Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1958, Tom 3, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
40 lat historii przyrodoznawstwa i techniki w ZSRR N. A. Figurowski s. 519-536
O pracach Jana Brożka z teorii liczb Zdzisław Opial s. 537-563
Najdawniejsze plany kopalni wielickiej Mieczysław Milewski Michał Odlanicki-Poczbutt s. 565-587
Wkład Nikoli Tesli w dzieło rozwoju nauk technicznych Roman Kurdziel s. 589-620
Towarzystwo Naukowe Płockie i jego pięćdziesięcioletnia działalność naukowa (1907-1957) Czesław Gutry s. 621-627
Ryszard Gansiniec (1888-1958) Jerzy Łanowski s. 629-637
"Science Past and Present", F. Sherwood Taylor, Melbourne-London-Toronto 1953; "An Illustrated History of Science", F. Sherwood Taylor, Melbourne [etc.] 1957 : [recenzja] Bolesław Orłowski F. Sherwood Taylor (aut. dzieła rec.) s. 639-640
"Dzieje zegara", Ludwik Zajdler, Warszawa 1957 : [recenzja] Bolesław Orłowski Ludwik Zajdler (aut. dzieła rec.) s. 640-644
"Światło z ziemi, Opowieść o Ignacym Łukasiewiczu", Zbigniew Przyrowski, Warszawa 1954; "Ignacy Łukasiewicz", Jan Dębski, Warszawa 1955 : [recenzja] Jerzy Pilecki Jan Dębski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przyrowski (aut. dzieła rec.) s. 644-650
Historia nauki w paryskim Pałacu Wynalazków Wiktor Orłowski s. 650-652
"Der Weg aus der Tretmühle - Ein Abriss der Geschichte der Technik der Neueren Zeit", Franz Heidrichs, Düsseldorf 1958 : [recenzja] Franz Heindrichs (aut. dzieła rec.) s. 652-653
Jeszcze o książce R. Bugaja o Sędziwoju s. 652
"Engineering and Western Civilization", James Kip Finch, New York [etc.] 1951 : [recenzja] James Kip Finch (aut. dzieła rec.) s. 653-654
"Robert Hooke", Margaret 'Espinasse, London 1956 : [recenzja] Margaret Espinasse (aut. dzieła rec.) s. 654
"Christian Huygens and the development of science in the seventeenth century", A. E. Bell, London 1950 : [recenzja] A. E. Bell (aut. dzieła rec.) s. 654-655
"Die Brüder Lilienthal", Maria Wissmann, Gerhard Wissmann, Berlin 1957 : [recenzja] Maria Wissmann (aut. dzieła rec.) Gerhard Wissmann (aut. dzieła rec.) s. 655-656
"Early Electrical Machines - the experiments and apparats of two enquiring centuries (1600-1800) that led to the triumphs of the electrical age", Bern Dibner, Connecticut 1957 : [recenzja] Bern Dibner (aut. dzieła rec.) s. 655
"The History and Development of Light Cars", C. F. Caunter, London 1957 : [recenzja] C. F. Caunter (aut. dzieła rec.) s. 656
Muzeum Nikoli Tesli w Belgradzie s. 657-658
Z prac Zespołu Polskiej Techniki Filmowej Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 657
Dwusetlecie tablicy ekonomicznej Quesnaya s. 658
Greckie Towarzystwo Historii Nauki i Techniki s. 659
Organizacja prac nad historią nauki s. 659
Uroczystości eulerowskie s. 660
Zbiory im. Degolyera s. 660-661
"Fysis" s. 661
Międzynarodowa nagroda z zakresu historii farmacji s. 661
Sesja ku czci Macieja z Miechowa Zofia Skubała-Tokarska s. 663-668
Wykaz wydawnictw seryjnych Komitetu Historii Nauki PAN wydanych w roku 1957 i 1958. s. 669-670
Reorganizacja Komitetu i Zakładu Historii Nauki przy Prezydium PAN Zofia Skubała-Tokarska s. 671