Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1976, Tom 21, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy wykład z historii nauki czyli arystotelesowski wstęp do "Metafizyki" Waldemar Voisé s. 3-13
Walka o przekształcenie świadomości szlachty w piśmiennictwie społecznym początków polskiego Oświecenia Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 15-37
Prace M. W. Ostrogradskiego w zakresie matematyki Aszot Grigorian s. 39-42
O potrzebie podsumowania dotychczasowego dorobku polskiego w dziedzinie historii techniki Tadeusz Nowak s. 43-50
Pierwsze polskie osiągnięcia techniczne w dziedzinie przesyłania obrazów na odległość Roman Wajdowicz s. 51-58
Z dziejów wyodrębnienia się metalurgii proszków jako samodzielnej nauki Semen J. Płotkin Nadieżda D. Smirnowa s. 59-63
Metody wypalania galmanów stosowane w pierwszej połowie XIX w. w okręgu górnośląkim i dąbrowskim Krystyna Cygorijni s. 65-79
Robert Rembieliński (1894-1975) W. W. Głowacki s. 81-86
Życie i działalność naukowa Bożeny Modelskiej-Strzeleckiej (1916-1974) Z. Rzepa s. 87-92
O tomie biograficznym "Historii nauki polskiej" T. Nowak Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-110
"The Intellectual Revolution of the Seventeenth Century", Charles Webster, Londyn 1974 : [recenzja] Waldemar Voisé Charles Webster (aut. dzieła rec.) s. 110-111
"Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, język", Halina Rybicka-Nowacka, Warszawa 1974 : [recenzja] Stanisław Grzybowski Halina Rybicka-Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 112-114
"Učenci a pohané. Pětadvacet přiběhů z dějin české archeologie", Karel Sklenář, Praha 1974 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Karel Sklenář (aut. dzieła rec.) s. 114-116
"Kultura materialna starożytnej Grecji. Zarys", pod red. Kazimierza Majewskiego : [recenzja] Jerzy Piaskowski Kazimierz Majewski (aut. dzieła rec.) s. 116-119
"Fiłosofskije problemy sowremiennoj chimii", N. I. Rodnyj, J. I. Sołowiew, Moskwa 1971 : [recenzja] Stefan Zamecki N. I. Rodnyj (aut. dzieła rec.) J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 119-123
"Teaching the History of Chemistry. A Symposium", George B. Kauffman, Budapest 1971 : [recenzja] Stefan Zamecki George B. Kauffman (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Rodzina Wagów w kulturze polskiej", pod red. Wandy Grębeckiej, Warszawa 1974 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Wanda Grębecka (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich", Kazimierz Bielenin, Warszawa-Kraków 1974 : [recenzja] Krzysztof Gula Kazimierz Bielenin (aut. dzieła rec.) s. 129-133
"A Magyar Tudományos Akadémia állondó bizottsagai", Jánosné Fráter, Budapest 1974 : [recenzja] Józef Puciłowski Jánosné Fráter (aut. dzieła rec.) s. 133-134
"Bibliography of Source Material on History of Science and Technology in Medieval India. An Introduction", A. Rahman, New Delhi 1975 : [recenzja] A. Rahman (aut. dzieła rec.) s. 134-135
"Marconi. Cento anni della nascita", G. Tabarroni, R. De Benedetti, G. Masini, Torino 1974 : [recenzja] Karol Górski R. De Benedetti (aut. dzieła rec.) G. Masini (aut. dzieła rec.) G. Tabarroni (aut. dzieła rec.) s. 137
"Strzelecki's Ascent of Mount Kościusko 1840", Hugh Powell G. Clews, Melbourne 1973 : [recenzja] Hugh Powell G. Clews (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Poznańskie wspominki z lat 1918-1939", pod red. Tadeusza Kraszewskiego, Tadeusza Świtały, Poznań 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Tadeusz Kraszewski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Świtała (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"Tidemills of Devon & Cornwall", Ealter Minchinton, John Perkins, 1971 : [recenzja] Henryk Jost Walter Minchinton (aut. dzieła rec.) John Perkins (aut. dzieła rec.) s. 138
J. S. Kubary w "Australian Dictionary of Biography" s. 139
Nowe czasopismo poświęcone metodologii nauk Małgorzata Terlecka s. 141
Działalność Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1974 Bohdan Jaczewski s. 143-145
Z prac Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1975 r. Bohdan Jaczewski s. 145-147
Pierwsze zebranie Komisji do Opracowania Historii Prasy Technicznej Komitetu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN Marian Belerski s. 147-149
Działalność Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1974 Agnieszka Dziurlikowska s. 149-152
Posiedzenie Pracowni Historii Organizacji Nauki Bohdan Jaczewski s. 152-153
Posiedzenia Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Jan Kozłowski Czesław Majorek s. 153-155
Posiedzenie Zespołu Historii Metodologii Maria Władyka s. 155-157
XVII Posiedzenie Zespołu Badań Nautologicznych s. 157-158
Tradycje i współczesność polsko-radzieckiej współpracy naukowej Jerzy Róziewicz s. 158-159
250 lat Akademii Nauk ZSRR - 250 lat współpracy naukowej Ryszard W. Wołoszyński s. 159-161
Dzieje nauk i ich współdziałania Leon Koj s. 161-162
Posiedzenia Konwersatorium Naukoznawczego PAN s. 162-167
Jan Jonston - w trzechsetną rocznicę śmierci (1603-1675) Helena Ostromęcka s. 167-169
Jubileusz profesor Izydory Dąmbskiej Maria Władyka s. 169-170
Historia botaniki na XII Międzynarodowym Kongresie Botanicznym Henryk Bukowiecki s. 170-172
130 lat drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej s. 170
30-lecie Uniwersytetu Wrocławskiego s. 170
Sympozjum historyczne geologów ZSRR i NRD Barbara Ceranowicz Zbigniew Wójcik s. 172-173
Historia przyrodoznawstwa i techniki w życiu naukowym Czechosłowacji Jan Janko s. 173-174