Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 88
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1968, Tom 13, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kręgu krakowskiej Almae Matris. Szwajcarzy i Węgrzy w promieniach Uniwersytetu Krakowskiego Henryk Barycz s. 253-273
O nieprzemijającej wartości niektórych medycznych wypowiedzi Michaela de Montaigne Romuald Wiesław Gutt s. 275-302
Podstawowe problemy lamarckizmu Leon Szyfman s. 303-327
Józef Kowalewski na Syberii Nadieżda Osipowna Szarakszynowa s. 329-347
Stanisław Szczepanowski-ekspert rozwoju gospodarczego Tadeusz Kowalik s. 349-367
Władysław Biegański jako prekursor "medycyny społecznej" Mieczysław Stański s. 369-378
Psychoanalityczna interpretacja nauki i rozwoju. Poglądy E. Huttena Roman Schulz s. 379-396
Plan Powszechnej Historii Astronomii Eugeniusz Rybka s. 397-414
U źródeł koncepcji kolejowej linii średnicowej w Warszawie Mieczysław Krajewski s. 415-431
"Nauka o naukie. Wwiedienije w obszczeje naukoznanije", G. M. Dobrow, Kijew 1966 : [recenzja] Daniel Poliński G. M. Dobrow (aut. dzieła rec.) s. 433-438
"Der Mond. Kulturgeschichte und Astronomie des Erdtrabanten", Adalbert Güttler, Winfried Petri, Heidelberg 1963 : [recenzja] Joanna Jarzęcka Adalbert Güttler (aut. dzieła rec.) Winfried Petri (aut. dzieła rec.) s. 438-439
"Historia chirurgii w Polsce. Cz. 1. Chirurgia okresu cechowego", Stanisław Sokół, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Bronisław Seyda Stanisław Sokół (aut. dzieła rec.) s. 439-442
"Latarnie morskie polskiego wybrzeża", Marian Czerner, Poznań-Słupsk 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Marian Czerner (aut. dzieła rec.) s. 442-445
"Istorija russkoj etnografii. Dooktiabrskij pieriod", Siergiej Aleksandrowicz Tokariew, Moskwa 1966 : [recenzja] Henryka Róziewicz Jerzy Róziewicz Siergiej Aleksandrowicz Tokariew (aut. dzieła rec.) s. 445-448
"Von Boerhaave bis Berger. Die Entwicklung der kontinentalen Physiologie im 18. und 19. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung der Neurophysiologie", Stuttgart 1964 : [recenzja] Andrzej Laszczka s. 449-451
"K počátkům věděcké dráhy J. E. Purkyně", Vladislav Kruta, Brno 1964 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Vladislav Kruta (aut. dzieła rec.) s. 451-452
"Wiek archeologii. Problemy archeologii dziewiętnastowiecznej", Andrzej Abramowicz, Warszawa 1967 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Andrzej Abramowicz (aut. dzieła rec.) s. 452-456
"Niels Bohr - his Life and Work as Seen by his Friends and Colleagues", Amsterdam 1967 : [recenzja] Stanisław Szpikowski s. 456-459
"Marksizm a fenomen Teilharda", Tadeusz Płużański, Warszawa 1967 : [recenzja] Józef Bańka Tadeusz Płużański (aut. dzieła rec.) s. 459-465
"Studia językoznawcze poświęcone profesorowi doktorowi Stanisławowi Rospondowi", Wrocław 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 466
"Problemy budownictwa okrętowego. Zbiór prac poświęconych 80-leciu urodzin prof. dra Aleksandra Rylkego", Gdańsk 1967; "W służbie okrętu", Aleksander Rylke, Gdynia 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Aleksander Rylke (aut. dzieła rec.) s. 467-470
"Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 2149-2298", Zbigniew Jabłoński, Alojzy Preisner, Bogumiła Schnaydrowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) Alojzy Preisner (aut. dzieła rec.) Bogumiła Schnaydrowa (aut. dzieła rec.) s. 470-474
"Nowaja sowietskaja litieratura o naukie i nauczno-issliedowatielskoj rabotie w SSSR. Bibliograficzeskij biulletin", Moskwa 1947-1967; "Nowaja litieratura o naukie i nauczno-issliedowatielskoj rabotie za rubieżom. Bibliograficzeskij biulletin", Moskwa 1947-1967 : [recenzja] Aldona Gawecka s. 474-475
"The Scientific Renaissance, 1450-1630", Marie Boas, London 1962 : [recenzja] s. 476-477
"Uczenije o czislie na sriedniewiekowom bliżniem i sriedniem wostokie", G. P. Matwijewskaja, Taszkient 1967 : [recenzja] G. P. Matwijewskaja (aut. dzieła rec.) s. 476
"The Emergence of Liberal Humanism", H. Willson Coates, V. Hayden White, New York 1966 : [recenzja]. H. Wilson Coates (aut. dzieła rec.) V. Hayden White (aut. dzieła rec.) s. 477
"Poligloci i hieroglify", Witold Paweł Cienkowski, Warszawa 1967 : [recenzja] s. 477-478
"Schiller - Sein Leben und die Medizin im 18. Jahrhundert", Wilhelm Theopold, Stuttgart 1964 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Wilhelm Theopold (aut. dzieła rec.) s. 478
"Die Vorgeschichte der Berufung von Edmund Lesse an die Charité", M. Stürzbecher, G. Wagner, Kiel 1962 : [recenzja] M. Stürzbecher (aut. dzieła rec.) G. Wagner (aut. dzieła rec.) s. 478-479
"Elektrifikacija SSSR 1917-1967", Moskwa 1967 : [recenzja] s. 479
Nowe zeszyty "Studiów i Materiałów z Dziejów Nauki Polskiej". s. 479-480
Wielcy Toruńczycy w Krakowie Zygmunt Brocki s. 480
Tajne studia medyczne podczas II wojny Zygmunt Brocki s. 480
Życiorysy uczonych w "Chemiku" s. 481
XXV lat Morskiej Uczelni Zygmunt Brocki s. 481
Wspomnienia o Marii Skłodowskiej-Curie Henryka Hołda-Róziewicz s. 481-482
Z tradycji statystyki polskiej Zygmunt Brocki s. 481
Oceanografia - nauka młoda Zygmunt Brocki s. 482-483
Czy Kopernik był w Kwidzynie? Zygmunt Brocki s. 482
Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu Teresa Ostrowska s. 483
50 lat techniki radzieckiej s. 483-484
Historia techniki w "Bibliografii Zawartości Czasopism" Zygmunt Brocki s. 484
Śląskie hutnictwo cynku w XIX wieku s. 485-486
Rocznik "Ziemia" o zabytkach techniki Zygmunt Brocki s. 485
Życie i działalność Stanisława Szczepanowskiego s. 485
Opiekun zabytków hutniczych Starachowic s. 486
Historia fabryki o nietypowej produkcji s. 486
Tysiąclecie polskiego szklarstwa s. 486-487
Historia kserografu Zygmunt Brocki s. 487
Wspomnienia o budowniczym kanału sueskiego s. 487-488
Angielscy fachowcy w polskim przemyśle papierniczym s. 487
W sprawie kadr okrętowców w Polsce międzywojennej Zygmunt Brocki s. 488-489
Konserwacja kadłuba okrętu "Vasa" będzie ukończona w 1971 r. Zygmunt Brocki s. 489
Polskie kontakty i mazowieckie pochodzenie Konstantego Ciołkowskiego Eugeniusz Olszewski s. 490-491
O większe zainteresowanie metodologią i historią nauki Janusz Thor s. 491-493
W 20-lecie śmierci Maxa Plancka Joanna Jarzęcka s. 493
Historia nauki w czasopiśmie "Centaurus" Zofia Sidorowicz s. 494-495
"Museoscienza" R. 5-7 (lata 1965-1967) Zofia Sidorowicz s. 494
"Scientiarum Historia" : drugie półrocze 1966 Zofia Sidorowicz s. 496
"Physis" : drugie półrocze 1966 Zofia Sidorowicz s. 497-499
Uchwała Frontu Jedności Narodu w sprawie obchodów kopernikowskich. s. 501-502
Spotkanie z radzieckimi historykami nauki i techniki s. 502
Pobyt w Polsce prof. R. Hooykaasa Stanisław Brzozowski Karolina Targosz s. 502-504
Referat prof. Kuzniecowa o związkach fizyki i gospodarki Eugeniusz Olszewski s. 504-505
Zespół Historii Semiotyki Jan Sulowski s. 505-506
Posiedzenie naukowe Zespołów: Historii Metodologii i Odrodzenia Karolina Targosz s. 506-507
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Polskiej XIX wieku s. 507
Habilitacja z zakresu historii nauk technicznych s. 508
Polsko-radzieckie Sympozjum Naukoznawcze w Katowicach Eugeniusz Olszewski s. 508-509
Mianowania członków Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. s. 508
"100 lat Kapitału K. Marksa": sesja naukowa Uniwersytetu Łódzkiego Daniel Poliński s. 509-510
Konferencja na temat roli dokumentacji inwestycyjnej w gospodarce narodowej i badaniach naukowych s. 510-511
Historia techniki na I Międzynarodowym Sympozjum Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej w Warszawie s. 511-512
Jubileusz Fabryki Białogońskiej Jerzy Jasiuk s. 512-514
Wystawa poświęcona tradycjom techniki polskiej s. 514-515
Wystawa Polska książka morska 1512-1967 Zygmunt Brocki s. 515-516
Program XII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki s. 516-517
Uczeni radzieccy w Plebiscycie Archimedesa s. 516
Sympozjum na temat przekształcania się nauki w bezpośrednią siłę wytwórczą Nina Stoskowa s. 517-519
Prof. Bolesław Olszewicz członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Nauki s. 517
Praskie sympozjum Rewolucja naukowa XVII wieku i nauki matematyczno-fizyczne Jerzy Dobrzycki s. 520-521
Międzynarodowe Kolokwium Komeniologiczne w Przerowie Waldemar Voisé s. 521-522
Metalurgia żelaza ludności kultury łużyckiej na Międzynarodowej Konferencji Archeologicznej w Dreźnie s. 522-523
Dzieje fantazji naukowej. s. 523
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1967 Zofia Skubała-Tokarska s. 525-526
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1967. s. 526-533
[W zeszycie 13] Zygmunt Kolankowski s. 535-536
[W nrze 3/1967] Jakub Momszowicz s. 535