Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1988, Tom 33, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autobiografia Zofia Jerzmanowska s. 2-80
Rola lwowskich przedstawicieli nauk chemicznych w środowisku wrocławskim Włodzimierz Trzebiatowski s. 81-102
Podczas wojny w Moskwie (1915-1918) : fragment biografii Wojciecha Świętosławskiego Janina Świętosławska-Żółkiewska s. 103-124
Pierwszy układ okresowy pierwiastków D. I. Mendelejewa w metodologicznym aspekcie Stefan Zamecki s. 125-144
Bolesław Herman Fudakowski (1834-1878) i jego dzieło Z. J. Gielman s. 145-167
Laboratorium Curie jako międzynarodowy ośrodek kształcenia kadry naukowej i jego portugalscy wychowankowie w latach 1914-1938 Krystyna Kabzińska s. 169-192
Polska balneochemia w dobie leku analitycznego Halina Lichocka s. 193-210
"Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce 1918-1978", pod red. Zofii Jerzmanowskiej, Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1986 : [recenzja] Halina Lichocka Zofia Jerzmanowska (aut. dzieła rec.) Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich", Jan Kozłowski, Wrocław 1986 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Ot Niemna k bieriegam Tichogo okieana", Walentin Pietrowicz Hryckiewicz, Mińsk 1986 : [recenzja] Stanisław Alexandrowicz Zbigniew J. Wójcik Walentin Pietrowicz Hryckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Z drogi do Poczdamu", Andrzej Bolewski, Kraków 1987 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Andrzej Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Puti razwitija chimii", Tom 1: "Ot pierwobytnych wremien do promyszliennoj rewolucii"; Tom 2: "Ot naczała promyszliennoj rewolucii do pierwoj czetwierti XX wieka", Wilhelm Strube, Moskwa 1984 : [recenzja] Beata Ciećko Wilhelm Strube (aut. dzieła rec.) s. 221-228
"Grażdanin Łapłandii", W. E. Bierlin, Moskwa 1985 : [recenzja] Roman Karczmarczuk W. E. Bierlin (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Exercices pour les éléments des solides (...), Edition critique avec introduction, traduction, notes et commentaires par Pierre Costabel", René Descartes, Paris 1987 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki René Descartes (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Ewolucija form graficzeskogo izobrażenija pieriodiczeskoj sistiemy elemientow", Irina Andrejewna Pietrowa, Moskwa 1985 : [recenzja] Stefan Zamecki Irina Andrejewna Pietrowa (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Lubelskie Towarzystwo Lekarskie 1874-1951", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Teresa Ostrowska Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Samuel Thomas Soemmerring und die Gelehrten der Goethezeit. Beiträge eines Symposions in Maiz von 19. bis 21. Mai 1983", Stuttgart-New York 1985; "Samuel Thomas von Soemmerrings Leben und Verkehr mit seinem Zeitgenossen", Rudolph Wagner, Stuttgart-New York 1986 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Rudolph Wagner (aut. dzieła rec.) s. 237-238
"Maria Skłodowska-Curie", Francoise Giroud, Warszawa 1987 : [recenzja] Krystyna Kabzińska Francoise Giroud (aut. dzieła rec.) s. 238-242
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Zbigniew J. Wójcik s. 243-244
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Grzegorz Karczmarz Jarosław Kurkowski s. 244-246
Sprawozdanie z zebrania Pracowni Badań nad Początkiem Myśli Społecznej Anna Nawarecka s. 246-247
XIII Sympozjum Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO) "Skały, skamieniałości i historia" we Włoszech Wojciech Narębski s. 247-250