Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1985, Tom 30, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pojmowaniu historii nauki : z prof. drem Bogdanem Suchodolskim Marek Arpad Kowalski s. 451-464
Skazani na naukę, technikę i ich historię : z prof. drem Eugeniuszem Olszewskim Adam Wojciechowski s. 465-476
Historia nauki i techniki bliżej społeczeństwa : z profesor Ireną Stasiewicz-Jasiukową Marek Arpad Kowalski s. 477-488
Autobiografia naukowa Wojciech Świętosławski s. 489-549
Od Wydawcy Janina Świętosłwska-Żółkiewska s. 551-554
Recepcja teorii względności w Polsce Bronisław Średniawa s. 555-584
Onufry Kopczyński, członek zwyczajny Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 585-608
Historyczne relikty w technice produkcji fajansu w Polsce Romualda Hankowska s. 609-642
Kształtowanie się naukowego programu pogranicznych parków narodowych w Karpatach Wanda Grębecka s. 643-670
O polskich badaniach geologicznych w Karpatach Słowackich w okresie międzywojennym Zbigniew Wójcik s. 671-686
Polsko-czeskie kontakty naukowe w Towarzystwie Przyjaciół Nauk (1800-1831) Irena Łossowska s. 687-714
Kontakty J. S. Bandtkiego z uczonymi czeskimi i słowackimi Ryszard Ergetowski Adam Skura s. 715-742
Współpraca naukowa polsko-czechosłowacka w aspekcie umów rządowych zawartych między Polską i Czechosłowacją w okresie międzywojennym Paweł Komorowski s. 743-752
Dwieście lat teorii Ziemi Jamesa Huttona Joanna Popiołek s. 753-760
25 lat radioastronomii w Toruniu Bernard Krygier s. 761-776
Nabytki Archiwum PAN w 1984 r. Stanisław Chankowski s. 777-786
Być człowiekiem nauki : o Kacobie Bronowskim (1908-1974) Janina Rosicka s. 787-794
"Vznik experimentální biologie v Čechách (1882-1918)", Jan Janko, Praha 1982 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Jan Janko (aut. dzieła rec.) s. 795-800
"Le developpement de l'astronomie en URSS 1917-1935", E. Nicolaidis, Paris 1984 : [recenzja] Przemysław Rybka E. Nicolaidis (aut. dzieła rec.) s. 800-802
"The Transforamtion of Higher Learning 1860-1930; Expansion, Diversification, Social Opening and Professionalization in England, Germany, Russia and the United States", pod red. K. H. Jarauscha, Stuttgart 1982 : [recenzja] Kalina Bartnicka K. H. Jarausch (aut. dzieła rec.) s. 802-808
"Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918)", Jerzy Róziewicz, Wrocław 1984 : [recenzja] Mieczysław Tanty Jerzy Róziewicz (aut. dzieła rec.) s. 808-810
"Polacy w Rosji 1801-1830", Ryszard W. Wołoszyński, Warszawa 1984 : [recenzja] Grzegorz Karczmarz Ryszard W. Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 810-812
"Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864)", H. Dylągowa, Lublin 1981 : [recenzja] Lesław Gruszczyński H. Dylągowa (aut. dzieła rec.) s. 812-815
"Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej", Edward Potkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Nawarecka s. 815-817
"Fort Grochowski", Edward Kajdański, Cieszyn 1982 : [recenzja] Tadeusz Słabczyński Edward Kajdański (aut. dzieła rec.) s. 817-820
"Witold Zglenicki - <<polski Nobel>> - 1850-1904", Andrzej Chodubski, Płock 1984 : [recenzja] Krzysztof Baranowski Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 821-822
"Die termedizinischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts", Bernd Wimmel, Armin Geus, Stuttgart 1981 : [recenzja] Joanna Jarzęcka Armin Geus (aut. dzieła rec.) Bernd Wimmel (aut. dzieła rec.) s. 822-824
Silniki naszych przodków w Muzeum Techniki w Warszawie Vaclav Michal s. 825-830
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Grzegorz Karczmarz Adam Matuszewski s. 830-834
[Artykuł p. Waleriana Piotrowskiego] Roman Duda s. 835