Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1966, Tom 11, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów książki erazmiańskiej w Krakowie Wacława Szelińska s. 329-340
Dwadzieścia lat polskiej erazmistyki (1946-1965) Anna Czekajewska s. 341-359
Stanisław Staszic o medycynie : w 140 rocznicę śmierci Bronisław Seyda s. 361-373
Czy istotnie "metal świętokrzyski"? Adam Mazur Wacław Różański s. 375-381
Od Redakcji. s. 380
"Descartes ou le combat pour la vérité", Pierre Mesnard, Paris 1966 : [recenzja] Waldemar Voisé Pierre Mesnard (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Wasilij Jakowlewicz Struwe", Z. K. Nowokszanowa (Sokołowska), Moskwa 1964; "Wasilij Jakowlewicz Struwe. Sbornik statiej i materiałow k 100-letiju so dnia smieri", pod red. A. A. Michajłowa, Moskwa 1964 : [recenzja] Kazimierz Sawicki Z. K. Nowokszanowa (Sokołowska) (aut. dzieła rec.) A. A. Michajłow (aut. dzieła rec.) s. 382-386
"Józef Babiński. Jego życie i dzieła", Eufemiusz Herman, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Eufemiusz Herman (aut. dzieła rec.) s. 386-387
"Żuraw Gdański - siedziba Muzeum Morskiego", Eleonora Zbierska, Gdynia 1964 : [recenzja] Zygmunt Brocki Eleonora Zbierska (aut. dzieła rec.) s. 387-389
"Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce", T. 1: "Krakowskie żupy solne na tle 1000-lecia dziejów Polski", Wieliczka 1965 : [recenzja] Bogusław Ratusiński s. 389-391
"Przesłuchanie Juliusza Roberta Oppenheimera", Heinar Kipphardt, Warszawa 1965-1966 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Heinar Kipphardt (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"Notable names in medicine and surgery", Hamilton Bailey, W. J. Bishop, London 1964 : [recenzja] Hamilton Bailey (aut. dzieła rec.) W. J. Bishop (aut. dzieła rec.) s. 392-393
"Architektura okrętów", Witold J. Urbanowicz, Gdynia 1965 : [recenzja] Witold J. Urbanowicz (aut. dzieła rec.) s. 393
"Cathédrales de France", André Louis Pierre, Paris 1962 : [recenzja] André Louis Pierre (aut. dzieła rec.) s. 393-394
Dalsze pokłosie XI Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki Aleksander Gella Eugeniusz Olszewski s. 394-401
Milenium i historia techniki Jerzy Róziewicz s. 402-403
Wizerunki Kopernika w dziełach Heweliusza s. 402
Statki nazwane "Kopernik" s. 402
O Janie Rzewnickim, inżynierze elektrotechniku i miłośniku języka polskiego Zygmunt Brocki s. 403-404
Wspomnienie o prof. Stanisławie Janie Zwierzchowskim s. 404
"Scientific World" o Johnie B. S. Haldane s. 405
Popow czy Marconi? s. 405
Dzieje sterowców s. 405
Narada w sprawie badań nad teoretycznymi zagadnieniami naukoznawstwa Jerzy Drewnowski s. 407-408
Posiedzenie Rady Naukowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN s. 407
Noosfera Teilharda de Chardin tematem zebrania dyskusyjnego Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN s. 408-412
Posiedzenie naukowe Zespołu Oświecenia Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Danuta Rederowa s. 412-413
Prace nad bibliografią matematyki polskiej XIX w. Zofia Pawlikowska s. 413
Zebranie Zespołu Historii Geodezji Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN s. 413-414
Materiały kartograficzne i techniczne do odbudowy i rozbudowy Warszawy w świetle potrzeb badań naukowych Olimpia Staroń s. 414-415
Rozprawa doktorska o Hieronimie Pinoccim. s. 414
Doktorat nauk farmaceutycznych za pracę z zakresu historii farmacji. s. 414
Rok Muzeów i Zabytków Techniki Jerzy Jasiuk s. 415-417
Patronat hutnictwa nad zabytkami techniki Jerzy Jasiuk s. 417-418
Rocznica kieleckiej Szkoły Akademiczno-Górniczej Rafał Łąkowski s. 418
O Stanisławie Staszicu w telewizji s. 418
Nagrody Międzynarodowej Akademii Historii Nauki. s. 419-420
Nadanie imienia Jana Szczepanika Technikum Łódzkiemu s. 419
Sekcja Historii Techniki Filmowej i Telewizyjnej UNIATEC s. 420
Radziecko-polskie sympozjum naukoznawcze we Lwowie Eugeniusz Olszewski s. 420-421
Spotkanie przedstawicieli krajów socjalistycznych w sprawach wydawniczych Paweł Czartoryski s. 421-422
Instytut Historii Techniki w Sztokholmie s. 422-423
Komitet Organizacyjny XII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki s. 422
Francuska delegacja na Kongres Historii Nauki w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. s. 422
Badania nad dawną techniką amerykańską s. 423