Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1999, Tom 44, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zygmunt Kolankowski (1913-1998) Ryszard W. Wołoszyński
Ostatni spór naukowy J. W. Goethego (1794-1832) : w 250. rocznicę poety-przyrodnika Andrzej Bednarczyk s. 7-42
Historycy nauki w tomach XXXVII i XXXVIII Polskiego Słownika Biograficznego Andrzej Śródka s. 43-52
Kształtowanie się definicji i zakresu badań archeologii w encyklopediach polskich Jolanta Wrońska-Kowalska s. 53-88
Technicy Lwowa i Krakowa wobec perspektywy odzyskania przez Polskę niepodległości Józef Piłatowicz s. 89-108
Fabryka w Miklaszewiczach Stafan Marian Rostworowski s. 109-116
Związki Bronisława Piłsudskigo z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu Antoni Kuczyński s. 117-128
Polskie wydanie filozoficznych pisma Alberta Einsteina Józef Turek s. 129-150
Na marginesie książki : "Problemy techniczne, ekologiczne i kulturowe dorzecza górnej Odry", pod red. Andrzeja T. Jankowskiego, Katowice 1995 Henryka Hołda-Róziewicz s. 151-164
Jerzy Kondracki (1908-1998) Zdzisław Mikulski s. 165-170
"Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej", Warszawa 1999 : [recenzja] Józef Piłatowicz s. 177-184
"Warszawskie środowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej", Jerzy Maternicki, Rzeszów 1999 : [recenzja] Jan Piskurewicz Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Deutsche Zoologische Gesellschaft, 1890-1990. Dokumentation und Geschichte", Armin Geus, Hans Querner, Stuttgart-New York 1990 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Armin Geus (aut. dzieła rec.) Hans Querner (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Seznam Biografii Československých Entomologů (entomologové neijíció)", Sv. 1-15, Zdeněk Koleška, Praha 1979-1998 : [recenzja] Cezary W. Domański Zdeněk Koleška (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej" 1996-1999 Józef Piłatowicz Zbigniew Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 195-204
"Polskie peregrynacja po dyplomy lekarskie (od Średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.)", Tadeusz Brzeziński, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 204
"Oświecenie", Marcin Cieński, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Marcin Cieński (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Prawda i piękno. Estetyka i motywacja w nauce", Subrahmanyan Chandrasekhar, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Subrahmanyan Chandrasekhar (aut. dzieła rec.) s. 205
"Witold Rudowski: Bibliografia 1945-1999", Halina Dusińska, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Halina Dusińska (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Listy wybrane", Karol Darwin, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Karol Darwin (aut. dzieła rec.) s. 206
"Szkice warmińskie", Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 207
"Technika", Bolesław Orłowski, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej", Jan Piskurewicz, Kraków 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Feliks Kucharzewski (1849-1935). Historyk techniki", Józef Piłatowicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795-1862", Joanna Schiller, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Joanna Schiller (aut. dzieła rec.) s. 209
"Grzegorz z Arezzo. Z dziejów średniowiecznych poglądów na wojnę domową", Michał Zgórzak, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Michał Zgórzak (aut. dzieła rec.) s. 209
Wystawa Technika w starodruku w Politechnice Lubelskiej (Lublin 10-14 V 1999 r.) Krystyna Schabowska s. 211-212
Sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk na temat tradycji polskiego przemysłu naftowego Zbigniew Przyrowski s. 212-214
Tradycje polskiego przemysłu naftowego Andrzej Sas-Jaworski s. 215-225
Polonia syberyjska. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Międzynarodowa konferencja naukowa, Tomsk 20-23 maja 1999 Antoni Kuczyński s. 225-230
Odsłonięcie obelisku i tablicy pamiątkowej ku czci Aleksandra Jabłonowskiego (Mariańskie Porzecze, 10 X 1999) Zdzisław Mikulski s. 231-232