Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1978, Tom 23, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki czesko-polskie w dobie reformacji w pracach historyków czeskich-Jaroslava Golla i Jaroslava Bidla : przyczynek do wkładu hitoriografii czeskiej w opracowanie stosunków czesko-polskich Marta Bečková s. 273-290
Dyskusje nad podręcznikiem "Ianua linguarum" Jana Amosa Komeńskiego Tadeusz Bieńkowski s. 291-298
Biblioteka Załuskich w świetle "Neuer Zeitungen von gelehrten Sachen" (1726-1767) Joanna Jarzęcka Jan Kozłowski s. 299-321
Początki związków Petersburskiej Akademii Nauk z uczonymi z Gdańska J. A. Kopielewicz Bazyli Nazaruk (tłum.) s. 323-331
Akademia Rosyjska (1783-1841) i kontakty polsko-rosyjskie w dziedzinie filologii Walentyna Nikołajewna Makiejewa Anna Grębecka (tłum.) s. 333-345
Kontakty Józefa Jerzego Boguskiego z Dmitrijem Mendelejewem Natalia Juriewna Pawłowa Jerzy Róziewicz s. 347-364
Pierwszy lotnik arktyczny - Jan Nagórski (1888-1976) Stanisław Aleksandrowicz s. 365-395
Rola historii nauki i techniki w nauczaniu historii ogólnej : na przykładzie epoki Wielkich Odkryć Geograficznych Henryk Kotarski s. 397-426
Program nauczania historii farmacji w Doquesne University (USA) Henryk Bukowiecki s. 427-428
Z dyskusji nad projektem pomnika Mikołaja Kopernika : dwa listy Jana Śniadeckiego do Stanisława Staszica Kalina Bartnicka s. 429-440
Muzeum i Archiwum D. I. Mendelejewa przy Uniwersytecie Leningradzkim Roman Dobrotin Nina G. Karpiło Bazyli Nazaruk (tłum.) s. 441-448
Nieznane polonika w Centralnej Bibliotece Naukowej Akademii Nauk USRR w Kijowie Jarosław A. Matwiiszin Bazyli Nazaruk (tłum.) s. 449-464
Z historii polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich kontaktów naukowych : materiały z archiwów radzieckich Władimir Akimowicz Wołkow Anna Grębecka (tłum.) s. 465-480
Spuścizna Wilhelma Wundta w Archiwum Uniwersytetu Lipskiego Regina Gröteke Joanna Jarzęcka (tłum.) s. 481-484
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 485-491
Włodzimierz Hubicki (1914-1977) Z. Wojtaszek s. 493-503
"Gławy iz istorii organiczeskoj chimii", Moskwa 1975 : [recenzja] Stefan Zamecki s. 505-510
"Briefe an Friedrich Nicolai aus Mitau und St. Petersburg", Johann Jacob Ferber, Herford-Berlin 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Johann Jacob Ferber (aut. dzieła rec.) s. 510-513
"A History of Metallurgy", R. F. Tylecote, London 1976 : [recenzja] Jerzy Piaskowski s. 513-516
"Cywilizacja miedzi i kamienia. Technika starożytnego Egiptu", Jadwiga Lipińska, Wiesław Koziński, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Wiesław Koziński (aut. dzieła rec.) Jadwiga Lipińska (aut. dzieła rec.) s. 516-519
"A History of American Archaeology", Gordon R. Willey, Jeremy A. Sabloff, London 1974 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Jeremy A. Sabloff (aut. dzieła rec.) Gordon R. Willey (aut. dzieła rec.) s. 519-521
"Z drogi do Poczdamu", Andrzej Bolewski, Kraków 1977 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Andrzej Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 521-523
"Jelgavas Pētera Akademija", J. Stradins, H. Strods, Rīga 1975 : [recenzja] Antoni Łaszkiewicz J. Stradins (aut. dzieła rec.) H. Strods (aut. dzieła rec.) s. 523-526
"Russkije gieograficzeskije issledowania na Dalniem Wostokie i w Siewiernoj Amierikie (XIX - naczało XX w.)", A. I. Aleksiejew, Moskwa 1976 : [recenzja] Zbigniew Wójcik A. I. Aleksiejew (aut. dzieła rec.) s. 526-527
Nowa biografia Karola Bohdanowicza Zbigniew Wójcik I. A. Riezanow (aut. dzieła rec.) s. 527-528
Łotewskie wydawnictwo ciągłe z zakresu historii przyrodoznawstwa i techniki Zbigniew Wójcik s. 529-530
Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Historii Farmacji Halina Lichocka s. 531-532
Zebranie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Ligia Hayto s. 532-533
Zebrania Pracowni Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 533-534
Posiedzenie Pracowni Historii Organizacji Nauki Lidia Rozwens s. 534-535
Polskie studia medyczne i farmaceutyczne w okresie II wojny światowej Witold Włodzimierz Głowacki s. 535-536
Jubileusz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Zbigniew Wójcik s. 536-537
Wystawy Muzeum Techniki NOT (listopad-grudzień 1977) Zbigniew Wójcik s. 537-541
Nowości w zbiorach Muzeum Techniki - najcenniejsze zakupy i dary roku 1977 Zbigniew Wójcik s. 541
Z prac Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Historii Medycyny s. 541-543
Popularne wykłady z historii nauki i techniki w Kielcach Andrzej Rembalski s. 543-544
XV Międzynarodowy Kongres Historii Nauki (Edynburg 10-19 sierpnia 1977 roku) Jerzy Jasiuk s. 544-546
Sympozjum Szkoccy inżynierowie i szkocka technika Eugeniusz Olszewski s. 547
60 lat rozwoju nauki radzieckiej. Wystawa jubileuszowa Akademii Nauk ZSRR T. D. Iljina s. 547-549
III Kongres Leibnizowski Ija Lazari-Pawłowska s. 549-551