Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2002, Tom 47, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przełom w trygonometrii połowy XV wieku Grażyna Rosińska s. 7-32
Rolnicze badania naukowe w Puławach podczas okupacji niemieckiej Stanisław Meducki s. 33-48
Publikacje botaniczne Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności a badania bioróżnorodności flory Polski Piotr Köhler s. 49-62
Poszukiwania śladów pobytu Ludwika Henryka Bojanusa w Paryżu Piotr Daszkiewicz s. 63-68
Kolekcja fotograficzna B. Piłsudzkiego z Sachalinu Muzeum für Völkerkunde w Wiedniu Antoni Kuczyński s. 69-82
Edit Stein a Edmund Husserl Marek Olejniczak s. 83-92
"Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku", Józef Szocki, Kraków 2000 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Józef Szocki (aut. dzieła rec.) s. 93-97
"Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny", Artur Kijas, Warszawa-Poznań 2000 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Artur Kijas (aut. dzieła rec.) s. 97-101
"Księga Pamiątkowa w 80-lecie uniwersyteckiego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu. Studia i materiały", pod red. Romana K. Meissnera, Poznań 2001 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 101-103
"Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939", Jadwiga Suchmiel, Częstochowa 2000 : [recenzja] Katarzyna Dormus Jadwiga Suchmiel (aut. dzieła rec.) s. 103-109
"Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Technoznawstwa", T. 13/14. Za lata 1995-2000, pod red. Hanny Przybylik, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Hanna Przybylik (aut. dzieła rec.) s. 109-112
50 lat Komitetu Historii nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk Ryszard W. Wołoszyński s. 113-114
Seminarium Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki Rafał T. Prinke s. 115-116
Konferencja naukowa Łódzkie środowisko lekarskie XIX i XX w., Warszawa 15.11.2002 Anna Marek s. 116-117
Sesja z okazji 100-lecia urodzin profesora Wiktora Kumeli Adam Hulanicki s. 118-119
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Polsko-rosyjskie więzi kulturalne na Syberii", Tomsk, 30 maja - 2 czerwca 2002 r. Barbara Jędrychowska s. 120-123