Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 120
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1965, Tom 10, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Galileusz - mistrz techniki Vasco Ronchi s. 259-275
Galileusz i metoda nauk ścisłych Armin Teske s. 277-284
Z Padwy do Florencji i Rzymu. Zamiary Galileusza i droga do procesu Armin Teske s. 285-293
Grocjusz, uczeń Galileusza Waldemar Voisé s. 295-299
W setną rocznicę wydania pierwszego polskiego podręcznika odlewnictwa Jerzy Piaskowski s. 301-311
Z dziejów Międzynarodowej Organizacji Historyków Nauki Wanda Osińska s. 313-323
Włoskie imprezy Roku Galileusza. Refleksje obserwatora Waldemar Voisé s. 325-331
400-lecie śmierci Andrzeja Wesaliusza Ksawery Rowiński s. 333-341
Witold Wierzbicki 1890-1965 Eugeniusz Olszewski s. 343-344
Henryk Buzun 1900-1964 Eugeniusz Olszewski s. 345-346
Erneste Wickersheimer 1880-1965 s. 347
Dyskusja nad koncepcją starożytnego żelaza świętokrzyskiego : w odpowiedzi drowi R. Pleinerowi Jerzy Piaskowski s. 349-358
Galileusz w świetle dawnej optyki : wyniki badań Vasca Ronchiego Armin Teske s. 359-362
"Galilej", B. G. Kuzniecow, Moskwa 1964 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki B. G. Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 362
Galileańskie i inne studia Marii Luizy Bonelli Eugeniusz Rybka Maria Luisa Bonelli (aut. dzieła rec.) s. 363
"Oczerki istorii wiażuszczych wieszczestw ot driewniejszych wriemion do sieriediny XIX w.", I. L. Znaczko-Jaworskij, Moskwa-Leningrad 1963 : [recenzja] Hanna Jędrzejewska Igor Znaczko-Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 364-369
"Istorija ballistiki (do sieriediny XIX w.)", A. P. Mandryka, Moskwa-Leningrad 1964 : [recenzja] Zbigniew Pączkowski A. P. Mandryka (aut. dzieła rec.) s. 369-374
"Pomorski zbornik. Povodom 20-godišnjice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije, 1942-1962", Grga Novak, Vjekoslav Maštrović, Zagreb 1962 : [recenzja] Zygmunt Brocki Vjekoslav Maštrović (aut. dzieła rec.) Grga Novak (aut. dzieła rec.) s. 374-377
"Tysiąc lat polskiej myśli matematycznej", Jadwiga Dianni, Adam Wachułka, Warszawa 1963 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki Jadwiga Dianni (aut. dzieła rec.) Adam Wachułka (aut. dzieła rec.) s. 377-381
"Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV i XV wieku", Andrzej Wyrobisz, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Barbara Winter Andrzej Wyrobisz (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Metalurgia miedzi, ołowiu i srebra w Europie środkowej od XV do końca XVIII w.", Tadeusz Dziekoński, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Tadeusz Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Les ingénieurs de la Renaissance", Bertrand Gille, Paris 1964 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Bertrand Gille (aut. dzieła rec.) s. 385-387
"Der Basler Buchdruck und Britannien. Die Reception britischen Gedankenguts in den Basler Pressen von den Anfängen bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts", Manfred Edwin Welti, Basel 1964 : [recenzja] Anna Czekajewska Manfred Edwin Welti (aut. dzieła rec.) s. 387-390
"Kepler", Max Caspar, New York 1962 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Max Caspar (aut. dzieła rec.) s. 390-391
W sprawie terminologii chemicznej polskiego przekładu "Wielkiej sztuki artylerii" Kazimierza Siemienowicza Ignacy Zenon Siemion Kazimierz Siemienowicz (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Inwentarz akt Senatu i władz nadrzędnych oraz wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1796-1849", Anna Żeleńska-Chełkowska, Kraków 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Anna Żeleńska-Chełkowska (aut. dzieła rec.) s. 394-401
"Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego, 1775-1918", Marian Henryk Serejski, Warszawa 1963 : [recenzja] Wacław Olszewicz Marian Henryk Serejski (aut. dzieła rec.) s. 401-403
"Z dziejów polonistyki warszawskiej", Warszawa 1964 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 403-407
"Moje podróże (Pamiętniki wygnańca", T. 1-3, Ignacy Domeyko, Wrocław [etc.] 1962-1963 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz Ignacy Domeyko (aut. dzieła rec.) s. 407-411
"Narodziny kolei", Wacław Sterner, Warszawa 1964 : [recenzja] Janusz Jankowski Wacław Sterner (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Polskie osiągnięcia techniczne z dziedziny utrwalania i odtwarzania dźwięku do roku 1939", Roman Wajdowicz, Wrocław [etc.] 1962; "Julian Ochorowicz jako prekursor telewizji i wynalazca w dziedzinie telefonii", Roman Wajdowicz, Wrocław [etc.] 1964 : [recenzja] Władysław Jewsiewicki Roman Wajdowicz (aut. dzieła rec.) s. 412-417
"Księga SIMP - Pół wieku działalności mechaników polskich w przemyśle. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich", po red. W. Kawęckiego, Warszawa 1963 : [recenzja] Mieczysław Marczewski W. Kawęcki (aut. dzieła rec.) s. 417-422
"Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 1811-2148", Zbigniew Jabłoński, Alojzy Preissner, Wrocław 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Zbigniew Jaboński (aut. dzieła rec.) Alojzy Preissner (aut. dzieła rec.) s. 422-423
"Istorija jestiestwoznanija: Litieratura, opublikowannaja w SSSR (1951-1956)", L. W. Kaminier, O. W. Krasnouchowa, L. J. Pawłowa, P. W. Pilszczikowa, A. T. Grigorian, D. D. Iwanow, Moskwa 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki A. T. Grigorian (aut. dzieła rec.) D. D. Iwanow (aut. dzieła rec.) L. W. Kaminier (aut. dzieła rec.) O. W. Krasnouchowa (aut. dzieła rec.) L. J. Pawłowa (aut. dzieła rec.) P. W. Pilszczikowa (aut. dzieła rec.) s. 423-426
"Istorija tiechniki. Bibliograficzeskij ukazatiel. 1957-1959", pod red. S. W. Szuchardina, Moskwa 1964 : [recenzja] Zygmunt Brocki S. W. Szuchardin (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Dictionnaire de la marine", Étienne Taillemite, Paris 1962 : [recenzja] Zygmunt Brocki Étienne Taillemite (aut. dzieła rec.) s. 427-429
"Zdobnictwo okrętowe. Szkice", Zofia Drapella, Gdynia 1963 : [recenzja] Zofia Drapella (aut. dzieła rec.) s. 429
"Królewski okręt Wasa", Maria Radecka, Gdynia 1965 : [recenzja] Maria Radecka (aut. dzieła rec.) s. 430-431
"Ribarstvo šibenskog područja", Šime Županović, Zagreb 1963 : [recenzja] Šime Županović (aut. dzieła rec.) s. 430
"Sail through the Centuries", Gordon Macfie, Sam Svensson, London 1963 : [recenzja] Gordon Macfie (aut. dzieła rec.) s. 430
"Gdański przemysł okrętowy od XVII do początku XIX wieku", Zbigniew Binerowski, Gdańsk 1963 : [recenzja] Zbigniew Binerowski (aut. dzieła rec.) s. 430
"Submarines, Submariners, Submarining. A Checklist of Submarine Books in the English Language, Principally of the Twentieth Century, Arranged by Author, Title and Subject", Frank J. Anderson, Hamden 1963 : [recenzja] Frank J. Anderson (aut. dzieła rec.) s. 431
"Navigating Instruments. The Peabody Museum Collection of Navigating Instruments with Notes on Their Makers", M. V. Brewington, Salem 1963 : [recenzja] M. V. Brewington (aut. dzieła rec.) s. 431
"British Passenger Liners of the Five Oceans. A Record of Liner and Liners since 1840", C. R. Vernon Gibbs, 1963 : [recenzja] C. R. Vernon Gibbs (aut. dzieła rec.) s. 431
"Przyczynki do historii medycyny i farmacji na Zachodnich Ziemiach Polski", Bydgoszcz 1964 : [recenzja] s. 432
"100 Jahre Schiffahrt, Schiffbau, Häfen", Hamburg 1964 : [recenzja] s. 432
"Le Dossier Afrique Verviers", Bruxelles 1962 : [recenzja] s. 433
"Stocznia Gdańska w dwudziestoleciu 1945-1965", Przemysław Smolarek, Gdańsk 1965 : [recenzja] Przemysław Smolarek (aut. dzieła rec.) s. 433
"L'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique. Rapport de la Conférence sur l'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique, Tananarive, 3-12 Semptembre 1962", 1963 : [recenzja] s. 433-434
"Sinonimy w russkom jazykie", M. F. Palewskaja, Moskwa 1964 : [recenzja] M. F. Palewskaja (aut. dzieła rec.) s. 434
"Słowniki, ich rodzaje i użyteczność", Stanisław Urbańczyk, Wrocław [etc.] 1964 : [recenzja] Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 434
Pierwszy zeszyt "Zagadnień Naukoznawstwa" Kazimierz Leski s. 435-436
Kto czyta "Naukę Polską"? s. 436
Z historii uniwersytetów s. 436-437
Edycje korespondencji uczonych polskich s. 437-438
Publiczne biblioteki naukowe w Polsce s. 437
List Arystotelesa do Aleksandra s. 438
Morskie zainteresowania A. A. Kryńskiego s. 438
Filozofia praktyczna w renesansowym Gdańsku s. 438-439
Kartka z życiorysu Kołłątaja s. 439
Periodyzacja historii farmacji s. 439-440
O życiu i dziełach przyrodników polskich s. 440-441
Pamięci Józefa Wąsowicza s. 441
Wspomnienia o prof. Karolu Bohdanowiczu s. 441-442
O mapie izoterm R. Wiszniewskiego z 1853 r. Zygmunt Brocki s. 441
Historia techniki w "Zeszytach Problemowych Przeglądu Technicznego" s. 442-443
Sylwetki bliskie z nauki, techniki i przemysłu s. 443
O ochronę zabytków techniki s. 443-444
Najnowsza historia polskiej techniki i nauk technicznych s. 444-446
20 i 2000 lat hutnictwa na ziemiach polskich s. 447
Z dziejów polskiego piśmiennictwa odlewniczego s. 447
Notatki o historii techniki w "Mechaniku" s. 447-448
Jakiego papieru używano do druków warszawskich w XVII w. s. 448
Zapomniany wynalazek z dziedziny drukarstwa s. 448
Żydowskie kursy rybackie w Gdyni w latach 1936-1939 s. 449
Z historii papierni pomorskich s. 449
Dyskusja o Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich s. 449-450
Jeszcze raz o ruchu okrętowym w Gdańsku w 1688 r. s. 449
10-lecie "Archiwum Hydrotechniki" Zygmunt Brocki s. 449
Stulecie metalografii s. 450-451
Przegląd historyczny leksykografii słowiańskiej s. 450
Definicje nazw rodzajów okrętów w kwartalniku "Triton" s. 451
W czasopismach zagranicznych o historii techniki morskiej s. 452
Kanadyjskie sanie z XIX w. s. 452
"Organon" samodzielnym rocznikiem. s. 453-454
XI Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. s. 453
Z obchodów Roku Galileusza w Polsce Jerzy Dobrzycki s. 454-455
Krakowskie posiedzenie naukowe Działu Historii Nauk Społecznych i Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Janusz Skarbek s. 455-456
Posiedzenie Działu Historii Nauk Biologicznych, Medycznych i Rolniczych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Brzozowski s. 456-458
Konferencja Zespołu Historii Polskiej Techniki Naftowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Irena Rybicka s. 459-461
Posiedzenie Zespołu Historii Botaniki Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Barbara Kuźnicka s. 459
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Irena Rybicka s. 461-466
Badania archiwalne Zespołu Historii Górnictwa i Hutnictwa Tatrzańskiego Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stefan Zwoliński s. 466-468
Konwersatorium Naukoznawcze PAN Zdzisław Kowalewski s. 468-469
Habilitacja dra Aleksandra Gelli. s. 468
Sympozjum na temat zespołów badawczych Eugeniusz Olszewski s. 469-470
Konferencja na temat zabytków i tradycji techniki polskiej Jerzy Jasiuk s. 470-472
Konferencja naukowa poświęcona fortyfikacji nowożytnej w Polsce Tadeusz Nowak s. 472-474
Konferencja w Rogowie o problematyce dziejów gospodarstwa wiejskiego Stanisław Brzozowski s. 475-477
Habilitacja z zakresu historii techniki s. 477-478
Przewód doktorski z zakresu historii geodezji i kartografii Tadeusz Kalisz s. 478-479
Sesja naukowa "Województwo Gdańskie w XX-leciu Polski Ludowej" s. 479-480
Analiza map morskich F. Getkanta z XVII w. Zygmunt Brocki s. 480-481
40-lecie Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku Zygmunt Brocki s. 480
Z dziejów Triery Zygmunt Brocki s. 481
Modele dawnych okrętów na pocztówkach Zygmunt Brocki s. 482
Wizyta w Polsce duńskiego badacza szkutnictwa Zygmunt Brocki s. 482-483
Stulecie Mostu Kierbedzia Bolesław Orłowski s. 483
Posiedzenie naukowe poświęcone pamięci Zbigniewa Sujkowskiego Zbigniew Wójcik s. 483-484
Statut Sekcji Historii Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki. s. 484-488
Czechosłowacko-polskie spotkanie naukowe Barbara Olszewska s. 489-490
Nowe władze Radzieckiego Zjednoczenia Historyków Przyrodoznawstwa i Techniki s. 489
Sympozjum historii astronomii w Hamburgu Jerzy Dobrzycki s. 490-491
Historia nauki w Indii s. 492
Dzień Galileański w Paryżu. s. 492
Towarzystwo Historii Nauki w NRF s. 492
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1964 Zofia Skubała-Tokarska s. 493-495
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1964. s. 495-501
[W ostatnim numerze] Joanna Jarzęcka s. 502
[Do zamieszczonego w nrze 1-2/1965] Radomir Pleiner s. 502