Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1956, Tom 1, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Georgius Agricola (1494-1555) Kazimierz Maślankiewicz s. 655-683
Próba analizy porównawczej poglądów polityczno-społecznych : Montesquieu a Leszczyński. Cz. 1, Uwarunkowanie twórczości i stanowisko metodologiczne Witold Zakrzewski s. 685-714
Zagadnienie kwadratury koła w polskiej literaturze matematycznej Jadwiga Dianni s. 715-752
O niektórych prawidłowościach rozwoju mechanizmów na przykładzie elektrycznych przyrządów pomiarowych Bolesław Jabłoński s. 753-773
Nieznana polemika Joachima Lelewela z W. A. Maciejowskim Zygmunt Kolankowski s. 775-796
Na marginesie nowego wydania listów patriotycznych J. Wybickiego Janusz Górski Józef Wybicki (aut. dzieła rec.) s. 797-807
"Cztery księgi o Architekturze", Andrea Palladio, Warszawa 1955 : [recenzja] Zbigniew Wasiutyński Andrea Palladio (aut. dzieła rec.) s. 807-814
"L'oeuvre mathématique de G. Desarques", René Taton, Paris 1951; "L'oeuvre scientifique de G. Monge", René Taton, Paris 1951 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki René Taton (aut. dzieła rec.) s. 814-817
"Der Briefwechsel von Johann Bernoulli", Basel 1955 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki s. 817-818
"La Storia della Chimica", Michelle Giua, Torino 1946 : [recenzja] W. Hubicki Michele Giua (aut. dzieła rec.) s. 818-819
"Budé und Calvin. Studien zur Gedankenwelt des französischen Frühhumanismus", Josef Bohatec, Graz 1950 : [recenzja] W. Voisé Josef Bohatec (aut. dzieła rec.) s. 820-822
"Die ältesten Verfahren der Erzeugung technischen Eisens durch direkte Reduktion von Erzen mit Holzkohle in Remfeurn und Stücköfen und die Stahlerzeugung unmittelbar aus dem Eisenerz", Bernhard Neuman, Berlin 1954 : [recenzja] St. Holewiński Bernhard Neuman (aut. dzieła rec.) s. 820
"Život a dílo Jana Ev. Purkyně", Eva Rozsívalová, Praha 1956 : [recenzja] J. W. Opatrny Eva Rozsívalová (aut. dzieła rec.) s. 822-823
"Oczerki istorii istoriczeskoj nauki w SSSR", pod red. M. N. Tichomirowa, M. A. Ałpatowa, A. Ł. Sidorowa, Moskwa 1955 : [recenzja] Henryk Bułhak M. A. Ałpatow (aut. dzieła rec.) A. Ł. Sidorow (aut. dzieła rec.) M. N. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 824-831
Wyższe uczelnie a rozwój nauki Alicja Halpernowa s. 831-838
"Med. dr. Jiří Procháska 1749-1820 život-dílodoba", Władysław Kruta, 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Władysław Kruta (aut. dzieła rec.) s. 838-839
"Die mathematische Denkweise", Anreas Speiser, Basel 1952 : [recenzja] Andreas Speiser (aut. dzieła rec.) s. 839
"Isis - An international review devoted to the history of science and its cultural influences", Cambridge : [recenzja] s. 840-841
"Revue Philosophique", pod red. L. Levy-Bruhl, E. Brehier : [recenzja] E. Brehier (aut. dzieła rec.) L. Levy-Bruhl (aut. dzieła rec.) s. 841-842
"Russkaja tiechniczeskaja periodika 1800-1916", J. A. Mieżenko, Moskwa-Leningrad 1955 : [recenzja] J. A. Mieżenko (aut. dzieła rec.) s. 842-843
"Bernard Bolzano", E. Kolman, Moskwa 1955 : [recenzja] E. Kolman (aut. dzieła rec.) s. 842
"Wybór pism - pisma naukowe", Zygmunt Modzelewski, Warszawa 1956 : [recenzja] Zygmunt Modzelewski (aut. dzieła rec.) s. 843-844
"Bernard Palissy - hydrologue et géologue. Étude historique et critique", Marguerite-Marie Michel, Bordeaux 1951 : [recenzja ] Marguerite-Marie Michel (aut. dzieła rec.) s. 843
Prace badawcze nad historią polskiego przemysłu naftowego Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 845-846
Prace wykopaliskowe w Rudkach M. Radwan s. 846-847