Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1993, Tom 38, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzykulturowa recepcja doktryn medycznych na przykładzie doktryny Johna Browna (1736-1788) : problemy metodologiczne Bożena Płonka-Syroka s. 3-38
Władysław Natanson wybitny prekursor badań zjawisk nieodwracalnych i znakomity epistemolog fizyki Michał Kokowski s. 39-70
Materiały dotyczące tajnego nauczania na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1939-1946 Leszek Zasztowt s. 71-118
Leki i sposoby naturalne stosowane przy zapobieganiu epidemiom w XVI-XVII wieku (Maciej z Miechowa, Stefan Falimirz, Franciszek Paweł Lubiecki) Adam Matuszewski s. 119-130
O dziejach stosowania opium (na podstawie Usus opii... Baltazara Ludwika Trallesa z 1757 r.) Iwona Arbas Małgorzata Malewicz s. 131-136
Kosmografia i geografia w średniowieczu: trzy nowe monografie Jerzy Strzelczyk Anna-Dorothee von den Brincken (aut. dzieła rec.) Rudolf Simek (aut. dzieła rec.) s. 137-151
"Joachim lelewel księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf", pod red. M. Biernackiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Dariusz Kuźmina M. Biernacka (aut. dzieła rec.) s. 151-152
"Studia nad przeszłością i dniem teraźniejszym Uniwersytetu Wrocławskiego", t. I, Wrocław 1989, "Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego", t. II, Wrocław 1993 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 152-157
"Historisch-Meereskundliches Jahrbuch", Band 1, Valter Lenz, Burkard Watermann, Berlin-Hamburg 1992 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Valter Lenz (aut. dzieła rec.) Burkard Watermann (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Propedeutyka lekarska czyli propedeutyka medycyny ogólna", Władysław Szumowski, Kraków 1992 : [recenzja] Zbigniew Domosławski Władysław Szumowski (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Elementy naukoznawstwa i główne kierunki nauki europejskiej", Jerzy Ratajewski, Katowice 1993 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 162-164
Czterdziestolecie "Studiów i Materiałów z Dziejów Nauki Polskiej" Zbigniew Wójcik s. 165-168
Z działalności Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Historii Medycyny w latach 1991-1993 Zdzisław Domosławski Bożena Płonka-Syroka s. 168-172
Konferencja o polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji w XIX i XX wieku Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Leszek Zasztowt s. 173-178
Współczesna etnofarmakologia - Konferencja w Heidelbergu i jej pokłosie w środowisku polskich historyków nauki Beata Wysakowska s. 178-182
Sprawozdanie z sesji wyjazdowej na Białoruś Dorota Kozłowska s. 183-185
Kongres neolatynistów Gli Umanesimi Medievali Jacek Soszyński s. 185-186
XIX Międzynarodowy Kongres Historii Nauki, Saragossa 22-29 VII 1993 Michał Kokowski s. 186-188
XIX Kongres Historii Nauki, Saragossa 22-29 VII 1993 oraz Walne Zebranie Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki, Oddział Historii Nauki (IUHPS/DHS) Roman Mierzecki s. 188-193
V Międzynarodowy Kongres Historii Oceanografii (ICHO-V), 7-14 lipca 1993 r. Zdzisław Mikulski s. 193-197
XXI Sympozjum ICOHTEC (22-23 VIII 1993) Bolesław Orłowski s. 198-199
Z dyskusji nad źródłami do dziejów ekologii i projekcie utworzenia Archiwum Ekologii Polskiej Beata Wysakowska s. 200-201
Matematyka na XIX Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki, Saragossa 22-29 sierpnia 1993 Zofia Pawlikowska-Brożek s. 201-206