray (aut. dzieła rec.) s. 357-360
"Entstehung und Ausbreitung der copernicanischen Lehre", Ernst Zinner, München 1988 : [recenzja] Jacek Soszyński Ernst Zinner (aut. dzieła rec.) s. 360-361
"Historia farmacji", Robert Rembieliński, Barbara Kuźnicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Sibirskaja epopeja XVII wieka", N. I. Nikitin, Moskwa 1987 : [recenzja] Roman Karczmarczuk N. I. Nikitin (aut. dzieła rec.) s. 362-365
"Geologists and History Geology. An International Bibliography from the Origins to 1978", William A. S. Sarjeant, Floryda 1987 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Zbigniew J. Wójcik William A. S. Sarjeant (aut. dzieła rec.) s. 365-368
"W poszukiwaniu siebie... Wspomnienia i refleksje", T. 1: "Pod lwowskim niebem"; T. 2: "Krakowskie lata", Marian Tyrowicz, Lublin 1988 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 368-371
"Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Instytutu Historii UŁ w latach 1948-1988", Łódź 1988 : [recenzja] Krzysztof Groniowski s. 371-375
"Dwie linie życia", T. 1: "Ja i mój Lwów"; T. 2: "Warszawa, Łódź i Lublin", Jan Ernst, Lublin 1988 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Jan Ernst (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce", Danuta Kamolowa, Krystyna Muszyńska, Warszawa 1988 : [recenzja] Henryk Hollender Danuta Kamolowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Prasa Kielecczyzny - tradycje i współczesność", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Józef Grzywna Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 380-384
"Rozwój myśli lekarskiej. Wzloty i upadki", Romuald Wiesław Gutt, Szczecin 1987 : [recenzja] Teresa Ostrowska Romuald Wiesław Gutt (aut. dzieła rec.) s. 384-385
"Potęga wyobraźni", Jacob Bronowski, Warszawa 1988 : [recenzja] Adam Matuszewski Jacob Bronowski (aut. dzieła rec.) s. 386
"Nordsee Geschichte", W. Klose, Heide 1987 : [recenzja] Aleksander Majewski W. Klose (aut. dzieła rec.) s. 386-387
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. s. 389
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Historii Techniki Maria Wirska-Parachoniak s. 389-390
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Historii Medycyny Jarosław Kurkowski s. 390-391
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Historii Nauk Ścisłych Wrócisława Bergandy s. 391-393
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Mariusz Affek Paweł Komorowski s. 393-395
Zebrania naukowe Zakładu Historii Organizacji Nauki Wojciech Henel Jan Kozłowski s. 395-397
Zebranie naukowe Zakładu Historii Nauk Przyrodniczych Dorota Kozłowska s. 397-398
200 rocznica urodzin Michała Oczapowskiego Stanisław Sroka s. 398-399
XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji w Lublinie Jadwiga Brzezińska s. 399-400
Ogólnopolska konferencja historyków wychowania w Lublinie, 7-9 listopada 1988 Kalina Bartnicka Janina Chodakowska s. 400-402
Nurt teoriomnogościowy w matematyce XIX i XX w. tematem III Szkoły Historii Matematyki Zofia Pawlikowska-Brożek s. 402-404
Szkoły naukowe Roman Mierzecki s. 404-410
Dwudziestolecie "ICOHTEC" i jego czternaste sympozjum Eugeniusz Olszewski s. 410-412
Obchody w Abbeville Andrzej Abramowicz s. 412-414
Doroczne zebranie Komisji Historii Starożytnej Metalurgii Żelaza U.I.S.P.P. w Boario Ferme (12-16 października 1988) Jerzy Piaskowski s. 414-415
Czterdziesta rocznica założenia Eisenbibliothek w Langwiesen koło Schaffhausen (Szwajcaria) Jerzy Piaskowski s. 415-416
Historia nauki wśród nauk humanistycznych. s. 416