Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2001, Tom 46, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy wkładu Arabów do farmakognozji średniowiecza łacińskiego Jerzy Burchardt s. 7-34
O lwowskim środowisku akademickim podczas wojny Zbigniew S. Olesiak s. 35-64
Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych ze średniowiecznej wsi Dracy, Burgundia (Francja) Jerzy Piaskowski s. 65-84
Żydzi na wyższych uczelniach technicznych w Polsce do 1939 r. Józef Piłatowicz s. 85-112
Listy Stanisława Bonifacego Jundziłła do André Thouina w zbiorach rękopisów Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Piotr Daszkiewicz s. 113-120
Muzeum zoologiczne Konstantego Tyzenhauza w Postawach (1814-1856) Józef Ziemczonok s. 121-140
Nabytki Archiwum PAN w 2000 r. Alicja Kulecka s. 141-145
Na marginesie książki ... Stefan Zamecki s. 147-164
"Nauka grecka po Arystotelesie", G. E. Lloyd, Warszawa 1998 : [recenzja] Stefan Zamecki G. E. Lloyd (aut. dzieła rec.) s. 165-175
"Wiktor Dega znany i nieznany", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Poznań 2000 : [recenzja] Tadeusz Brzeziński Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Polacy na Syberii i na Dalekim Wschodzie N. I. Dubinina A. Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 179-184
"Uniwersytet Jagielloński 1918-1939", Julian Dybiec, Kraków 2000 : [recenzja] Ewelina Tylińska Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Polskie tłumaczenia europejskiej literatury wojskowej dokonane w XVI-XVIII wieku", Tadeusz Marian Nowak, Warszawa 2000 : [recenzja] Marek Plewczyński Tadeusz Marian Nowak (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Bożogrobcy. Jerozolima, Miechów, Chorzów. Materiały z sesji naukowej 9 października 1999 r.", Chorzów 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 189-190
"Teodor Tomasz Weichardt, konsyliarz Jego Królewskiej Mości Stanisława Augusta, Akademii Rzymsko-Cesarskiej towarzysz", Leszek Barg, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Barg (aut. dzieła rec.) s. 189
"Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX", Jurij Łotman, Gdańsk 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Jurij Łotman (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"The book of the Cosmos. Imagining the Universe from Heraclitus to Hawking. A Helix anthology", Dennis Richard Danielson, Cambridge 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Dennis Richard Danielson (aut. dzieła rec.) s. 190
"Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977-1981", Ryszard Terlecki, Kraków-Rzeszów 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Ryszard Terlecki (aut. dzieła rec.) s. 191
"Transit circle. The story of William Simms 1793-1860", Eleonor Mennim, York : [recenzja] Adam Matuszewski Eleonor Mennim (aut. dzieła rec.) s. 191
"Night has a thousand eyes. A naked-eye guide to the sky, its science and lore", Arthur Upgren, Massachusets 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Arthur Upgren (aut. dzieła rec.) s. 192
"Wojciech Lutowski - wynalazca i architekt. Jego życie i praca w Wenezueli XIX wieku", Leszek Zawisza, Kraków 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Zawisza (aut. dzieła rec.) s. 192
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Człowiek a środowisko", Olsztyn 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 192-195
Obchody 200. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk Dorota Zamojska s. 197-204
Dwie ogólnopolskie konferencje historyków kartografii poświęcone polskiej kartografii XIX wieku Jerzy Ostrowski s. 204-217
"Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek - uczony - patriota". Sympozjum: 20-21 października 2000 r. w Zakopanem Antoni Kuczyński s. 217-226
Etnofarmakologia czy eurofarmakologia? Anna Trojanowska s. 226-227
50 lat Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego Jacek Pasławski s. 228-231
Konserwatoria Zespołu XIX/XX wieku Małgorzata Olszewska s. 231
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 232