Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1981, Tom 26, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mój życiorys naukowy Wilhelmina Iwanowska s. 246-278
Lata młodzieńcze Stanisława Świętosławskiego (1881-1906) Janina Świętosławska-Żółkiewska s. 279-302
Działalność publicystyczna Wojciecha Świętosławskiego na łamach tygodnika kijowskiego "Świt" Jerzy Róziewicz s. 303-314
Karl Lamprecht i historiografia polska Andrzej Grabski s. 315-334
Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1795) : atomizm biologiczny i panpsychizm Andrzej Bednarczyk s. 335-362
Badania metaloznawcze materiału dzwonu "Urban" z Biecza Jacek Krokosz Kazimierz Sękowski s. 363-378
Konstrukcja broni strzeleckiej w Polsce w latach 1918-1939 Andrzej Konstankiewicz s. 379-398
O Wernadskim, dziejach paleobiogeochemii i popularyzacji nauki Stanisław Czarniecki Krzysztof Görlich s. 399-406
Data urodzin Galileusza Andrzej Wróblewski s. 407-408
O przedmiocie badań w historii myśli ekonomicznej Janina Rosicka s. 409-420
"Decorum życia Sarmatów" : refleksje z wystawy w Muzeum Narodowym Marek Troszyński s. 421-428
Z dziejów polskiego stowarzyszenia "Sarmatia" we Freibergu Jerzy Jaros s. 429-434
Tadeusz Bilikiewicz (1901-1980)- historyk medycyny i filozof Eugeniusz Sieńkowski s. 435-448
Siemion Wiktorowicz Szuchardin (1917-1980) Aszot Grigorian Semen J. Płotkin W. M. Rodinow s. 449-452
Abram Fiodorowicz Joffe (1880-1960) Aszot Grigorian s. 453-458
"Scientists under Hitler. Politics and the Physics Community in the Third Reich", Alan D. Beyerchen, 1977 : [recenzja] Krzysztof Szymborski s. 459-461
"Antoine Laurent Lavoisier. Der Forscher und seine Zeit 1743-1794", Ferenc Szabadvary, Budapest 1973 : [recenzja] Roman Mierzecki Ferenc Szabadvary (aut. dzieła rec.) s. 461-463
"Wiglem Ostwald", N. S. Rodnyj, J. I. Sołowiew, Moskwa 1969 : [recenzja] Roman Mierzecki N. S. Rodnyj (aut. dzieła rec.) J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 463-465
"Bibliographie zur Geschichte der Universität Tübingen", Friedrich Seck, Gisela Krause, Ernestine Stöhr, Tübingen 1980 : [recenzja] Henryk Baranowski Gisela Krause (aut. dzieła rec.) Friedrich Seck (aut. dzieła rec.) Ernestine Stöhr (aut. dzieła rec.) s. 465-466
"Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918", Jan Smereka, Wrocław 1979 : [recenzja] Marek Szrenica Jan Smereka (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Uczeni wrocławscy (1945-1979)", pod red. Jana Trzynadlowskiego, Wrocław 1980 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"The medieval machine. The Industrial Revolution of the Middle Ages", Jean Gimpel, 1977 : [recenzja] H. Jost Jean Gimpel (aut. dzieła rec.) s. 471
"Industriearchäologie", Nr 4/1980 : [recenzja] H. Jost s. 472
XXV-lecie "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Marek Troszyński s. 473-475
Zebranie Zakładu Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 475-476
Historia nauki na wystawach muzealnych Zbigniew J. Wójcik s. 476-477
Polskie tradycje ochrony środowiska naturalnego. Sesja naukowa w Ciechanowcu i Łomży, wrzesień 1980 Wanda Grębecka s. 477-481
60 lat Oddziału Warszawskiego Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza Zbigniew Wójcik s. 481-482
Historia geologii w pracach towarzystw naukowych Zbigniew J. Wójcik s. 482-483
Sesja naukowa o "Officina Ferraria" Walentego Roździeńskiego Zbigniew J. Wójcik s. 484-485
Posiedzenie poświęcone historii górnictwa Zbigniew J. Wójcik s. 486-487
Nowości w zbiorach Muzeum Techniki - najcenniejsze dary i zakupy roku 1980 Jerzy Kwieciński s. 487-489
Rozstrzygnięcie konkursu na prace magisterskie poświęcone Staropolskiemu Okręgowi Przemysłowemu Andrzej Rembalski s. 489-490
Polsko-czechosłowacka konferencja na temat nauczania historii nauki i techniki Jan Kozłowski s. 490-492
Problemy rozwoju nauki i techniki w Europie Centralnej w okresie 1848-1918 Jerzy Jasiuk s. 492-493