Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1990, Tom 35, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiografia naukowa Jan Drewnowski s. 451-490
Johann Wolfgang Goethe i świat roślin (dwieście lat Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, 1790) Andrzej Bednarczyk s. 491-532
Rozwój polskiej terminologii morskiej w XVIII w. Aleksandra Iwanowska s. 533-560
Organizacje chemików polskich na przełomie XIX i XX wieku i ich rola w rozwoju chemii w Polsce Krystyna Kabzińska s. 561-584
Antoni Wałecki (1815-1897), badacz Wschodniej Syberii i Bajkału Jan Trynkowski Andrzej Woltanowski s. 585-602
Historia geologii w Polsce : ważniejsze osiągnięcia i perspektywy rozwojowe Zbigniew Wójcik s. 603-624
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1989 Stefan Zamecki s. 625-633
"Jakub i Jan Filip Breynowie. Studium z dziejów kultury książki XVII i XVIII wieku", Alicja Kurkowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Alicja Kurkowa (aut. dzieła rec.) s. 635
"Historia książki w XVIII w. Początki bibliologii", Anna Żbikowska-Migoń, Warszawa 1989 : [recenzja] Jan Kozłowski Anna Żbikowska-Migoń (aut. dzieła rec.) s. 636-641
"Európska nepriama amalgamácia a slovenské banictvo", Jozef Vozár, Bratislava 1988 : [recenzja] Eufrozyna Piątek Jozef Vozár (aut. dzieła rec.) s. 641-643
"Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku", Cz. I: "Księgozbiory instytucjonalne w układzie topograficznym"; Cz. II: "Księgozbiory prywatne w układzie abecadłowym nazwisk właścicieli", Urszula Paszkiewicz, Warszawa 1990 : [recenzja] Józef Wojakowski Urszula Paszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 643-645
"Stanisław Staszic w sztuce medalierskiej", Józef Olejniczak, Piła 1989; "Temat Staszicowski na znakach pocztowych", Józef Olejniczak, Piła 1990 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Józef Olejniczak (aut. dzieła rec.) s. 645-647
"Wśród buszu i czarowników. Antologia polskich relacji o ludach Afryki", wybór i komentarz Antoni Kuczyński, Wrocław 1990 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 647-650
Doniosła inicjatywa Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. s. 651-653
Zebranie naukowe Zakładu Historii Organizacji Nauki Wojciech Henel s. 651
IV Szkoła Historii Chemii Wrócisława Bergandy s. 653-657
Konferencja archeologiczna w Odessie Maria Magdalena Blombergowa s. 657-658
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1989 Jerzy Róziewicz s. 659-665