Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1975, Tom 20, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O nową koncepcję historii kultury polskiej Bogdan Suchodolski s. 425-449
Jana Innocentego Petrycego "Comitia sapientum" - pierwszy polski popularny zarys powszechnej historii nauki i kultury Tadeusz Bieńkowski s. 451-463
Stan badań i perspektywy rozwoju historii farmacji w Polsce Barbara Kuźnicka s. 465-477
Zasada izomorfizmu i teoria drgań w pracach szkoły moskiewsko-gorkowskiej E. S. Bojko s. 479-489
Podróże naukowe Jana Stróżeckiego z lat 1851-1855 w świetle dokumentów Ryszard Ergetowski s. 491-514
Technologia wyrobu krysów malajskich Jerzy Piaskowski s. 515-531
Czy notatka "Revocatur" należy do polskiej szkoły prawa stosunków międzynarodowych z połowy XV wieku? Jerzy Rebeta s. 533-540
Z badań nad biografią Aleksandra Miecznikowskiego Bolesław Orłowski s. 541-551
Nowe perspektywy historii nauki Waldemar Voisé s. 553-556
O problemie syntez dziejowych w Polsce porozbiorowej : na marginesie monografii Marii Wierzbickiej Marian Henryk Serejski Maria Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 557-562
Wolfgang Röd o dawnym i nowym stylu myślenia Waldemar Voisé Wolfgang Röd (aut. dzieła rec.) s. 563-566
"Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego", T. 3: "XIX-XX w.", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, Toruń 1974 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 566-568
"Henri Poincarégo filozofia geometrii", Andrzej Lubomirski, Wrocław 1974 : [recenzja] Irena Szumilewicz Andrzej Lubomirski (aut. dzieła rec.) s. 568-572
"Instrumenty astronomiczne na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku", Grażyna Rosińska, Wrocław : [recenzja] Eugeniusz Rybka Grażyna Rosińska (aut. dzieła rec.) s. 572-574
"Poczet wielkich geologów", Jerzy Twarogowski, Warszawa 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jerzy Twarogowski (aut. dzieła rec.) s. 574-578
"Organizacja i funkcjonowanie studenckiego ruchu naukowego", Józef Dziechciarz, Jerzy Godula, Warszawa 1974 : [recenzja] Andrzej Biernacki Józef Dziechciarz (aut. dzieła rec.) Jerzy Godula (aut. dzieła rec.) s. 578-580
Inauguracyjne posiedzenie Pracowni Historii Organizacji Nauki Bohdan Jaczewski s. 581-582
Zebrania Pracowni Historii Nauk Społecznych o problematyce interdyscyplinarnej Henryk Hollender Zbigniew Mikołejko s. 582-587
Posiedzenie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Ligia Hayto s. 587-588
Posiedzenie Zespołu Badań Nautologicznych Walenty Aleksandrowicz s. 588
Posiedzenia Zespołu Historii Nauki XIX wieku s. 588-589
Sesja popularnonaukowa w Lubinie w 300-ną rocznicę śmierci Jana Jonstona Stanisław Szpilczyński s. 589
Ćwierćwiecze Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie s. 590
Sesja z okazji 100-ej rocznicy urodzin prof. Władysława Szumowskiego s. 590
W poszukiwaniu śladów działalności technicznej Polaków w XIX-wiecznym państwie tureckim Bolesław Orłowski s. 590-592
Nauczanie historii medycyny we Francji s. 592
Do Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Eugeniusz Olszewski s. 593