Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2007, Tom 52, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historiograficzne poglądy Witolda Rubczyńskiego Henryk Popowski s. 7-45
Les sentiments chez les préplatoniciens et les modernes - coïncidences ou influences? Robert Zaborowski s. 47-75
Wstęp do starożytnych teorii proporcji Zbigniew Król s. 77-96
Polska szkoła geologii Wojciech Salski s. 97-119
Poszukiwania grobu Kopernika : refleksje advocati diaboli Michał Kokowski s. 121-151
Herbolario volgare - między lekarską ambicją a zachwytem Joanna Pietrzak-Thébault s. 153-173
Racjonalna terapia według Hermanna Eberharda Richtera z połowy XIX wieku Bożena Urbanek s. 175-190
Zarys historii zielnika roślin naczyniowych Lubelszczyzny Zakładu Systematyki Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (LBL) w Lublinie (do 2003 r.) Piotr Köhler s. 191-216
"Wyraźnie zbliża się". Profesor Bogdan Suchodolski pod lupą SB (1947-1953) Jan Piskurewicz s. 217-224
Na marginesie książki: Lucio Russo: "Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna" Kraków 2005 Stefan Zamecki Lucio Russo (aut. dzieła rec.) s. 225-237
"Słownik biograficzny historii Polski", pod red. Janiny Chodery, Feliksa Kiryka, Wrocław [etc.] 2005 : [recenzja] Józef Piłatowicz Janina Chodera (aut. dzieła rec.) Feliks Kiryk (aut. dzieła rec.) s. 239-247
"Hymn and Epic. A Study of their Interplay in Homer and the Homeric hymns", Stephen Evans, Turku 2001 : [recenzja] Robert Zaborowski Stephen Evans (aut. dzieła rec.) s. 248-249
"Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 130 lat tradycji (1873-2003)", Piotr Köhler, Kraków 2006 : [recenzja] Ewelina Tylińska Piotr Köhler (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Vilniaus universiteto herbariuo senoji kolekcija", Jonė Rukšėnienė, Dalia Jonynaitė, Vilnius 2006 : [recenzja] Anna Trojanowska Dalia Jonynaitė (aut. dzieła rec.) Jonė Rukšėnienė (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodolskiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej", Andrzej Ciążela, Radom 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Ciążela (aut. dzieła rec.) s. 255
"Oficerowie Legionów Polskich 1914-1915. Słownik biograficzny", T. 1: "A-F"; T. 2: "G-K", Wiktor Krzysztof Cygan, Warszawa 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Wiktor Krzysztof Cygan (aut. dzieła rec.) s. 255-256
"Szpital Anny Marii w Łodzi. Zasługi dla pediatrii. Wydanie z okazji Stulecia Szpitala Anny Marii w Łodzi i Sześćdziesięciolecia Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Łódzkiego", Maria Gołębiowska, Łódź 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Maria Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 256-257
"European mathematics in the last centuries. Lectures presented at the Conference held at Będlewo, 23-30 April 2004", pod red. Witolda Więsława, Wrocław 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Witold Więsław (aut. dzieła rec.) s. 256
"Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862-1918", T. 1: "Rys historyczny"; T. 2: "Album Academicum Polonorum", Arkadiusz Janicki, Gdańsk 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Arkadiusz Janicki (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-1948. Informator", Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański, Poznań 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Urszula Paszkiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Szymański (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Administrowanie w lotnictwie polskim 1926-1939 mieniem państwowym w warunkach postępu technicznego", Edward Malak, Toruń 2005 : [recenzja] Adam Matuszewski Edward Malak (aut. dzieła rec.) s. 258
"Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864-1914", Wojciech Jaworski, Sosnowiec 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Wojciech Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939", Józef Wołczański, Kraków 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 259
"Złota Księga Nauki Polskiej 2006. Naukowcy Zjednoczonej Europy", Gliwice 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 260
"Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa-Katowice 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 260
Cztery lata seminarium "Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki" Rafał T. Prinke s. 261-274
2nd International Conference of the European Society for the History of Science - "The Global and Local: The History of Science and the Central Integration of Europe" Michał Kokowski s. 274
Sprawozdanie z uroczystości nadania Stacji Naukowej PAN w Rzymie imienia Józefa Feliksa Michałowskiego Jan Piskurewicz s. 275-278
Przekazanie popiersia Marii Skłodowskiej-Curie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 278-284