Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1956, Tom 1, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład Feliksa Jasińskiego do nauki światowej Witold Wierzbicki s. 479-500
Karol Juliusz Darc : dzieje polskiego wynalazku zdjęć kolorowych systemem optycznym bez filtrów Władyslaw Jewsiewicki s. 501-527
Analiza techniczna wynalazku Karola Juliusza Draca pod nazwą "Chromograf" Lew Polakow s. 529-537
Dewar czy Olszewski? : polemika w Anglii o priorytet w skraplaniu gazów trwałych Karol Adwentowski Antoni Pasternak Zdzisław Wojtaszek s. 539-561
Nauki geologiczne na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1869-1915 Stanisław Józef Thugutt A. P. Rieznikow (aut. dzieła rec.) s. 563-569
Irena Joliot-Curie. s. 570-571
Prof. mgr inż. Bolesław Jabłoński s. 572
"A Magyar Tudomány tiz éve 1945-1955", Budapest 1955 : [recenzja] Helena Csorba s. 573-584
"A History of Medicine", Douglas Guthrie, London [et al.] 1945 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Douglas Guthrie (aut. dzieła rec.) s. 584-585
"Źródła i dokumenty do historii medycyny", z. 1: "Sprawy lekarskie w aktach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie (1800-1832); z. 2: "Zagadnienia lekarskie w aktach Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego (1815)", Warszawa 1955 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 586-587
"Kratkij Oczerk razwitija gieodieziczeskogo instrumientostrojenija w SSSR", B. D. Jarowoj, Moskwa 1955 : [recenzja] Z. Kietlińska B. D. Jarowoj (aut. dzieła rec.) s. 587-588
"Iwan Pietrowicz Kulibin - żizń i tworczestwo", W. N. Pipunyrow, Moskwa 1955 : [recenzja] J. Jasiuk W. N. Pipunyrow (aut. dzieła rec.) s. 589-592
"O Ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski", Stanisław Staszic, Warszawa 1955 : [recenzja] K. Maślankiewicz Stanisław Staszic (aut. dzieła rec.) s. 592-605
O naukową metodologię w historii nauki Leon Szyfman Bolesław Skarżyński (aut. dzieła rec.) s. 605-614
Odpowiedź autora książki Bolesław Skarżyński s. 614-619
Odpowiedź L. Szyfmana L. Szyfman s. 619-621
Dzieła Konrada Gesnera w Oddziale Bytomskim Biblioteki Śląskiej w Stalinogrodzie Zygmunt Gerstman s. 621-631
"Les idées morales, sociales et politiques de Platon", Pierre Lachièze-Rey, Paris 1951 : [recenzja] Waldemar Voisé Pierre Lachièze-Rey (aut. dzieła rec.) s. 631-633
Z wydawnictw Ośrodka Bibliografii i Dokumentacji Naukowej PAN Helena Csorba s. 633-635
"De Pythagore à Auclide. Contribution à l'histoire des mathématiques préeuclidiennes", Paul-Henri Michel, Paris 1950 : [recenzja] Paul-Henri Michel (aut. dzieła rec.) s. 635-636
"Storia della Fisica", Luigi Puccianti, Firenze 1951 : [recenzja] Luigi Puccianti (aut. dzieła rec.) s. 636
"Die Entwicklungsgeschichte der Chemie", H. E. Fierz-David, Basel 1952 : [recenzja] H. E. Fierz-David (aut. dzieła rec.) s. 636
"Istorija Moskowskogo Uniwiersitietia", Moskwa 1955 : [recenzja] s. 637
"Zakotwiczeni", Paweł Jasienica, Warszawa 1955 : [recenzja] Paweł Jasienica (aut. dzieła rec.) s. 637
"Kronika Nowej Huty. Od utworzenia Działu Projektowania Nowej Huty do pierwszego spustu surówki wielkopiecowej", Tadeusz Gołaszewski, Kraków 1955 : [recenzja] Tadeusz Gołaszewski (aut. dzieła rec.) s. 637
"Metodij Popow 1881-1954", Sofia 1954 : [recenzja] s. 638
"Izbrannyje jestiestwiennonaucznyje proizwiedienija", Leonardo da Vinci, Moskwa 1955 : [recenzja] Leonardo da Vinci (aut. dzieła rec.) s. 638
"Aleksandr Fiodorowicz Możajskij, sozdatiel pierwogo samolieta - sbornik dokumientow", Moskwa 1955 : [recenzja] s. 638
"Scritti di storia e critica della scienza", S. Timpanaro, Firenze 1952 : [recenzja] S. Timpanaro (aut. dzieła rec.) s. 639-640
"A. F. Możajskij, sozdatiel pierwogo w mirie samolieta", N. Czeriemnych, I. Szipiłow, Moskwa 1955 : [recenzja] N. Czeriemnych (aut. dzieła rec.) I. Szipiłow (aut. dzieła rec.) s. 639
"Akadiemik Nikołaj Siemienowicz Kurnakow. Raboty w obłasti cwietnoj mietałłurgii", A. N. Kriestownikow, A. S. Szachow, Moskwa 1954 : [recenzja] A. N. Kriestownikow (aut. dzieła rec.) A. S. Szachow (aut. dzieła rec.) s. 639
"Soziologie. Geschichte ihrer Probleme", Helmut Schoeck, Freiburg/München 1952 : [recenzja] Helmut Schoeck (aut. dzieła rec.) s. 640
Dyskusja nad rolą postępu technicznego w procesie historycznym Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 641-644
Pierwsze katedry historii techniki na wyższych uczelniach w Polsce Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 644-646
Konferencja metalurgów i metaloznawców z archeologami i historykami M. Radwan s. 646-651