Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1983, Tom 28, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narodziny gramatyki : o kontekstach powstawania i warsztacie dzieła Onufrego Kopczyńskiego Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 269-296
Przegląd problematyki drugiej księgi Optyki Witelona Andrzej Bielski Roman Dygdała Witold Wróblewski s. 297-308
Śląska kartografia górnicza XVI do końca XVIII wieku Piotr Greiner s. 309-328
Fryderyk Münter, duński podróżnik, wolnomularz i działacz Oświecenia : szkic z dziejów komunikacji społecznej Jerzy Wojtowicz s. 329-344
Początki budowy Kanału Augustowskiego : próba nowego ujęcia Wojciech Batura s. 345-370
O naukowych kontaktach warszawskich instytucji popierających rozwój nauki na przełomie XIX i XX wieku Jan Piskurewicz s. 371-386
Czas przełomu : fragment biografii Wojciecha Świętosławskiego, Kijów (1907-1908) Janina Świętosłwska-Żółkiewska s. 387-404
O historii odkrycia złóż siarki rodzimej w Polsce (1952-1982) Stanisław Pawłowski s. 405-424
Historia badań szczątków kostnych Jana z Czarnolasu Kochanowskiego Tadeusz Dzierżykray-Rogalski s. 425-436
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 437-442
Nad książką Jerzego Szackiego, Jerzy. Historia myśli socjologicznej. Warszawa 1981 Henryka Hołda-Róziewicz Jerzy Szacki s. 443-454
Jerzy Bukowski (1902-1982) Eugeniusz Olszewski Bogdan Suchodolski s. 455-458
O Stanisławie Szpilczyńskim (1910-1980) Helena Ostromęcka s. 459-466
Stefan Zwoliński (1900-1982) Henryk Jost s. 467-468
"Problems of Teaching the History of Science. Studies of Czechoslovak and Polish Historians of Science for the 16th International Congress of the History of Science", Luboš Nový, Prague 1981 : [recenzja] Henryk Hollender Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 469-472
"Naukowiedenije i Wostok", Jewgienij Borisowicz Raszkowskij, Moskwa 1980 : [recenzja] Krzysztof Migoń Jewgienij Borisowicz Raszkowskij (aut. dzieła rec.) s. 472-478
"The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution", Carolyn Merchant, San Francisco 1980 : [recenzja] Henryk Hollender Carolyn Merchant (aut. dzieła rec.) s. 478-484
"Correspondance du P. Marin Mersenne religieux minime", Paul Tannery, Paris 1980 : [recenzja] Karolina Targosz Paul Tannery (aut. dzieła rec.) s. 484-488
"Polska Stancja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978", Danuta Rederowa, Bohdan Jaczewski, Waldemar Rolbiecki, Wrocław 1982 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Bohdan Jaczewski (aut. dzieła rec.) Danuta Rederowa (aut. dzieła rec.) Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 488-490
"Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa z XVI-XIX wieku", Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Tomczak s. 491-493
"Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918", Julian Dybiec, Wrocław 1981 : [recenzja] Alina Dzięcioł Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 493-496
"Myśl oświecenia w Toruniu", Stanisław Salmonowicz, Toruń 1982 : [recenzja] Jerzy Wojtowicz Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 496-497
"Stanisław Staszic (1755-1826)", Witold Molik, Poznań 1980 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 497-498
"Fabryka tektury w Dołach Biskupich, dawniej << Witulin >>. Pomnik kultury materialnej", Jan Leszek Adamczyk, Kielce 1982 : [recenzja] Henryk Jost Jan Leszek Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 498
"Zakład w Maleńcu", Tadeusz Borsa, Kielce 1981 : [recenzja] Tadeusz Borsa (aut. dzieła rec.) s. 499
30-lecie wrocławskiej placówki Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN Ryszard Ergetowski s. 501-504
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Adam Matuszewski Anna Nawarecka s. 504-507
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Elżbieta Sztraj s. 507-509
Sesja jubileuszowa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki o Ziemi Zbigniew J. Wójcik s. 509-512
Sesja 200 lat polskiej geologii Zbigniew J. Wójcik s. 512-514
Sesja naukowa poświęcona dwusetnej rocznicy powołania Komisji Kruszcowej Andrzej Rembalski s. 514-516
Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim Andrzej Rembalski s. 517
Polskie Towarzystwo Historii Techniki Jerzy Jasiuk s. 518