Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2002, Tom 47, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piętnastowieczni astronomowie krakowscy o początkach i wieku światła Grażyna Rosińska s. 7-16
Ruch stowarzyszeniowy techników polskich do 1918 r. Józef Piłatowicz s. 17-42
Ekonomia neoklasyczna-ujęcie retrospektywne Danuta Drabińska s. 43-74
Instrumenty Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego : XVIII-XIX wiek Jarosław Włodarczyk s. 75-92
Hipotetyzacja mechanicyzmu u Hermanna von Helmholtza : o zmianie wizji nauki przyrody w XIX wieku Gregor Schiemann s. 93-108
Zdrowie i choroba w ujęciu polskich lekarzy II połowy XIX i początków XX wieku Bożena Urbanek s. 109-122
"Przyrodoznawstwo i materializm przyrodniczy w XIX wieku", Adam Synowiecki, Gdańsk 2000 : [recenzja] Stefan Zamecki Adam Synowiecki (aut. dzieła rec.) s. 123-128
"Opowieść o Aleksandrze Gieysztorze", R. Jarocki, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Piskurewicz Stanisław Zając R. Jarocki (aut. dzieła rec.) s. 128-132
"Zawiesić w czasie - O polskich historykach nauki i kultury", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa 2002 : [recenzja] Józef Hurwic Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 132-134
"Z badań nad historią, oświatą i kulturą. Studia ofiarowane Ryszardowi W. Wołoszyńskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą piątą pracy naukowej", pod red. Jerzego Kukulskiego, Piotrków Trybunalski 2001 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jerzy Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Spowiedź chirurga. Varia Litteraria", Witold Janusz Rudkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Teresa Ostrowska Witold Janusz Rudkowski (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997", Andrzej Ajnenkiel, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Ajnenkiel (aut. dzieła rec.) s. 138
"Mosty drewniane", Michał Czapski, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Michał Czapski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Roman Witold Ingarden. Życie filozofa w okresie toruńskim (1921-1926)", Roman Stanisław Ingarden, Toruń 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Roman Stanisław Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 139
"Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska. W dwusetną rocznicę zgonu", pod red. Adama Wołka, Zbigniewa J. Wójcika, Siemiatycze 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Adam Wołek (aut. dzieła rec.) Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Lekarze czasów wojny. Medycyna polska w pierwszych latach II Rzeczypospolitej i w okresie II wojny światowej", pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Wrocław 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych", pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Adam Strzałkowski (aut. dzieła rec.) s. 141-142
"Franciszek Bujak - nowy kształt historii", Helena Madurowicz-Urbańska, Kraków 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Helena Madurowicz-Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 141
"Antropologia na Unierwsytecie Warszawskim", Arkadiusz Sołtysiak, Piotr Jaskulski, Warszawa 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Piotr Jaskulski (aut. dzieła rec.) Arkadiusz Sołtysiak (aut. dzieła rec.) s. 142
"Ignacy Łyskowski 1882-1886. Polityk i publicysta, pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu", Szczepan Wierzchosławski, Toruń 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Szczepan Wierzchosławski (aut. dzieła rec.) s. 142-143
XIII Naukowa sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (31 maja - 2 czerwca 2002) Andrzej Sas-Jaworski s. 145-162
XI Sympozjum Historii Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 162-164
Zaproszenie do dyskusji? Sigitas Naburtas s. 165-167