Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1980, Tom 25, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gwiazdy Medycejskie Andrzej Wróblewski
Fizyka w gimnazjach akademickich Prus Królewskich Stanisław Salomonowicz
Polscy członkowie Cesarskiego Moskiewskiego Towarzystwa Archeologicznego (1864-1914) Maria Blombergowa
Nauczanie fizyki w Akademii Chełmińskiej Wiesław Mincer Zenon Nowak
Michał Jan Broch - polski przyrodnik XVIII w. Janis Stradins
Materiały do działalności Władysława Zalewskiego - wybitnego konstruktora lotniczego-w zbiorach Muzeum Techniki w Warszawie Jan Tarczyński
Casus Galilei - drammatis personae Jan Buba
Na tropach nieznanego listu Mikołaja Kopernika i innych źródeł do jego biografii - Mikołaj Kopernik, Dzieła wszystkie. T. 1. Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika O Obrotach”, „Dzieła wszystkie”, T. 1, Mikołaj Kopernik, Warszawa 1972 ; „Mikołaj Kopernik w świetle swej korespondencji”, J. Drewnowski, Wrocław 1978 Zofia Wardęska
Kto i kiedy założył papiernię w Jeziornie? Włodzimierz Budka
O międzynarodowych organizacjach do spraw historii nauki i techniki Aszot Grigorian
Stan i potrzeby badań nad historią technik skórniczych na ziemiach polskich Irena Turnau
O zapisie Witolda Zglenickiego na rzecz Kasy imienia Mianowskiego i dziejach jego realizacji : na marginesie artykułu Liebfeld, Alfred. Działalność inżyniera Witolda Zglenickiego w Baku w latach 1890-1904 i jego zapis testamentarny dla Kasy imienia Mianowskiego. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 2 (1977) Jan Piskurewicz Alfred Liebfeld (aut. dzieła rec.) s. 561-564
Nabytki Archiwum PAN w 1979 roku Stanisław Chankowski s. 575-586
Czy Kopernik był "szczęśliwym notariuszem? Edward Rosen s. 601-606
W odpowiedzi - "W sprawie typologii i chrakterystyki podstawowych publikacji naukowych", Stanisław Dąbrowski Jan Trzylandowski s. 619-622
Wspomnienie o Annie Mierzeckiej (1919-1970) Stefan Zamecki s. 623-628
"List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim. Problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna", Jerzy Burchardt, Wrocław 1979 : [recenzja] Zofia Włodek Jerzy Burchardt (aut. dzieła rec.) s. 629-631
"Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław 1979 : [recenzja] Zofia Libiszowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 631-634
"Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego 1579-1979", Warszawa-Kraków 1979 : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 634-639
"Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918-1939", Jerzy Róziewicz, Wrocław-Warszawa 1979 : [recenzja] Piotr Łossowski Jerzy Róziewicz (aut. dzieła rec.) s. 639-642
"Die Berliner Akademie der Wissenschaften in der Zeit des Imperialismus", Teil 2: "1917-1933", Teil 3: "1933-1945", Berlin 1975-1979 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 643-645
"Gieołogia w Akademii nauk (ot Łomonosowa do Karpinskogo)", W. W. Tichomirow, Moskwa 1979 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik W. W. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 645-647
"Mnogostoronnieje sotrudniczestwo Akademij Nauk socialisticzesich stron. Sbornik statiej i dokumientow", pod red. G. K. Skriabina, Moskwa 1978 : [recenzja] Wojciech Materski G. K. Skriabin (aut. dzieła rec.) s. 647-651
Zygmunt Gloger a kultura Podlasia Antoni Śledziewski Józef Babicz (aut. dzieła rec.) St. Dembe (aut. dzieła rec.) Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) Halina Horodyska (aut. dzieła rec.) Anna Kutrzeba-Pojnarowa (aut. dzieła rec.) s. 651-655
"Oliemolens", A. J. Bernet-Kempers, Arnhem 1979 : [recenzja] A. J. Bernet-Kempers (aut. dzieła rec.) s. 655
Uroczyste zebranie Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Marek Troszyński s. 657-658
Inauguracyjne zebranie Zespołu Historii Nauk Przyrodniczych Wanda Grębecka s. 658-659
Ludwik Krzywicki - badacz i teoretyk myśli społecznej Henryka Hołda-Róziewicz Helena Oleniak s. 659-661
Powstanie Archiwum Polskiego Towarzystwa Botanicznego Wanda Grębecka s. 661-662
Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny po 15 latach pracy Franciszek Nowak s. 662-664
Organizacja Zespołu Historii Paleontologii Zbigniew J. Wójcik s. 664-665
10 lat Muzeum Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica Zbigniew J. Wójcik s. 665-666
Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach w latach 1970-1980 Andrzej Rembalski s. 666-668
Kopalnia Zabytkowa im. S. Staszica Zbigniew J. Wójcik s. 668
Niepublikowane prace Eugeniusza Berezowskiego z zakresu historii geodezji i kartografii Leandra Bogumiła Sowińska s. 668-669