Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1961, Tom 6, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Franciszek Bacon - włodarz nauki Tadeusz Kotarbiński s. 199-206
Znaczenie Bacona w dziejach nauki o człowieku Bohdan Suchodolski s. 207-224
Astronomiczna geneza aparatu projekcyjnego Tadeusz Przypkowski s. 225-255
Definicje w historycznym rozwoju myśli ekonomicznej Jerzy Chodorowski s. 256-287
Udział Polaków w budowie kolei żelaznych południowego Uralu i kolei Zachodnio-syberyjskiej Aleksander Kozyrew s. 288-301
Niektóre dane archiwalne do rozwoju papiernictwa w Królestwie Kongresowym w latach dwudziestych XIX w. Tadeusz Nowacki s. 302-307
"Frontiers in Science", Edward Hutchings Jr., California 1960 : [recenzja] Aleksander Gella Edward Hutchings Jr. (aut. dzieła rec.) s. 308-309
"Les savants polonais et leur conitrbution à la science mondiale", Marian Dobrowolski, Varsovie 1960 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Marian Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Maszyna i człowiek. Problem człowieka w cywilizacji maszynowej", Georges Friedmann, Warszawa 1960 : [recenzja] Maria Burdowicz-Nowacka Georges Friedmann (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Mikrofilm nowa postać książki. Książka o książce", Andrzej Wyczański, Wrocław 1960 : [recenzja] Maria Burdowicz-Nowacka Andrzej Wyczański (aut. dzieła rec.) s. 313-314
"Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich", Adam Bochnak, Julian Pagaczewski, Kraków 1959 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz Adam Bochnak (aut. dzieła rec.) Julian Pagaczewski (aut. dzieła rec.) s. 315-317
Jubileuszowe publikacje Uniwersytetu Bazylejskiego z zakresu historii nauki Waldemar Voisé s. 317-318
"Oczerki iz istorii ruskich geograficzeskich isledowanii w 1725-1765 gg.", W. I. Grekow, Moskwa 1960 : [recenzja] Józef Babicz W. I. Grekow (aut. dzieła rec.) s. 318-319
"Gieołogija w Rossii pierwoj połowiny 19 wieka", czast I, W. W. Tichomirow, Moskwa 1960 : [recenzja] Stanisław Czarniecki W. W. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 319-323
"Paweł Edmund Strzelecki", Wacław Słabczyński, Warszawa 1957; "Nowa Południowa Walia", Paweł Edmund Strzelecki, Warszawa 1958; "Pisma wybrane", Paweł Edmund Strzelecki, Warszawa 1960 : [recenzja] Józef Babicz Paweł Edmund Strzelecki (aut. dzieła rec.) Wacław Słabczyński (aut. dzieła rec.) s. 324-325
"Oczerki istorii radiotechniki", Moskwa 1960 : [recenzja] Stanisław Furman s. 325-326
"Dzieje piśmiennictwa leśnego w Polsce do roku 1939", Antoni Żabko-Potopowicz, [w:] "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej", seria B: "Historia nauk biologicznych i medycznych", zeszyt 3, Warszawa 1960 : [recenzja] Zdzisław Kosiek Antoni Żabko-Potopowicz (aut. dzieła rec.) s. 326-328
"Włodzimierz Adolf Wolniewicz, pionier postępu rolniczego w Wielkim Księstwie Poznańskim", Apolonia Głowacka, "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej", seria B: "Historia nauk biologicznych i medycznych", zeszyt 3, Warszawa 1960 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Apolonia Głowacka (aut. dzieła rec.) s. 328-329
"Kalendarz << Młodego Technika >>", Warszawa 1961 : [recenzja] Bolesław Orłowski s. 329-330
"A Short History of Techology from the Earliest Times to A.D. 1900", T. K. Derry, Trevor I. Williams, Oxford 1960 : [recenzja] T. K. Derry (aut. dzieła rec.) Trevor I. Williams (aut. dzieła rec.) s. 331
"Z metodologii nauk przyrodniczych", Tadeusz Pawłowski, Warszawa 1959 : [recenzja] Tadeusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 332
"Bibliography of Polish Dictionaries", R. C. Lewański, New York 1959 : [recenzja] R. C. Lewański (aut. dzieła rec.) s. 332
"Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie", Julian Tuwim, Warszawa 1960 : [recenzja] Julian Tuwim (aut. dzieła rec.) s. 333
"Ciesielstwo polskie", Franciszek Kopkowicz, Warszawa 1958 : [recenzja] Franciszek Kopkowicz (aut. dzieła rec.) s. 333
"Pięć wieków geodezji polskiej. Szkice Historyczne od XV do XIX wieku", Kazimierz Sawicki, Warszawa 1960 : [recenzja] Kazimierz Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 333-334
"Holland rides the sea", Klass Graftdijk, Baarn 1960 : [recenzja] Klass Graftdijk (aut. dzieła rec.) s. 334
"Väter der Maschinen", Arnold Schultz, München 1960 : [recenzja] Arnold Schultz (aut. dzieła rec.) s. 334-335
"Iz istorii mediciny. Vtoroj sbornik statej", Riga 1959 : [recenzja] s. 335-336
Wydawnictwa z historii farmacji s. 336
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Maria Burdowicz-Nowicka s. 337
Górnictwo w 1000-leciu państwa polskiego s. 338
Popularyzacja kopalni w Krzemionkach Opatowskich s. 338-339
Postęp techniczny na ziemiach polskich s. 338
Z dziejów polskiego piśmiennictwa odlewniczego s. 339-340
Historia prawa górniczego s. 339
Historia techniki w "Mechaniku" s. 339
Technika ubiegłego stulecia s. 340-341
Historia papiernictwa s. 340
Rozwój muzealnictwa technicznego s. 341-342
Rozwój maszyny do pisania s. 341
O polskim wkładzie do rozwoju techniki filmowej s. 341
Z historii medycyny s. 342-343
Życiorys Stefana Banacha s. 342
Z historii nauk geologicznych s. 342
Kopernik - pierwszy z wizjonerów nieskończoności s. 343-344
Archives Internationales d'Histoire des Sciences s. 344
Revue de Synthèse s. 344
Physis s. 344-346
The Polish Review s. 346
Posiedzenie Rady Naukowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Aleksander Gella s. 347-348
Jubileusz prof. dra Aleksandra Birkenmajera s. 348-349
50-lecie pracy naukowej prof. dra Bolesława Olszewicza Józef Babicz s. 349-350
Posiedzenie naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Aleksander Gella Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 350-355
Zebranie Działu Historii Techniki i Nauk Technicznych s. 355-356
Zebranie Sekcji Historii Nauk o Ziemi s. 356-357
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego Zespołu Historii Nauki i Techniki Wojennej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w dniu 11 listopada 1960 r. Tadeusz Nowak s. 357-359
Praca doktorska z zakresu historii metaloznawstwa s. 359-360
Sesja naukowa w 50 rocznicę śmierci Wacława Nałkowskiego s. 359
Pierwsza konferencja czechosłowackich historyków nauki i techniki Aleksander Birkenmajer s. 360-362
In memoriam Guidonis Vetteri Aleksander Birkenmajer s. 362-363
Próby wprowadzenia historii nauki do programów szkolnych we Francji s. 363-364
Sprawozdania z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1960 Zofia Skubała-Tokarska s. 365-376