Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1988, Tom 33, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fragmenty autobiografii Janusz Lech Jakubowski s. 588-680
Autentyzm relacji Maurycego Beniowskiego z jego żeglugi przez Morze Beringa : pierwszy opis i pierwsze rysunki Wyspy Św. Wawrzyńca Edward Kajdański s. 681-718
Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Piłatowicz s. 719-742
Oferta Polskiej Akademii Umiejętności zorganizowania nauki w Polsce Ludowej Waldemar Rolbiecki s. 743-768
Rozmowy i refleksje o polskich szkołach i modelach naukowych Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 769-788
Wpływ prac dotyczących struktury i syntezy kauczuku na powstanie chemii makromolekularnej Bettina Löser s. 789-792
Poszukiwanie nowej interpretacji dziejów lekoznawstwa Barbara Kuźnicka s. 793-812
Nabytki Archiwum PAN w 1987 roku Stanisław Chankowski s. 813-828
Na marginesie książki: Jaroszewski, M. G., Rol diskussij w razwitii jestiestwoznanija, Moskwa 1986 Stefan Zamecki M. G. Jaroszewski (aut. dzieła rec.) s. 829-844
Synteza, podręcznik, vademecum... Suchodolski, Bogdan. Hitoria nauki polskiej, tom IV cz.1-3 1863-1918. Wrocław 1987 Henryk Hollender Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 845-860
"Przeszłość a teraźniejszość. Studium z dziejów świadomości historycznej społeczeństwa staropolskiego", Maria Falińska, Warszawa 1986 : [recenzja] Lech Mokrzecki Maria Falińska (aut. dzieła rec.) s. 861-863
"Primitiae Physico-Medicae. Ab iis qui in Polonia et extra eam medicinam faciunt collectae", wstęp i przypisy Edmund Waszyński, Leszno 1987 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 864-865
"Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów", Marianna Mlekicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Leszek Zasztowt Marianna Mlekicka (aut. dzieła rec.) s. 865-868
"Uczenaja korrespondencja Akademii Nauk XVIII wieka. Naucznoje opisanie 1783-1800", Ju. Ch. Kopielewicz, W. I. Osipow, I. A. Szafran, G. K. Michaiłow, Leningrad 1987 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Ju. Ch. Kopielewicz (aut. dzieła rec.) G. K. Michaiłow (aut. dzieła rec.) W. I. Osipow (aut. dzieła rec.) I. A. Szafran (aut. dzieła rec.) s. 868-870
"Atomisticzeskije koncepcii strojenija wieszczestwa w XIX wieke", O. W. Kuzniecowa, Moskwa 1983 : [recenzja] Stefan Zamecki O. W. Kuzniecowa (aut. dzieła rec.) s. 871-873
"A. Teodorov-Balan na univerzitě v Praze", Theodor Syllaba, Sáva Heřman, Praha 1987 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Sáva Heřman (aut. dzieła rec.) s. 873-875
"Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie IX i w XX wieku, organizacje i instytucje", pod red. Bohdana Jaczewskiego, Wrocław 1987 : [recenzja] Leszek Zasztowt Bohdan Jaczewski (aut. dzieła rec.) s. 876-884
"Rektor Wszechnicy Piastowskiej. Szkice do portretu Heliodora Święcickiego (1854-1923)", Roman Meissner, Zbigniew Słomko, Tadeusz Pisarski, Poznań 1987 : [recenzja] Teresa Ostrowska Roman Meissner (aut. dzieła rec.) Tadeusz Pisarski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Słomko (aut. dzieła rec.) s. 884-886
"Wojskowe orzecznictwo lekarskie w Polsce", Kazimierz Baranowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Józef Borgosz Kazimierz Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 886-887
Pierwsza ogólnopolska sesja naukowa Zespołu Historii Farmacji i Chemii Halina Lichocka s. 889-891
Obchody 120 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Krystyna Kabzińska s. 891-894
Dalszy ciąg badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim Jolanta Drążyk s. 894-897
120 lat Huty im. 1 Maja w Gliwicach Marian Sadłowski s. 897-898
Obchody w Paryżu 120-ej rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie Wiesław Skrzydło s. 898-899
Folusze, młyny zbożowe i inne urządzenia o napędzie wodnym w południowej Jugosławii Piotr Gerber s. 899-907
Międzynarodowa konferencja Jan Evangelista Purkyně w nauce i kulturze Ryszard Ergetowski Jerzy Róziewicz s. 907-911
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1987 Jerzy Róziewicz s. 913-923