Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 58
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1971, Tom 16, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji "Kwartalnika". s. 219
Autorzy artykułów. s. 221-222
Dowód i zaprzeczenie w historii chemii Gieorgij W. Bykow s. 223-228
Przyczynek do problemu zmiany form organizacji nauki Wiktor W. Bykow s. 229-243
Ānyos Jedlik - węgierski pionier elektrotechniki. W 170-lecie urodzin i 75-lecie śmierci G. K. Cwierawa s. 245-255
Leninowski szkic planu prac naukowo-technicznych Aleksander Fiedorow s. 257-264
<Rękopisy matematyczne> Karola Marksa a problemy metodologii nauki Boris S. Griaznow s. 265-271
Mechanika nieeuklidesowa Aszot T. Grigorjan Boris A. Rozenfeld s. 273-280
Nauka jako przedmiot badań psychologicznych Michaił G. Jaroszewski s. 281-286
Prognozy Lenina w dziedzinie przyrodoznawstwa Bonifacij M. Kiedrow s. 287-299
Współpraca naukowa Akademii Nauk ZSRR z Polską Akademią Nauk Igor N. Kisieliow s. 301-306
Czynniki obiektywne i subiektywne rozwoju techniki Iwan J. Konfederatow s. 307-315
Styl Giordana Bruno Boris G. Kuzniecow s. 317-326
Kontakty naukowe D. I. Mendelejewa z uczonymi na ziemiach polskich A. A. Makarenia W. A. Pozdyszewa s. 327-329
Z historii powstania teorii skrzydła Natalia M. Mierkułowa s. 331-339
Metoda eksperymentalna badań z zakresu historii nauki Jusuf S. Musabiekow s. 341-351
Niektóre zagadnienia metodyki badań z zakresu historii techniki Wsiewołod J. Ostolski s. 353-359
Historia przyrodoznawstwa w Armenii Garegin B. Petrosjan s. 361-368
Polscy badacze Syberii (w świetle materiałów archiwalnych) G. A. Pietuchowa s. 369-375
Główne etapy rozwoju badań historyczno-naukowych w ZSRR Semen J. Płotkin s. 377-381
Rozwój myśli teoretycznej w geologii XIX w. Aleksandra J. Rawikowicz s. 383-391
Tradycja antyczna w mechanice średniowiecznego Wschodu Mariam M. Rożańska s. 393-400
Rozwój badań z zakresu ogólnej teorii układów Wadim N. Sadowski s. 401-412
Rewolucja naukowo-techniczna a polityka naukowa państwa współczesnych Julian M. Szejnin s. 413-422
Rozwój teorii geografii fizycznej w ZSRR Igor N. Zabielin s. 423-430
Zagadnienie kumulatywności wiedzy naukowej a "zasada komplementarności" Anatolij F. Zotow s. 431-442
Radziecko-polskie związki naukowe - Bibliografia L. W. Kaminer A. I. Polekutina s. 443-448
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" Semen J. Płotkin s. 449-451
Historia Akademii Nauk ZSRR Anatolij W. Kolcow s. 451-453
Nauka Ukrainy Radzieckiej Semen J. Płotkin s. 453-454
Posiedzenie Komitetu Zofia Skubała-Tokarska s. 455-457
Udział polskich historyków nauki w pracach XIII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki s. 457-459
Zebranie Polskiej Grupy Narodowej Komitetu Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Historii Techniki. s. 460
Posiedzenie Rady Naukowej s. 460-461
Jan Amos Komeński w świetle pokłosia sesji jubileuszowych 1970 r. Waldemar Voisé s. 461-464
Posiedzenie nNaukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki s. 464-466
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 466-468
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Małgorzata Trzcińska s. 468
Zebrania Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Andrzej Glass s. 469-474
Zebrania naukowe Krakowskiego Ośrodka Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Brzozowski Ignacy Stroński s. 474-476
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geodezji Zofia Traczewska-Białkowa s. 476-477
Sesja naukowa Zespołu Historii Geologii Antoni Gaweł Zbigniew Wójcik s. 477-480
Zebranie Zespołu Badań Nautologicznych Władysław A. Drapella s. 480-481
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Nauk Leśnych Zofia Szymanowska s. 481-482
Posiedzenie Zespołu Historii Rozwoju Konstrukcji Technicznych Bolesław Orłowski s. 482-483
Wizyta w Polsce prof. S. W. Szuchardina s. 484
Zebranie na temat sporu o mechanicyzm w historii nauki nowożytnej s. 484
Przed obchodami kopernikowskimi Jadwiga Kozicka s. 485-487
Wizyta prof. P. Pinchemela w Polsce s. 485
Z problematyki funkcji dydaktycznej historii nauki s. 487-488
Ankieta w sprawie prac z zakresu historii nauk leśnych Antoni Żabko-Potopowicz s. 488-491
150-lecie polskiego czasopisma leśnego "Sylwan" (1820-1970) Bohdan Szymański s. 491-495
Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Historii Myśli Geograficznej s. 495
Międzynarodowe Sympozjum poświęcone historii techniki górniczej w Słowacji Anna Ratkina s. 496-497
Sympozjum na temat historii złóż surowców mineralnych Kazimierz Maślankiewicz s. 497-499
Z pobytu we Włoszech Karol Górski s. 499-501
Wizyta w Leningradzkim Oddziale Instytutu Historii Przyrodoznawstwa i Techniki AN ZSRR Eugeniusz Olszewski s. 501-502
Drugi międzynarodowy kongres poświęcony Leibnizowi. s. 502-503