Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 70
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1971, Tom 16, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyficzne cechy historii techniki Alfred Wiślicki s. 511-516
Dwaj cudzoziemcy prekursorami medycyny społecznej w Polsce : Michał Bergonzoni i Leopold Lafontaine Bronisław Seyda s. 517-534
Fryderyka Engelsa klasyfikacja form ruchu materii i podstawowych nauk przyrodniczych Władyslaw Krajewski s. 535-551
Stanisław Piśtkiewicz - pionier logiki matematycznej w Polsce Tadeusz Batóg s. 553-563
Badania nad wdrażaniem postępu technicznego przez kraje nie będące jego inicjatorami Eugeniusz Olszewski s. 565-576
Badania nad historią botaniki w Polsce w latach 1945-1969 Zdzisław Kosiek s. 577-594
Władysław Szafer 1886-1970 Stanisław Brzozowski s. 595-602
Marian Wachowski (1903-1970) Zdzisław Kosiek s. 603-607
"Historia nauki polskiej", T. 1-2, pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Bogusław Leśnodorski Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 609-612
"Średniowiecze", Paweł Czartoryski, "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Małgorzata Terlecka Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) s. 612-616
"Odrodzenie", Paweł Rybicki, [w:] "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Andrzej Kempfi Paweł Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 616-618
"Barok", Henryk Barycz, [w:] "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 619-621
"Oświecenie", Kazimierz Opałek, "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.) s. 621-626
"Criticism and the Growth of Knowledge", I. Lakatos, A. Musgrave, Cambridge 1970 : [recenzja] Irena Szumilewicz I. Lakatos (aut. dzieła rec.) A. Musgrave (aut. dzieła rec.) s. 626-632
"Kultura średniowiecznej Europy", Jacques Le Goff, Warszawa 1970 : [recenzja] Małgorzata Frankowska-Terlecka Bolesław Ostrowski Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 632-641
"Odkrywanie Europy", Jerzy Strzelczyk, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Jerzy Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 641-644
"Dicuili Liber de mensura orbis terrae", James J. Tierney, Ludwig Bieler, Dublin 1967 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Ludwig Bieler (aut. dzieła rec.) James J. Tierney (aut. dzieła rec.) s. 644-647
"La Renaissance - histoire d'une révolution culturelle", Eugenio Garin, Paris 1970; "Les premiers défenseurs de la liberté religieuse", J. Lecler, M. F. Valkhoff, Paris 1970; "Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469-1533) and his critique of Aristotle", Charles B. Schmitt, The Hague 1967; "Thomas More et la crise de la pensée européenne", André Prévost, Paris 1969 : [recenzja] Waldemar Voisé Eugenio Garin (aut. dzieła rec.) J. Lecler (aut. dzieła rec.) André Prévost (aut. dzieła rec.) Charles B. Schmitt (aut. dzieła rec.) M. F. Valkhoff (aut. dzieła rec.) s. 647-651
"Prekursorzy muzeologii polskiej", Kazimierz Malinowski, Poznań 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Kazimierz Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 651-654
"Warszawskie środowisko historyczne, 1832-1869", Jerzy Maternicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 654-658
"Clèment Ader. His Flight-Claims and his Place in History", Charles Harvard Gibbs-Smith, London 1968 : [recenzja] Andrzej Glass Charles Harvard Gibbs-Smith (aut. dzieła rec.) s. 658-661
"W kręgu inspiracji leninowskich. Materiały z Centralnej Sesji Naukowej PAN w 100-lecie urodzin W. I. Lenina (Warszawa, 14-15 kwietnia 1970 r.)", Wrocław 1971 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki s. 662-666
"Dynamische unf Statische Betrachtungsweise in der Antiken Mechanik", Fritz Krafft, Wiesbaden 1970 : [recenzja] Bogusław Kitzmann Fritz Krafft (aut. dzieła rec.) s. 666-667
"Jan Kirstein Cerasinus (1507-1561) krakowski prawnik doby Odrodzenia. Studium z dziejów praw obcych i literatury prawniczej w Polsce", Lesław Pauli, Kraków 1971 : [recenzja] Waldemar Voisé Lesław Pauli (aut. dzieła rec.) s. 667-668
"Des Révolutions des orbes célestes", N. Copernic, Paris 1970 : [recenzja] N. Copernic (aut. dzieła rec.) s. 667
"Acta historiae rerum naturalium nec non technicarum", Prague 1968 : [recenzja] s. 668
"Joachim Pastorius, gdański pedagog XVII wieku", Kazimierz Kubik, Gdańsk 1970 : [recenzja] Kazimierz Kubik (aut. dzieła rec.) s. 669-670
"Jan Amos Komenský - od divadla věcí k dramatu člověka", Pavel Floss, Ostrava 1970 : [recenzja] Pavel Floss (aut. dzieła rec.) s. 669
"Erhard Weigel (1625-1699). Materialen zur Erforschung seines Wirkens", Herman Schüling, Giessen 1970 : [recenzja] Waldemar Voisé Herman Schüling (aut. dzieła rec.) s. 670
"Wschód w literaturze polskiej", pod red. Jana Reychmana, Wrocław 1970 : [recenzja] Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 670-671
"W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi", Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 671
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", Seria B: "Historia Nauk Biologicznych i Medycznych", zesz. 17, 1969 : [recenzja] Jan Steczkowski s. 672-673
Dzieje Instytutu Zachodniosłowiańskiego w Poznaniu w latach 1921-1939 Zygmunt Brocki s. 673-674
E. Kopijewicz - wybitny uczestnik formowania podstaw nauki rosyjskiej wczesnego Oświecenia s. 674
200 rocznica urodzin J. S. Bandtkiego Zygmunt Brocki s. 674-675
O Wojciechu Kętrzyńskim s. 675-676
Z historii poglądów na genezę polskiego języka ogólnonarodowego s. 676-677
Polska filologia klasyczna w świecie s. 676
Józef Wybicki jako ekonomista s. 677
"Przegląd Geodezyjny" o Józefie Chodźce s. 677-678
Dwa źródła do historii slawistyki XVI wieku s. 677
Nieznana praca Karola Bohdanowicza s. 678
Z historii polskiej służby geologicznej s. 678
Plan rozwoju polskich dróg wodnych z 1944/1945 r. s. 679
"Górnik" - pierwsze polskie pismo poświęcone górnictwu naftowemu s. 679
Listy F. de Saussure'a do J. Baudouina de Courtenay s. 679-680
F. Palacký jako onomasta s. 679
Nowe publikacje prof. B. H. Slichera van Batha Ryszard Torchalski s. 680-681
Z historii medycyny pracy i ergonomii w marynarce s. 681
75 lat historii Kanału Kilońskiego s. 681
Posiedzenie Rady Naukowej Małgorzata Terlecka s. 683
Zebranie Krakowskiego Ośrodka Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Brzozowski s. 684-685
Sesja w 100-lecie paryskiego Towarzystwa Nauk Ścisłych s. 685-686
Nagroda dla realizatorów dzieła Historia nauki polskiej s. 685
Konwersatorium "Nauka a wartości" s. 686-687
Posiedzenia Konwersatorium Naukoznawczego s. 687-691
Posiedzenie Naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Małgorzata Trzcińska s. 691-692
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku s. 693-694
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki Małgorzata Terlecka s. 694-698
Zebrania Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Andrzej Glass s. 698-702
II ogólnopolskie posiedzenie Zespołu Historii Nauk Medycznych Barbara Kuźnicka s. 702-706
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Leśnych Zofia Szymanowska s. 706-707
Posiedzenia naukowe Zespołów Historii Astronomii, Historii Chemii i Historii Fizyki Stanisław Brzozowski Michalina Dąbkowska s. 707-710
Zebranie Zespołu Historii Geografii s. 710
Zebranie Zespołu Historii Rozwoju Konstrukcji Technicznych Bolesław Orłowski s. 710-711
Stopięćdziesiąta rocznica urodzin Tytusa Chałubińskiego i uroczystości z tą rocznicą związane Stanisław Konopka s. 711-715
Przed obchodami kopernikowskimi Jadwiga Kozicka s. 715-716
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w roku 1970 Zofia Skubała-Tokarska s. 717-721
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1970 Zdzisław Kowalewski s. 721-727
XIII Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Waldemar Rolbiecki s. 729-732