Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 65
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1963, Tom 8, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Blaise Pascal : krytyczny hołd w trzechsetną rocznicę śmierci Armin Teske s. 3-21
Astronomiczna interpretacja prehistorycznych zabytków na terenie Polski Jerzy Dobrzycki s. 23-27
Z problematyki badań nad polsko-niemiecką współpracą naukową i techniczną w XVIII w. Ryszard W. Wołoszyński s. 29-45
Początki naukowego badania religii w Polsce w okresie Oświecenia Stanisław Grzybowski s. 47-75
Sprawozdanie z metaloznawczych badań dawnych przedmiotów żelaznych w latach 1955-1962 Jerzy Piaskowski s. 77-86
Jeszcze o pomysłach badawczych dra J. Piaskowskiego Kazimierz Bielenin Mieczysław Radwan s. 87-93
"Dzieje chemii i przemysłu chemicznego", Eugeniusz Kwiatkowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Edmund Trepka Eugeniusz Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 95
"Obrazki z dziejów fizyki", "Wiedzą opętani", "I uczeni są ludźmi" Anna Mierzecka, Warszawa 1961-1962 : [recenzja] Bolesław Orłowski Anna Mierzecka (aut. dzieła rec.) s. 96
"Ideengeschichte der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik im deutschen Sprachgebiete", Band II: "Vom ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart", Heinz Haushofer, München 1958 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Heinz Haushofer (aut. dzieła rec.) s. 96-98
"Metalurgy in Archeology. A Prehistory of Metalurgy in the British Isles", R. F. Tylecote, London 1962 : [recenzja] Jerzy Piaskowski R. F. Tylecote (aut. dzieła rec.) s. 98-99
"Świt górnictwa", Tadeusz Żurowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Bolesław Orłowski Tadeusz Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 99-100
"Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej", Émile Mireaux, Warszawa 1962 : [recenzja] Bolesław Orłowski Émile Mireaux (aut. dzieła rec.) s. 100-101
"Tomasz z Akwinu", Józef Borgosz, Warszawa 1962 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Józef Borgosz (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"Tomasz Morus", Danuta Petsch, Warszawa 1962 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Danuta Petsch (aut. dzieła rec.) s. 104-105
"Jakub Kazimierz Haur, pisarz rolniczy z XVII wieku. Studium z dziejów polskiej literatury rolniczej", Antoni Podraza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961 : [recenzja] Zdzisław Kosiek Antoni Podraza (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Z.-B. Lamarck i uczenije ob ewolucji organiczeskogo mira", I. M. Polakow, Moskwa 1962 : [recenzja] Leon Szyfman I. M. Polakow (aut. dzieła rec.) s. 107-112
"Inwentarz akt i zbiorów Towarzystwa Naukowego w Toruniu", Helena Piskorska, Toruń 1961 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Helena Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 113
"Vorkämpfer der Weltraumfahrt", Hans Hartl, Hermann Oberth, Hannover 1959 : [recenzja] Stanisław Furman Hans Hartl (aut. dzieła rec.) Herman Oberth (aut. dzieła rec.) s. 114-115
"Wacław Nałkowski. W pięćdziesiątą rocznicę zgonu (1911-1961)", pod red. Bolesława Olszewicza, Warszawa 1962 : [recenzja] Alicja Puffowa Bolesław Olszewicz (aut. dzieła rec.) s. 116-117
"Lexikon der Geschichte der Naturwissenschaften", zesz. 1, 2, Josef Mayerhöfer, Wien 1959, 1961 : [recenzja] Josef Mayerhöfer (aut. dzieła rec.) s. 117
"Istoria gieografii", Cz. I: "Gieografija w driewnije i sriednije wieka", W. A. Diemientiew, O. N. Andriuszenko, Mińsk 1962 : [recenzja] O. N. Andriuszenko (aut. dzieła rec.) W. A. Diemientiew (aut. dzieła rec.) s. 118
"Technika, jej działy i metoda", Zbigniew Wasiutyński, Warszawa 1962 : [recenzja] Zbigniew Wasiutyński (aut. dzieła rec.) s. 118
"Déjiny exaktnich věd v českých zemich do konce 19. stoleti", Jaroslav Folta, Zdeněk Horský, Luboš Nový, Irena Seidlerová, Josef Smolka, Mikuláš Teich, Praha 1961 : [recenzja] Jaroslav Folta (aut. dzieła rec.) Zdeněk Horský (aut. dzieła rec.) Luboš Nový (aut. dzieła rec.) Mikuláš Teich (aut. dzieła rec.) Irena Seidlerová (tłum.) s. 118-119
"Istorija otkrytija i issledowanija siewiernoj Amieriki", I. P. Magidowicz, Moskwa 1962 : [recenzja] I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Kielecczyzna. Rozwój gospodarczy regionu", Wincenty Kawalec, Warszawa 1962 : [recenzja] Wincenty Kawalec (aut. dzieła rec.) s. 119
"Jak nasi przodkowie w powietrzu latali", Irena Stasiewicz, Bolesław Orłowski, Warszawa; "Warszawsko-Wiedeńska Droga Żelazna", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa; "Zapomniany wynalazca", Halina Winnicka, Warszawa; "W fabryce sprzed półtora wieku", Irena Stasiewicz, Bolesław Orłowski, Warszawa 1961-1962 : [recenzja] Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Halina Winnicka (aut. dzieła rec.) s. 120
"Alexander von Humboldt", T. I: "Von der Bildungsreise zur Forschungsreise 1769-1804", T. II: "Vom Reisewerk zum Kosmos 1804-1859", Hanno Beck, Wiesbaden 1961 : [recenzja] Hanno Beck (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Istorija gieołogiczeskich nauk w Moskowskom uniwiersitietie", pod red. D. I. Gordiejewa, Moskwa 1962 : [recenzja] D. I. Gordiejew (aut. dzieła rec.) s. 121
"Od samobiegłej kolaski do ZIŁ-111 (Iz istorii awtomobila)", A. S. Isajew, Moskwa 1961; "Elektriczestwo i transport. Iz istorii elektriczeskich żeleznych dorog i naziemnogo biezrielsowogo elektrotransporta", A. S. Isajew, Moskwa 1961 : [recenzja] A. S. Isajew (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Dziennik wyprawy na Antarktydę (1897-1899)", Antoni Bolesław Dobrowolski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 : [recenzja] Antoni Bolesław Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Istorija jestestwoznanija w Rossii", t. III: "Gieołogogieograficzeskije i biołogiczeskije nauki", pod red. L. J. Blachera, D. I. Gordiejewa, W. P. Zubowa, S. P. Mikulinskogo, I. A. Fiedosiejewa, Moskwa 1962 : [recenzja] L. J. Blacher (aut. dzieła rec.) I. A. Fiedosiejew (aut. dzieła rec.) D. I. Gordiejew (aut. dzieła rec.) S. P. Mikulinski (aut. dzieła rec.) W. P. Zubow (aut. dzieła rec.) s. 122
"Jahrhundert der Raketen", Heinz Gartmann, München 1961 : [recenzja] Heinz Gartmann (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Otto Lilienthal", Gerhard Halle, Düsseldorf 1956 : [recenzja] Gerhard Halle (aut. dzieła rec.) s. 123
Przyczynek do dziejów polskich organizacji technicznych s. 124
Problemy muzealnictwa technicznego s. 124
Rozwój Muzeum Naftowego w Krośnie s. 125
"Rocznik Świętokrzyski" o Zagłębiu Staropolskim s. 125-126
Górnictwo w 1000-leciu Państwa Polskiego s. 126-127
Historia przemysłu naftowego s. 127-128
Badania w Krzemionkach Opatowskich s. 127
Niemcewicz i Carosi o górnictwie oraz hutnictwie s. 127
Historia hutnictwa s. 128
W stulecie rolniczego zastosowania żużla wielkopiecowego s. 128
Historia włókiennictwa s. 129-130
Wspomnienia hutników szkła s. 129
Historia papiernictwa s. 129
Jubileusz polskiej prasy motoryzacyjnej s. 129
O dawnych wodociągach s. 130
Materiały do historii astronautyki s. 130-131
Materiały konferencji w sprawie kwantyfikatorów s. 131
Polskie pochodzenie Ludwika Tetmajera s. 131
X Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. s. 133-139
XVIII Międzynarodowy Kongres Historii Medycyny Stanisław Szpilczyński s. 139-142
Dalsze doświadczenia z wytopem żelaza w dymarkach typu świętokrzyskiego Mieczysław Radwan s. 142-144
Zebranie w sprawie monografii górnictwa i hutnictwa tatrzańskiego Henryk Jost s. 144-145
Wystawa tysiąclecia włókiennictwa Magdalena Witwińska s. 145-146
Konferencja na temat konserwacji zabytków metalowych Elżbieta Nosek s. 147
Nagrody "Problemów" dla historyków nauki. s. 147
Konferencja w Instytucie im. Karola Sudhoffa w Lipsku Józef Babicz s. 147-148
Materiały źródłowe z zakresu historii polskich nauk geologicznych w ZSRR Stanisław Czarniecki s. 148-149
Organizacja badań nad historią nauki i techniki. s. 149-151
Nauczanie historii nauki i techniki. s. 151
Podróż naukowa do Holandii (19-31 październik 1962) Waldemar Voisé s. 151-152
Przegląd zawartości działu "Spuścizn" w Archiwum PAN Michał Flis s. 152-156
[Z mojej winy] Henryk Jost s. 157