Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1997, Tom 42, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władysław Natanson (1864-1937) fizyk, który wyprzedził swoją epokę : (w sześcdziesięciolecie śmierci i setną rocznicę poblikacji pracy "O prawach zjawisk nieodwracalnych") Bronisława Średniawa s. 3-22
O usiłowaniach Władysława Natansona zbudowania termodynamiki procesów nieodwracalnych Michał Kokowski s. 23-68
Kierunki teoretycznego uzasadniania terapii w medycynie niemieckiej pierwszej połowy XIX stulecia Bożena Płonka-Syroka s. 69-86
Zbiory, kolekcje, muzea tworzone przez Polaków w imperium rosyjskim (poza Królestwem) w i na początku XX wieku Maria Magdalena Blombergowa s. 87-104
Między papiernictwem a bibliofilstwem, Jadwidze Siniarskiej-Czaplickiej : in memeoriam Jerzy Andrzejewski Józef Dąbrowski s. 105-126
Historia i współczesność planowania rozwoju Warszawy Lech Królikowski s. 127-160
Nabytki Archiwum PAN w 1996 r. Dorota Zamojska s. 161-168
Odpowiedź na recenzję - Piaskowski, Jerzy. Recenzja książki Kazimierz Bielenin, Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kielce 1992. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 4 (1995) Kazimierz Bielenin Kazimierz Bielenin (aut. dzieła rec.) s. 169-176
Andrzej Wolantowski (1942-1996) Ryszard W. Wołoszyński Zbigniew J. Wójcik s. 177-184
Bronisław Biliński (9 października 1913-28 kwietnia 1996) Tadeusz Bieńkowski s. 185-186
Krystyna Stachowska (1924-1996) Julian Dybiec s. 187-190
"Historia - kultura - metafora. Powstanie nieklasycznej historii historiografii", Wojciech Wrzosek, Wrocław 1995 : [recenzja] Stefan Zamecki Wojciech Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 191-196
"Regionalizm - Regiony - Podhale. Materiały z sesji naukowej (Zakopane 4-6 grudnia 1993 r.)", pod red. Jerzego M. Roszkowskiego, Zakopane 1995 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jerzy M. Roszkowski (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Wasserbrücken in Berlin. Zur Geschichte ihres Dekors", Martina Weinland, Berlin 1994 : [recenzja] Wiesław Depczyński Martina Weinland (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Herrschaft über die Natur? Naturvorstellungen deutscher Ingenieure 1871-1914", Hans-Liudger Dienel, Stuttgart 1992 : [recenzja] Witold Cezariusz Kowalski Hans-Liudger Dienel (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Alchemy and Chemistry in the 16th and 17th Centuries", Piyo Rattansi, Antonio Clericuzio, Dordrecht-London 1994 : [recenzja] Stefan Zamecki Antonio Clericuzio (aut. dzieła rec.) Piyo Rattansi (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" rocznik 1996 Bożena Urbanek s. 206-209
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w 1996 r. Andrzej Śródka s. 211-220
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1996 r. Artur Nojszewski s. 220-225
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Barbara Kleyny s. 226
Jubileusz 80-lecia prof. dra hab. Tadeusza Mariana Nowaka Michał Pędracki s. 226-227
Pierwsze polskie lekarki - wystawa w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie Bożena Urbanek s. 228