Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2008, Tom 53, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Na archiwalnym szlaku". Korespondencja Stanisława Kurzeby z Teodorem Wierzbowskim z lat 1901-1912 Piotr Biliński s. 7-29
Stan badań nad dziejami przemysłu w Polsce Józef Piłatowicz s. 31-81
Łysenkizm w botanice polskiej Piotr Köhler s. 83-161
Polak wśród pionierów motoryzacji : Leo Melanowski i jego dzieło Sławomir Łotysz s. 163-178
Echa międzynarodowego ruchu toksykologów w Polsce w latach 1945-2000 Karolina Zamiara s. 179-191
Zagadnienia receptury aptecznej na łamach "Wiadomości Farmaceutycznych" w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Elżbieta Rutkowska s. 193-200
Maria Henslowa (1920-2007) Jerzy Róziewicz s. 201-204
"Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki", Leszek Zasztowt, Warszawa 2007 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 205-206
Maria Skłodowska-Curie - obywatelka Europy i świata Adam Gałkowski Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) s. 207-216
"Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny. Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodowej (1869-1914)", Jarosław Cabaj, Siedlce 2007 : [recenzja] Jan Piskurewicz Jarosław Cabaj (aut. dzieła rec.) s. 216-222
"Historia farmacji w Polsce południowo-wschodniej od 1375 do 2006 roku", D. Leszczyńska, Rzeszów 2006 : [recenzja] Jan Majewski D. Leszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Przemysł farmaceutyczny w Polsce w latach 1823-1939", Teodor Kikta, Warszawa 2007 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska Teodor Kikta (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Stanisław Biniecki - twórca oryginalnych polskich leków", J. Pachecka, P. Tomaszewski, G. Kubiak-Tomaszewska, Warszawa 2006 : [recenzja] Jadwiga Brzezińska G. Kubiak-Tomaszewska (aut. dzieła rec.) J. Pachecka (aut. dzieła rec.) P. Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 228-229
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2007 Janina Owczarek s. 231-244
Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 2007 Jan Piskurewicz s. 244-255
Zakład Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Halina Lichocka s. 255-262
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 2007, opracowane zgodnie z Instrukcją w sprawie sporządzania załącznika nr 3 do decyzji Prezesa PAN w sprawie rocznej sprawozdawczości Tadeusz M. Nowak s. 263-274
Polacy za Uralem : VI Międzynarodowa konferencja poświęcona Polakom w nauce i kulturze Tomska i Syberii Zachodniej Marta Staszczak s. 274-279
Drugi coroczny przegląd prac magisterskich z zakresu historii farmacji Marcin Dolecki s. 279-281
Historia farmacji na XX Zjeździe PTFarm w Katowicach Jadwiga Brzezińska s. 282-283
38 Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Sewilli Jadwiga Brzezińska s. 283-285