Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1957, Tom 2, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Z inicjatywy Światowej Rady Pokoju]. s. 219
Beniamin Franklin-wielki obywatel i uczony : życie i działalność Franklina Andrzej Deloff Wojciech Starzyński s. 219-240
Beniamin Franklin jako myśliciel i działacz społeczny Kazimierz Opałek s. 241-250
Szkoła Główna Koronna w walce o autonomię uniwersytecką Mirosława Chamcówna s. 251-276
Niezrealizowany projekt mostu łańcuchowego przez Wisłę pod Warszawą Wacław Sterner s. 277-292
Polacy w nauce i służbie weterynaryjnej u obcych Konrad Millak s. 293-328
O pracy naukowej katedr, instytutów i zakładów Bohdan Stefanowski s. 329-335
Uwagi o księdze "Dziesięć lat rozwoju nauki w Polsce Ludowej" Eugeniusz Olszewski Bohdan Suchodolski s. 337-348
O niektórych problemach ogólnych historii nauki Paweł Rybicki s. 349-353
W sprawie Koffskiego i jego traktatu : odpowiedź mgrowi R. Bugajowi Włodzimierz Hubicki s. 355-371
K. R. Popper o obiektywności poznania naukowego Bogdan Suchodolski s. 373-375
"Technik. Eine Geschichte ihrer Probleme", Friedrich Klemm, Freiburg-München 1954; "Die Maschine im Leben der Völker. Ein Überblick von der Urzeit bis zur Renaissance", Franz Maria Feldhaus, Basel-Stuttgart 1954 : [recenzja] M. Frančić Franz Maria Feldhaus (aut. dzieła rec.) Friedrich Klemm (aut. dzieła rec.) s. 375-381
"Göttingen. Historisches und Aktuelles über das Sirenen-Problem in der Medizin", Georg. B. Gruber, Leipzig 1955 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Georg. B. Gruber (aut. dzieła rec.) s. 381-382
Historia nauki i techniki w publikacjach popularnonaukowych Jerzy Jasiuk Ryszard Doński (aut. dzieła rec.) Edward Kofler (aut. dzieła rec.) B. Rozen (aut. dzieła rec.) Antoni Sobótka (aut. dzieła rec.) Stefan Sękowski (aut. dzieła rec.) s. 382-385
Prace o Georgiusie Agricoli i nowe wydanie jego dzieł Kazimierz Maślankiewicz s. 385-392
"Theodor Zwinger und seine Zeitgenossen", Johannes Karcher, Basel 1955 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Johannes Karcher (aut. dzieła rec.) s. 392-393
"Pierre Fassendi 1592-1655. Sa vie et son oeuvre", Paris 1955 : [recenzja] Ludwik Chmaj s. 393-398
"Eine Slovakische Medizinische Handschrift aus dem 17 Jahrhundert", Gy. Decsy, Budapest 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Gy. Decsy (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Teodor Ostrowski 1750-1802", Zbigniew Zdrójkowski, Warszawa 1956; "Jan Nixdorff 1625-1697", Lesław Pauli, Warszawa 1957 : [recenzja] W. Voisé Lesław Pauli (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce", Jakub Litwin, Warszawa 1956 : [recenzja] Józef Babicz Jakub Litwin (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury", Mieczysław Wallis, Łódź 1956 : [recenzja] Mieczysław Wallis (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"Z dziejów starożytnej metalurgii na ziemiach Polski południowej" : [recenzja] s. 404-405
"Models of daily life in ancient Egypt from the tomb of Meket-Re at Thebes", H. E. Winlock, Cambridge-Massachusetts 1955 : [recenzja] H. E. Winlock (aut. dzieła rec.) s. 404
"Les instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles", Maurice Daumas, Paris 1953 : [recenzja] Maurice Daumas (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"Archeologia na wyrywki", Paweł Jasienica, Warszawa 1956 : [recenzja] Paweł Jasienica (aut. dzieła rec.) s. 405
"Istoriografija jestiestwiennych nauk w Rossii (XVIII w. - pierwaja połowina XIX w.)", W. P. Zubow, Moskwa 1956 : [recenzja] W. P. Zubow (aut. dzieła rec.) s. 406
"Aus der Geschichte der Bergakademie Freiberg", Hans Baumgärtel, Freiberg 1956 : [recenzja] Hans Baumgärtel (aut. dzieła rec.) s. 406-407
"Wiek nafty", Leon Tomaszkiewicz, Warszawa 1956 : [recenzja] Leon Tomaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 407
"Aleksander Stiepanowicz Popow. Biograficzeskij oczerk", M. I. Radowskij, Moskwa-Leningrad 1956 : [recenzja] M. I. Radowskij (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Aleksander von Humboldt - sein Leben und Wirken", Herbert Scurla, Berlin 1955 : [recenzja] Herbert Scurla (aut. dzieła rec.) s. 407
"The Papers of Wilbur and Orville Wright, including the Chanute - Wright letters and other papers of Octave Chanute", Volume one: "1899-1905", Volume Two: "1906-1948", Marvin W. McFarland, New York-Toronto-London 1953 : [recenzja] Marvin W. McFarland (aut. dzieła rec.) s. 408
"The Four Wheel Drive story. A chapter in cooperative enterprise", Howard William Troyer, New York-Toronto-London 1954; "The Dilworth story. The biography of Richard Dilworth, pioneer developer of the Diesel locomotive", Franklin M. Reck, New York-Toronto-London 1954 : [recenzja] Franklin M. Reck (aut. dzieła rec.) Howard William Troyer (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Podstawowe problemy współczesnej techniki", T. I, Warszawa 1956 : [recenzja] s. 409-410
"Histoire Générale des Sciences", Tome 1: "La science antique et médiévale (des origines à 1450)", René Taton, Paris 1957 : [recenzja] René Taton (aut. dzieła rec.) s. 410
"Scientia", rocznik 1956, pod red. P. Bonetti : [recenzja] P. Bonetti (aut. dzieła rec.) s. 410-411
Dział historii techniki w "Przeglądzie Technicznym" s. 411-412
Sesja ku czci Jana Śniadeckiego w 200 rocznicę urodzin, odbyta w Krakowie w dniach 20 i 21.XI.1956 r. Zofia Skubała-Tokarska s. 413-414
Zjazd Słuchaczów Politechniki Warszawskiej z lat 1898-1905 Stanisław Furman s. 414-417
Konferencja archiwistów z historykami techniki Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 417-418
Wizyta u słowackich historyków techniki Jerzy Drabik s. 418-419
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki przy Prezydium PAN za rok 1956 Zofia Skubała-Tokarska s. 421-427
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki PAN za rok 1956 Waldemar Voisé s. 427-433
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Komitetu Historii Nauki przy Prezydium PAN w dn. 15.XII.1956 r. s. 433-436
Ocena dotychczasowej działalności oraz perspektywy rozwoju dalszych prac Komitetu i Zakładu Historii Nauki przy Prezydium PAN Zofia Skubała-Tokarska s. 436-442
Przegląd zawartości zbiorów i kolekcji działu "Spuścizn" Archiwum PAN Zygmunt Kolankowski s. 442-446