Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 73
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1962, Tom 7, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podręcznik metalurgii M. W. Łomonsowa z 1763 r. Jerzy Piaskowski s. 3-32
Jakub z Zalesia, doktor medycyny, nie był nadwornym lekarzem króla Aleksandra Jagiellończyka Aleksander Birkenmajer s. 33-37
Lekarz Jakub z Zalesia nie przeżył roku 1496 Aleksander Birkenmajer s. 39-48
Teoria i praktyka - pewien traktat alchemii z XVI w. Suzanne Colnort-Bodet s. 49-57
Fizjokratyzm i jego rola w rozwoju nauki i kultury w Polsce okresu Oświecenia Kazimierz Opałek s. 59-73
Refleksja o nauce i oświeceniu w twórczości Kołłątaja Henryk Hinz s. 75-98
James Cooke, jeden z wybitnych wynalazców siewnika Marian Wachowski s. 99-108
Jakub Burckhardt w świetle współczesnych studiów Władyslaw Czapliński Waldemar Voisé Jerzy Łanowski s. 109
Jakub Burckhardt, człowiek i historyk Władyslaw Czapliński s. 111-115
Sto lat "Kultury Renesansu w Italii" Jakuba Burckhardta Waldemar Voisé s. 117-121
Jakuba Burckhardta obraz antyku Jerzy Łanowski s. 123-129
Produkcja narzędzi i maszyn rolniczych w Królestwie Kongresowym (1815-1830) Tadeusz Nowacki s. 131-146
Pokłosie jubileuszu Macieja z Miechowa Alodia Kawecka-Grzybowa Waldemar Voisé Stefan Zabłocki Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 147-159
"Kłassifikacija nauk", I: "Engels i jego priedszestwienniki", B. M. Kiedrow, Moskwa 1961 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa B. M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) s. 159-162
Początek czy koniec ewolucji poglądów filozofa nauki? Waldemar Voisé Ludovico Geymonat (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Historical Development of Science and Technology in Japan", Hideomi Tuge, Tokyo 1961 : [recenzja] Bolesław Orłowski Hideomi Tuge (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Historia zaczyna się w Sumerze", Samuel Noach Kramer, Warszawa 1961 : [recenzja] Bolesław Orłowski Samuel Noach Kramer (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Cztery wieki polskiej książki technicznej 1450-1850", Tadeusz Nowak, Warszawa 1961 : [recenzja] Jan Pazdur Tadeusz Nowak (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"Three Copernican Treatises", E. Rosen, New York 1959 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Edward Rosen (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Dell' Arte Sfigmica Libri V", Giuseppe Struzio da Posnam, Minerva Medica 1961 : [recenzja] Henryk Barycz Stanisław Szpilczyński Giuseppe Struzio da Posnam (aut. dzieła rec.) s. 174-181
"Les Quarante au temps des Lumières", F. Albert-Buisson, Paris 1960 : [recenzja] Bolesław Skarżyński F. Albert-Buisson (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Bruna boken", Carl Wilhelm Scheele, Stockholm 1961 : [recenzja] Bolesław Skarżyński Carl Wilhelm Scheele (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Z dziejów Oświecenia żydowskiego. Ludzie i fakty", Salomon Łastik, Warszawa 1961 : [recenzja] Ryszard Palacz Salomon Łastik (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Ignacy Domeyko - powieść biograficzna", Jan Brzoza, Katowice 1961 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jan Brzoza (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Istorija izobrietienija kiniematografa", I. W. Sokołow, Moskwa 1960 : [recenzja] Władysław Jewsiewicki I. W. Sokołow (aut. dzieła rec.) s. 189-195
"Jan Szczepanik. Wielki wynalazca", Władysław Jewsiewicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Jerzy Pilecki Władysław Jewsiewicki (aut. dzieła rec.) s. 195-204
"Terminologia techniczna", Marian Mazur, Warszawa 1961 : [recenzja] Marian Mazur (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Cuda techniki na przestrzeni dziejów", Witold Szołginia, Warszawa 1961 : [recenzja] Witold Szołginia (aut. dzieła rec.) s. 205
"Technicy i wynalazcy ludowi", Tadeusz Seweryn, Warszawa 1961 : [recenzja] Tadeusz Seweryn (aut. dzieła rec.) s. 206
  Zacytuj
 • Udostępnij
"A history of Metals", Leslie Aitchson, London 1960 : [recenzja] Leslie Aitchson (aut. dzieła rec.) s. 206
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Cenniejsze od złota. Z dziejów polskiego hutnictwa żelaza", Andrzej Jezierski, Stanisław M. Zawadzki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Jezierski (aut. dzieła rec.) Stanisław M. Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Jan Szaster (1741-1793)", W. Roeske, Warszawa 1960; "Jan Fryderyk Wolfgang (1775-1859)", W. Wł. Głowacki, Warszawa 1960; "Bronisław Koskowski (1863-1946)", E. Szyszko, Warszawa 1960; "Jan Muszyński (1884-1957)", R. Rembieliński, Warszawa 1960 : [recenzja] W. Wł. Głowacki (aut. dzieła rec.) R. Rembieliński (aut. dzieła rec.) W. Roeske (aut. dzieła rec.) E. Szyszko (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce", tom III, zesz. 1: "Powiat Kraków - Województwo Krakowskie", Janusz Bogdanowski, Marian Kornecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961 : [recenzja] Janusz Bogdanowski (aut. dzieła rec.) Marian Kornecki (aut. dzieła rec.) s. 207
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wielki samouk", Tadeusz Twarogowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Tadeusz Twarogowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Le pètrole dans le monde. Ses hommes et ses techniques", Edward Ward, Paris 1960 : [recenzja] Edward Ward (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Wydajuszczijesia otieczestwiennyje zoołogi", B. N. Mazurmowicz, Moskwa 1960 : [recenzja] B. N. Mazurmowicz (aut. dzieła rec.) s. 209
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wydajuszczijesia issledowatieli prirody Sriedniej Azii", A. A. Azatjan, Taszkient 1960 : [recenzja] A. A. Azatjan (aut. dzieła rec.) s. 209
"Oczerki istorii astronomii w SSSR", B. A. Woroncow-Weljaminow, Moskwa 1960 : [recenzja] B. A. Woroncow-Weljaminow (aut. dzieła rec.) s. 210
Muzealnictwo techniczne s. 210-211
Zabytki przemysłu ludowego s. 211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Górnictwo w 1000-leciu państwa polskiego s. 211-212
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne metody w badaniach zabytków techniki s. 211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia techniki w "Mechaniku" s. 211
Historia przemysłu naftowego s. 212
Jak powstał chronometr? s. 212
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia papiernictwa s. 213
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jubileusz pierwszej w Polsce kolei linowej s. 213-214
Dawne piśmiennictwo z dziedziny przemysłu spożywczego s. 213
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hamulce Westinghouse'a s. 214
Źródła rewolucji kopernikowskiej J. R. Ravetz s. 214-216
Physis s. 216-217
Sciences, Revue Française des Sciences et des Techniques s. 217-218
Lychnos s. 218-219
Recenzje polskie w "Archives Internationales d'Histoire des Sciences" s. 219
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki i Techniki Wojennej s. 221-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Franck Bourdier o początkach naukowego myślenia Waldemar Voisé s. 224-225
Wystawa "Ignacy Krasicki i Oświecenie w Polsce" Halina Duczmal-Pacowska Jerzy Jasiuk s. 225-226
Posiedzenie poświęcone problemom popularyzacji historii nauki i techniki s. 226-227
Pięćdziesiąty tom "Biblioteki Problemów" s. 226-227
Wystawa "Postęp techniczny w Polsce okresu Oświecenia" s. 227-228
Z pobytu w Polsce M. Pihla, duńskiego historyka nauki Jerzy Dobrzycki Leon Szyfman s. 228-230
Posiedzenie Komisji Światowego Inwentarza Zabytkowych Przyrządów Naukowych w Paryżu Tadeusz Przypkowski s. 230-231
Konferencje międzynarodowe s. 230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podróż naukowa do Pragi s. 231-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pobyt w NRD pracowników nauki Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN. s. 232-235
Z prac Narodowego Komitetu Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki s. 235-236
Z pobytu w Wielkiej Brytanii Jerzy Dobrzycki s. 235
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z nowych nabytków British Museum s. 236
Międzynarodowe Towarzystwo Kulturoznawcze s. 236
  Zacytuj
 • Udostępnij
VI Konferencja Brytyjskiego Towarzystwa Historii Nauki s. 236
  Zacytuj
 • Udostępnij
Towarzystwo Studiów nad XVII Stuleciem s. 237
Sprostowanie. s. 237
  Zacytuj
 • Udostępnij
Towarzystwo Historii Nauk w Holandii s. 237
  Zacytuj
 • Udostępnij