Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1974, Tom 19, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idee Kopernika na Ukrainie Jarosław Matwiiszin s. 657-676
Recepcja geometrii analitycznej w Polsce w wiekach XVII-XIX Jadwiga Dianni s. 677-700
Pierwsza polska katedra rolnictwa w Wilnie (1803-1831) Danuta Nespiak s. 701-715
Badania nad historią techniki we Włoszech Luigi Bulferetti s. 717-728
Przydatność węgli drzewnych do starożytnego wytopu żelaza w świetle badań nad ich reaktywnością Wacław Różański Irena Słomkowska s. 729-736
Władysław Henryk Melanowski 1888-1974 Teresa Ostrowska s. 737-742
"Zarys polskiej myśli ekonomiczo-rolniczej do drugiej wojny światowej", pod red. Antoniego Żabko-Potopowicza, Wrocław 1973 : [recenza] Stanisław Brzozowski Antoni Żabko-Potopowicz (aut. dzieła rec.) s. 743-745
"Dżordano Bruno", Aleksandr Chaimowicz Gorfunkiel, Moskwa 1973 : [recenzja] Waldemar Voisé Aleksandr Chaimowicz Gorfunkiel (aut. dzieła rec.) s. 745-746
"Galileo's Intellectual Revolution", William R. Shea, London 1972 : [recenzja] Władysław Krajewski William R. Shea (aut. dzieła rec.) s. 746-750
"Graficzeskij mietod ocenki naucznogo wkłada awtorow staroj naucznoj litieratury i jego prakticzeskoje primienienije (mietod << F >>)", Halina Duczmal-Pacowska, [w:] "Trudy XIII Mieżdunarodnogo Kongresa po Istorii Nauki", Moskwa 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Halina Duczmal-Pacowska (aut. dzieła rec.) s. 751-752
"Polacy na Uniwersytecie Kijowskim. 1834-1863", Jan Tabiś, Kraków 1974 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jan Tabiś (aut. dzieła rec.) s. 752-754
"Wojciech Świętosławski. His Life and Scientific Work", Alicja Dorabialska, Warszawa 1974 : [recenzja] Stefan Zamecki Alicja Dorabialska (aut. dzieła rec.) s. 754-756
Nauki biologiczne w "Studiach i Materiałach z Dziejów Nauki Polskiej" Stanisław Brzozowski s. 756-763
"La frenologia en Espana (Vida y obra de Mariano Cubi)", Luis S. Granjel, Salamanca 1973 : [recenzja] Jan Wł. Chojna Luis S. Granjel (aut. dzieła rec.) s. 763-764
"Roman and Islamic Water-Lifting Wheels", Thorkild Schiøler, Odense 1973 : [recenzja] Henryk Jost Thorkild Schiøler (aut. dzieła rec.) s. 764-765
"Mikołaj Kopernik wybitny przedstawiciel medycyny XVI wieku w Polsce. 1473-1543", Mieczysław Skulimowski, Kraków 1973 : [recenzja] Jan Władysław Chojna Mieczysław Skulimowski (aut. dzieła rec.) s. 765
"Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć", Janusz Tazbir, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Mikołejko Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 766-767
"Mikołaj Kopernik i medycynya", Warszawa 1973 : [recenzja] Jan Wł. Chojna s. 766
"Žodžiai ir žmonés", Vilnius 1974 : [recenzja] s. 767-768
"Języki Afryki", Rajmund Ohly, Warszawa 1974 : [recenzja] Rajmund Ohly (aut. dzieła rec.) s. 768
Nauka - popularyzacja - film Henryk Hollender s. 769-770
Posiedzenie Rady Naukowej Bohdan Jaczewski s. 771
Posiedzenie Zespołu Historii Metodologii Maria Władyka s. 771-773
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Julian Dybiec s. 773-774
Posiedzenie Zespołu Historii Nauki XIX wieku s. 775-776
Posiedzenie Zespołów Historii Geodezji i Historii Kartografii Zofia Traczewska-Białkowa s. 776-777
Posiedzenie Zespołu Historii Astronomii s. 777-778
Spotkanie z okazji 20-lecia Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN. s. 778-779
Zygmunt Gloger - badacz przeszłości ziemi ojczystej (sesja w Łomży, 25-26 V 1974) Wanda Grębecka s. 779-780
Sesja z okazji 500-lecia drukarstwa w Polsce s. 780-781
III Konferencja nauk pomocniczych historii Henryk Kot s. 781-782
Odnowienie doktoratów prof. dr Zofii Budkowej i doc. dra Włodzimierza Budki Maria Władyka s. 782-783
Odnaczenie prof. Ksawerego Rowińskiego. s. 782
Z pobytu w Niemieckiej Republice Demokratycznej Ryszard Ergetowski s. 783-784
Moskiewskie refleksje o sztuce myślenia i myśleniu o sztuce i nauce Waldemar Voisé s. 784-786
Z pobytu w Związku Radzieckim Jerzy Róziewicz s. 786-789