Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 58
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1973, Tom 18, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasługi Akademii Umiejętności w badaniach meteorologicznych południowej Polski Jan Hanik s. 639-645
Badania geologiczne Tatr w pracach Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności Zbigniew Wójcik s. 647-656
Wydawnictwa Śląskie Polskiej Akademii Umiejętności Jan Hulewicz s. 657-675
Aspekty historyczne nauki o materiałach Semen J. Płotkin Grigorij Samsonow s. 677-683
Rola materiału w rozwoju techniki : rozważania wstępne Igor Znaczko-Jaworski s. 685-689
Dzieje hutnictwa żelaza w rejonie Gliwic i Zabrza Jerzy Jaros s. 691-705
Rozwój i aktualny stan nauki o turbinach parowych i gazowych w Polsce Ludowej Robert Szewalski s. 707-713
Problem wart badawczego trudu Waldemar Rolbiecki s. 715-720
"The Study of Time. Proceedings of the First Conference of International Society for the Study of Time. Oberwolfach (Black Forest)", J. T. Fraser, F. C. Haber, G. H. Müller, Berlin 1972 : [recenzja] Waldemar Voisé J. T. Fraser (aut. dzieła rec.) F. C. Haber (aut. dzieła rec.) G. H. Müller (aut. dzieła rec.) s. 721-723
"Historia farmacji", Robert Rembieliński, Barbara Kuźnicka, Warszawa 1972 : [recenzja] Witold Włodzimierz Głowacki Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 723-726
"Dwa studia o Platonie", Izydora Dąmbska, Kraków 1972 : [recenzja] Waldemar Voisé Izydora Dąmbska (aut. dzieła rec.) s. 726-727
"Der Eintritt der südlichen Hemisphäre in die europäische Geschichte. Die Erschliessung des Afrikaweges nach Asien vom Zeitalter Heinrichs des Seefahrers bis zu Vasco da Gama", Günther Hamann, Wien 1968 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Günther Hamann (aut. dzieła rec.) s. 727-730
"Medical History in Hungary 1972", Budapest 1972 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 730-732
"Poznanie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach do połowy XIX wieku", Józef Szaflarski, Warszawa 1972 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Józef Szaflarski (aut. dzieła rec.) s. 732-734
Wznowienie rozpraw Hugona Kołłątaja Zbigniew Wójcik Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) s. 735-738
"Formy organizacji i popierania nauki w Wielkopolsce. Socjologiczne studium porównawcze", Tadeusz Alek-Kowalski, Wrocław 1970 : [recenzja] Marta Ergetowska Tadeusz Alek-Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 738-741
"Członkowie Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności 1872-1952", Elżbieta Helena Nieciowa, Wrocław 1973 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Elżbieta Helena Nieciowa (aut. dzieła rec.) s. 741-744
"Zarys historii organizacji społecznych geodetów polskich", Warszawa 1970 : [recenzja] Zofia Traczewska-Białkowa s. 744-745
"Istoriczeskaja nauka w KNR", pod red. R. V. Wjatkina, N. P. Swistunowej, Moskwa 1971 : [recenzja] Ewa Piotrowicz N. P. Swistunowa (aut. dzieła rec.) R. V. Wjatkin (aut. dzieła rec.) s. 745-747
"Aleksander Ławrientijewicz Czekanowskij. 1833-1876", Igor Lwowicz Kleopow, Leningrad 1972 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Igor Lwowicz Kleopow (aut. dzieła rec.) s. 748-750
"Życie jak płomień. O życiu i pracach Józefa Borowika", Maria Boduszyńska-Borowikowa, Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Maria Boduszyńska-Borowikowa (aut. dzieła rec.) s. 750-751
"Demografia polska w służbie postępu społecznego 1946-1971", Edward Rosset, Warszawa 1973 : [recenzja] Edward Rosset (aut. dzieła rec.) s. 752
"Bibliografia kopernikowska II. 1956-1971", Henryk Baranowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Henryk Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 752-753
"Z zagadnień kultury języka. Teoria - Praktyka - Szkoła", Alojzy Adam Zdaniukiewicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Alojzy Adam Zdaniukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 753
"Veltījums akadēmikim Jānim Endzelīnam, 1873-973", Rīgā 1972; "Bałtijskie jazyki i ich wzaimoswjazi so sławjanskimi, finno-ugorskimi i giermanskimi jazykami. Tiezisy dokładow naucznoj kinfierencii, poswjaszczennoj 100-letiju so dnja rożdienija akad. Ja. Endzelina", Riga 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 753-754
"Kanał Sueski", Tomasz Wituch, Warszawa 1972 : [recenzja] Tomasz Wituch (aut. dzieła rec.) s. 754
"Z dziejów katedry sorabistyki w Uniwersytecie im. Karola w Pradze", Jan Petr, [w:] "Symbolae polonicae in honorem Stanislai Jodłowski", Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Petr (aut. dzieła rec.) s. 754
"Narysy z Istorii Przyrodoznawstwa i Techniky", 8, Kyjew 1971, 1972 : [recenzja] Zbigniew Wójcik s. 755-756
"Indian Journal of the History of Medicine", 15, 16, Madras 1970-1971 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 756-758
"Orvostörténeti Közlemények. Communicationes de Historia Artis Medicinea", Budapest 1971, 1972 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 758-760
O polskich uczonych w czasopismach łużyckich s. 760-761
O pobycie Bronisława Malinowskiego w Australii s. 761
Obchody rocznicy kopernikowskiej Ryszard Torchalski s. 763-772
Druga sesja naukowa w Krakowie poświęcona stuleciu Polskiej Akademii Umiejętności Stanisław Brzozowski s. 772-778
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Bohdan Jaczewski s. 778-781
Krzysztof Kluk uczony i praktyk rolniczy (Sesja naukowa, Ciechanowiec 19-20 maja 1973 r.) Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik s. 782-790
Posiedzenie Zespołu Historii Metodologii Henryka Hołda-Róziewicz s. 790-792
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych s. 790
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Małgorzata Kinowska s. 792-793
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Medycznych s. 793-794
Posiedzenie Zespołu Historii Geologii Zbigniew Wójcik s. 794-798
Zebrania Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Lech Zacher s. 798-801
Zebrania Zespołu Ekonomicznych Problemów Rozwoju Nauki i Techniki Lech Zacher s. 801-803
Odczyty prof. Raffaele Simone Jan Sulowski s. 803-805
Wystawa poświęcona rozwojowi drukarstwa Jerzy Róziewicz s. 805-807
150 rocznica rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego Jerzy Jasiuk s. 808-809
Pięćdziesiąta rocznica utworzenia Chemicznego Instytutu Badawczego Andrzej Pfeffer s. 808
Prace nad historią stowarzyszeń technicznych Krzysztof Mrozowski s. 809-810
Pokaz prywatnych kolekcji z dziedziny historii techniki i kultury materialnej s. 810-811
Kontakty Odona Bujwida z Ludwikiem Pasteurem Stanisław Szpilczyński s. 811-812
Otwarcie stałej ekspozycji poświęconej Zygmuntowi Glogerowi Ryszard Torchalski s. 812-813
Muzeum Kuźnicze w Ustroniu s. 813
V Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej (Madryt - Kordowa - Granada 4-12 września 1972) Jan Sulowski s. 813-815
Konferencja Międzynarodowego Komitetu Współpracy w Zakresie Historii Techniki Bolesław Orłowski s. 815
Z historii Lwowskiej Politechniki Adam Kuryłło s. 815-818
XXIV Międzynarodowy Kongres Historii Medycyny s. 818
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w roku 1972 Bohdan Jaczewski s. 819-823
Politechnika Warszawska nigdy nie nosiła imienia Mikołaja II Eugeniusz Olszewski s. 825