Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2001, Tom 46, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Corpus Hermeticum" w historii Roman Bugaj s. 7-36
Platońska kosmologia, astronomia i matematyka w nauce grackiej Zenon Eugeniusz Roskal s. 37-60
Fizyka pod wpływem Komisji Edukacji Narodowej na dawnym Uniwersytecie Wileńskim Lasa Kivilšenè Libertas Klimka s. 61-76
Historia Zielnika Instytutu Botaniki UJ Piotr Köhler s. 77-104
Techniki europejskiego pasamonictwa odzieżowego od średniowiecza do końca XVIII wieku Irena Turnau s. 105-122
Mało znana korespondencja Jana Heweliusza z Samuelem Hartlibem z lat 1647-1652 Adam Matuszewski s. 123-132
Filozofia fizyki teoretycznej Einsteina i Diraca Andrzej Staruszkiewicz s. 133-144
"Révolution Scientifique et Libertinage", Alain Mothu, Brepols 2000 : [recenzja] Robert Zaborowski Alain Mothu (aut. dzieła rec.) s. 145-151
"Królestwo Słowian. Historiografia renesansu i baroku w krajach słowiańskich", Giowanna Brogi Bercoff, Izabelin 1998 : [recenzja] Antoni Krawczyk Giowanna Brogi Bercoff (aut. dzieła rec.) s. 152-161
"Mit Wort und Tat. Deutsch-polnischen Kultur- und Wissenschaftsdialog seit dem 18. Jahrhundert; Veröffentlichung zum 225. Jahrestag der Societas Jablonoviana 1774-1999", Dietrich Scholze, Ewa Tomicka-Krumrey, Leipzig 2001 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Dietrich Scholze (aut. dzieła rec.) Ewa Tomicka-Krumrey (aut. dzieła rec.) s. 161-166
"Kornel Gibinski lekarz, uczony, humanista", pod red. Teresy Białek, Ewy Pawłowskiej, Katowice 2000 : [recenzja] Teresa Ostrowska Teresa Białek (aut. dzieła rec.) Ewa Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego", pod red. Antoniego Kuczyńskiego, Wrocław 1998 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 169-178
Lwowskie Santo Campo Andrzej Sas-Jaworski Lidia Smyczyńska (aut. dzieła rec.) s. 179-185
Sesja jubileuszowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z okazji 200-lecia powstania Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa, Pałac Staszica, 29 listopada 2000 r.) Zdzisław Mikulski s. 187-188
Szkolnictwo i oświata polska na zachodzie w czasie II wojny światowej Andrzej Sas-Jaworski s. 188-204
12. Sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (11-13 czerwca 2001 r.) Andrzej Sas-Jaworski s. 204-216
Spotkanie upamiętniające przekazanie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dokumentów dotyczących mordu na profesorach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Alicja Kulecka s. 217-219
Jubileusz 90-lecia urodzin profesora Józefa Hurwica w Polskim Towarzystwie Chemicznym i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 219-221
Uroczystości jubileuszowe prof. Jóżefa Hurwica zorganizowane przez KHNiT PAN Witold Sygocki s. 221-222
Sesja birkenmajerowska Michał Kokowski s. 222-223