Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1987, Tom 32, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Notatki autobiograficzne fizyka Marian Mięsowicz s. 545-600
Metody rafinacji złota według dzieł autorów starożytnych i traktatów metalurgicznych do końca XVI w. Jerzy Piaskowski s. 601-622
Nieznane informacje o chińskich bogactwach mineralnych w dziełach Michała Boyma Edward Kajdański s. 623-660
Jakub i Jan Filip Breynowie - uczeni gdańscy XVII i XVIII w. Alicja Kurkowa s. 661-678
Kijowskie Zjazdy Archeologów Słowiańskich (1874, 1899, 1985) Maria Magdalena Blombergowa s. 679-690
Henryk Merczyng, życie i działalność naukowa Włodzimierz Zuzga s. 691-710
Związki Jana Baudouina de Courtenay z Cesarską Akademią Nauk w Petersburgu Jerzy Róziewicz s. 711-734
Z dziejów popularyzacji wiedzy przyrodniczej w Polsce : pierwsze książki popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży Irena Borecka s. 735-744
Rada Nauk Ścisłych i Stosowanych : jej utworzenie w 1936 r. jako etap na drodze nauki polskiej do Polskiej Akademii Nauk Waldemar Rolbiecki s. 745-758
Nabytki Archiwum PAN w 1986 r. Stanisław Chankowski s. 759-770
Henryk Bukowiecki (1903-1986) Mirosława Furmanowa Wanda Grębecka s. 771-776
Zofia Skubała-Tokarska (1919-1987) Bogdan Suchodolski s. 777-778
"Military enterprise and technological change - perspectives on the American experience", Merritt Roe Smith, Londyn : [recenzja] Andrzej Rzepniewski Merritt Roe Smith (aut. dzieła rec.) s. 779-787
"Osobowość chemii", Danuta Sobczyńska, Poznań 1984 : [recenzja] Stefan Zamecki Danuta Sobczyńska (aut. dzieła rec.) s. 787-791
"Sztuczne złoto", Klaus Hoffmann, Warszawa 1985 : [recenzja] Stefan Zamecki Klaus Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 791-793
"Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym", Ludwik Fleck, Lublin 1986 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Ludwik Fleck (aut. dzieła rec.) s. 794-796
"Historia leków naturalnych", T. 1: "Źródła do dziejów etnofarmacji polskiej", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1986 : [recenzja] Teresa Ostrowska Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 796-797
"Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski 1834-1836. Bibliografia analityczna zawartości", Halina Lichocka, Warszawa 1986 : [recenzja] Teresa Ostrowska Halina Lichocka (aut. dzieła rec.) s. 797-798
"Historia nauki polskiej. Bibliografia dotycząca treści tomów III i IV", pod red. B. Suchodolskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] J. Majewska-Tronowicz Małgorzata Stępkowska-Rosińska Leszek Zasztowt B. Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 799-805
"Informator Koła Nr 10. XX lat Koła ZBoWiD przy Akademii Górniczo-Hutniczej", Kraków 1986 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 799
Z czasopism Danuta Hupałowska s. 805
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Mirella Kurkowska Jarosław Kurkowski s. 807-811
Sprawozdanie z zebrania Pracowni Badań nad Początkami Myśli Społecznej Anna Nawarecka s. 811
Zebranie naukowe krakowskiej filii IHNOiT PAN Stanisław Miczulski s. 811-812
Wizyta w Polsce Daniela Dory'ego - francuskiego historyka nauki Józef Babicz s. 812